Narzędzie do zarządzania uprawnieniami do folderów udostępnionych Active Directory i uprawnieniami NTFS

ADManager Plus, internetowe rozwiązanie do zarządzania i raportowania Active Directory (AD), łączy w sobie możliwości kompleksowego rozwiązania do zarządzania tożsamością i oprogramowania do zarządzania uprawnieniami serwera plików w jednej konsoli. Za pomocą ADManager Plus można zarządzać uprawnieniami dostępu do wielu folderów i plików jednocześnie lub nadawać uprawnienia do poszczególnych plików i folderów.

Zarządzanie serwerem plików

Nie pozwól na niewłaściwe wykorzystanie lub manipulowanie danymi dzięki uporządkowanemu i dokładnemu zarządzaniu uprawnieniami. Modyfikuj lub usuwaj uprawnienia NTFS i uprawnienia do udostępniania w kilku prostych kliknięciach.

Ustawianie lub modyfikowanie uprawnień NTFS

Określ prawa dostępu posiadane przez użytkowników w plikach i folderach sieciowych. Ustaw poziom dostępu lub poziom folderu, na którym konta mogą korzystać z danych uprawnień.

How to set NTFS permissions using ADManager Plus

Jak ustawić uprawnienia NTFS za pomocą ADManager Plus.

 1. Użyj programu ADManager Plus, aby kliknąć działanie Modyfikowania uprawnień NTFS.
 2. Ustaw żądane konta, foldery, uprawnienia, poziom dostępu i typy dostępu.

  Informacje dotyczące wszystkich kroków

Dodawanie lub modyfikowanie uprawnień do udostępniania

Dodawanie lub modyfikowanie uprawnień do udostępniania

Określ rodzaj uprawnień, jakie konta użytkowników posiadają względem udostępnionego zasobu. Zdefiniuj poziom folderu, na którym konta mają wyznaczone uprawnienia.

Usuwanie uprawnień

Cofnij uprawnienia NTFS i uprawnienia do udostępniania, które zostały już przydzielone użytkownikom dla określonych folderów i plików.

Delegowanie zarządzania serwerami plików Windows

 • W ADManager Plus użyj możliwości delegowania opartej na rolach, aby przekazać zarządzanie uprawnieniami do plików serwerów dowolnemu użytkownikowi lub grupie zabezpieczeń.
 • Uprawnienia przypisane w ADManager Plus nie zmieniają faktycznych uprawnień AD użytkownika lub grupy, dzięki czemu można bezpiecznie przekazać zarządzanie serwerem plików.
 • Otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym w przypadku modyfikacji uprawnień dla użytkownika lub grupy.

Zarządzanie uprawnieniami do udostępniania i uprawnieniami NTFS: Najlepsze rozwiązania

 • Dostęp dokładnie na czas (just-in-time):

  Zapewniaj dostęp do krytycznych zasobów tylko w przypadku złożenia wniosku o dostęp. Cofaj uprawnienia po zakończeniu zadania.

 • Tylko odpowiednie uprawnienia:

  Nie przydzielaj uprawnień do plików lub folderów udostępnionych wszystkim. Dawanie użytkownikom dostępu do wszystkiego jest złą praktyką, szczególnie w przypadku uprawnień. Zapewniaj kontom tylko wymagany rodzaj i poziom dostępu do zasobów, aby zapobiec atakom z wykorzystaniem informacji poufnych i niewłaściwemu wykorzystaniu uprawnień.

 • Zbiorcze zarządzenie uprawnieniami:

  Zamiast przydzielać te same uprawnienia temu samego kontu użytkownika w odniesieniu do wielu folderów pojedynczo, przeprowadź zbiorcze zarządzenia uprawnieniami. W programie ADManager Plus można przydzielić uprawnienia do wielu folderów jednocześnie wielu kontom użytkowników.

 • Zarządzanie uprawnieniami w oparciu o czas:

  Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, ustaw limit czasowy, po którego upływie przydzielone uprawnienia muszą zostać automatycznie odwołane.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here