Delegowanie Help Desk usługi Active Directory i Office 365

Delegacja i zarządzanie Active Desk Help Desk zyskały duże znaczenie w procesie zarządzania usługą Active Directory systemu Microsoft Windows. W miarę rozwoju organizacji sieci, dodatkowe zasoby i zadania administracyjne rosną w podobnym tempie. Działowi IT trudno jest zarządzać całym katalogiem Active w sposób terminowy, bezbłędny i wydajny, dzięki czemu „Delegowanie zadań Active Directory” ma kluczowe znaczenie. Dzięki rodzimym narzędziom Active Directory delegowanie staje się kolejnym żmudnym i uciążliwym zadaniem.

Na szczęście ADManager Plus, oparte na sieci Web oprogramowanie do zarządzania i raportowania Active Directory, zapewnia bardzo potrzebną możliwość delegowania rutynowych zadań związanych z zarządzaniem i obsługą Active Directory, Exchange, Office 365 i G Suite w całym przedsiębiorstwie za pomocą potężnego „Help Desk Active Directory” Funkcja delegowania. Umożliwia administratorowi AD delegowanie zadań do użytkowników nieadministracyjnych, takich jak technicy pomocy technicznej, z odpowiednimi kontrolami uwierzytelniania i autoryzacji, które znacznie zmniejszają obciążenie pracą administratora AD.

Przepływ delegacji

Help Desk Delegation Process

W środowisku Active Directory administrator traci produktywny czas na obsługę zgłoszeń związanych z resetowaniem haseł, odblokowywaniem użytkowników, zmianą nazw użytkowników, przenoszeniem komputerów/użytkowników, modyfikacją właściwości ogólnych etc. Chociaż są to proste czynności, zużywają one dużo czasu. Delegowanie pomocy technicznej w ADManager to całkowicie bezpieczna funkcja pozwalająca użytkownikom nie będącym administratorami na obsługę tych prostych zadań bez angażowania w ten proces administratorów.

Aby zobaczyć, w jaki sposób funkcja delegowania w tym narzędziu może pomóc w zmniejszeniu zbędnych obciążeń, możesz pobrać za darmo wersję próbną pozwalającą na pełen dostęp do wszystkich funkcji przez jeden miesiąc.

Delegowanie oparte o jednostki organizacyjne: Administracja oparta o jednostki organizacyjne pozwala administratorowi na delegowanie zadań w zakresie ograniczonym do określonej jednostki organizacyjnej, tzn. pracownicy pomocy technicznej mogą przeprowadzać delegowane działania (takie jak resetowanie hasła, zarządzanie uprawnień do logowania się zdalnego, właściwości usług terminala etc.) przynależące do przypisanej im w Active Directory jednostki organizacyjnej, dzięki czemu ta delegacja jest całkowicie bezpieczna. Zapewnia to uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa oraz sprawną delegację.

Scenariusz 1: Kierownik działu kadr (HR) może teraz tworzyć konta nowych użytkowników

Funkcja delegowania pomocy technicznej Active Directory może być szczególnie przydatna, kiedy firma wchodzi w fazę rozwoju i zatrudnia dużą liczbę nowych pracowników. W tym przypadku inicjowanie obsługi nowych kont użytkowników staje się jednym z priorytetów, a jednocześnie staje się bardzo czasochłonne. Administrator może zmniejszyć opóźnienia oraz wymagane z jego strony interwencje upoważniając pracowników działu kadr do tworzenia nowych kont użytkowników w Active Directory. Moduł delegowania uprawnień pomocy technicznej AD dostarcza działowi kadr login, przy pomocy którego może on wyświetlać i przeprowadzać zadania, które zostały mu oddelegowane. Więcej o korzyściach dla działu kadr płynących z zastosowania ADManager Plus.

Scenariusz 2: Pracownik pomocy technicznej może odblokowywać konta oraz resetować hasła

Najczęściej powracające problemy, z którymi borykają się użytkownicy, to zablokowane konta oraz problemy z hasłami. Regularne zgłoszenia, takie jak wnioski o reset hasła i odblokowanie konta, zużywają większość czasu pracy administratorów i powodują wzrost kosztów. Aby temu zapobiec, można delegować te działania AD pracownikom pomocy technicznej, upoważniając ich do zalogowania się do ADManager Plus oraz wykonywania delegowanych zadań.

Aby przetestować delegowanie uprawnień Active Directory pomocy technicznej przy pomocy ADManager Plus, pobierz darmową wersję próbną..

Zarządzanie Active Directory między domenami przez pracowników pomocy technicznej

Opcja zarządzania między domenami pozwala administratorom AD na przypisywanie pracownikom pomocy technicznej wsparcia dla wielu domen. Funkcja ta umożliwia administratorom ograniczenie pracowników pomocy technicznej do zarządzania określonymi domenami AD w różnych lasach, niezależnie od tego, do której domeny dany pracownik pomocy technicznej faktycznie przynależy. Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji możesz również sprawdzić naszą pomoc online dotyczącą Delegowania pomocy technicznej Active Directory.

Dziennik inspekcji pomocy technicznej: Dzienniki inspekcji pracowników pomocy technicznej mogą być stosowane do sprawdzenia, które obiekty Active Directory zostały utworzone, usunięte lub zmodyfikowane przez którego z pracowników pomocy technicznej i kiedy. Dowiedz się więcej...

Raport z kontroli administracyjnej: Ten raport wyświetli listę wszystkich działań wykonanych przez techników przez administratora. Działania takie jak technicy i role utworzone, zmodyfikowane i usunięte zostaną zapisane.

Raport techników: Ten raport zawiera logi techników w ADManager Plus. Poda informacje takie jak delegowane role, jednostki organizacyjne i domeny w Active Directory, Office 365 i G Suite.

Dodawaj użytkowników pomocy technicznej
Help Desk Users
Role pomocy technicznej
Help Desk Roles

Więcej informacji o delegowaniu pomocy technicznej..

Zobacz demonstrację delegowania uprawnień pomocy technicznej ADManager Plus

 

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here