Raport dotyczący rzeczywistego, ostatniego logowania użytkowników Windows

Często zdarza się, że administratorzy Active Directory mają trudności z rozszyfrowaniem dokładnego, prawdziwego czasu ostatniego logowania użytkowników. Ponieważ w większości przypadków w jednej domenie znajduje się wiele kontrolerów domeny, każdy z nich miałby inną wartość ostatniego logowania. Gdy każdy kontroler domeny wyświetla różne szczegóły logowania dla tego samego konta użytkownika, proces identyfikacji staje się jeszcze bardziej skomplikowany. Natywne narzędzia AD, PowerShell itp. tylko powiększają już i tak ogromną listę zawiłości. Ponieważ synchronizacja danych logowania zasadniczo nie odbywa się między kontrolerami domen, dość żmudne staje się pobieranie prawidłowych wartości ostatniego logowania użytkowników z kontrolera domeny, który niedawno uwierzytelnił ostatnie logowanie użytkowników. Właśnie wtedy przydaje się Raport dotyczący rzeczywistego, ostatniego logowania z ADManager Plus. Za pomocą ADManager Plus możliwe jest:

Real Last Logon Report

Generowanie raportu dotyczącego rzeczywistego, ostatniego logowania

Raport dotyczący rzeczywistego ostatniego logowania z ADManager Plus wyświetla rzeczywistą datę i godzinę ostatniego logowania użytkownika do sieci Windows. Informacje te są pobierane poprzez odpytanie wszystkich skonfigurowanych kontrolerów domeny w danej domenie. Ten mechanizm pobierania informacji oferuje większą niezawodność danych dotyczących logowania użytkownika poprzez zapewnienie dokładności danych dot. logowania użytkownika. Raport dotyczący rzeczywistego ostatniego logowania jest z pewnością zaletą dla administratorów, którzy mogą z łatwością pobrać najnowszą wartość ostatniego logowania wszystkich użytkowników w infrastrukturze Active Directory swojej organizacji. Administratorzy mogą albo wygenerować raporty dotyczące rzeczywistego ostatniego logowania dla poszczególnych użytkowników w AD, albo mogą ograniczyć generowanie raportów do konkretnych domen, grup lub jednostek organizacyjnych.

Dostosowywanie atrybutów użytkownika dla raportu dotyczącego rzeczywistego, ostatniego logowania

Podczas generowania raportu dotyczącego rzeczywistego ostatniego logowania, wyświetlone zostaną domyślne atrybuty, a mianowicie nazwa wyświetlana, nazwa konta SAM, kiedy utworzono (będą wyświetlane szczegóły dotyczące momentu utworzenia konta użytkownika, czas ostatniego logowania i liczba logowań). ADManager Plus posiada jednak wbudowane opcje umożliwiające dostosowanie atrybutów, które muszą być wyświetlane wraz ze szczegółami ostatniego logowania użytkownika. Można po prostu dodać własne atrybuty z rozszerzonych schematów do żądanych raportów, podając takie szczegóły jak nazwa wyświetlania, nazwa LDAP atrybutu, typ danych itp. W wykonaniu tej funkcji pomaga opcja dodawania/usuwania kolumn w raporcie dotyczącym rzeczywistego ostatniego logowania.

Zarządzanie użytkownikami AD z poziomu raportu dotyczącego rzeczywistego, ostatniego logowania

Administratorzy Active Directory mogą wykonywać różne działania w oparciu o wartości rzeczywistego ostatniego logowania użytkowników. Użytkowników można łatwo wyłączyć, usunąć lub włączyć z wygenerowanego raportu przy użyciu odpowiednich opcji. Następnie na wynikach wygenerowanego raportu dotyczącego rzeczywistego ostatniego logowania można wykonać takie funkcje jak resetowanie hasła, odblokowywanie kont użytkowników, przenoszenie użytkowników, modyfikowanie atrybutów profilu, dziedziczenie uprawnień, atrybuty grupowe itp. Pobierz bezpłatnie wersję testową narzędzia do raportowania Active Directory, aby wypróbować wszystkie funkcje zarządzania z poziomu raportów.

Czyszczenie Active Directory za pomocą raportu dotyczącego rzeczywistego ostatniego logowania

Raport dotyczący rzeczywistego ostatniego logowania Active Directory odgrywa ważną rolę w procedurze czyszczenia Active Directory. Na podstawie wyników wyświetlanych w raporcie dot. rzeczywistego ostatniego logowania administratorzy mogą zidentyfikować nieużywane lub nieaktualne konta użytkowników. Nieaktualne/nieaktywne konta użytkowników są określane na podstawie rzeczywistego czasu ostatniego logowania użytkowników. Administratorzy mogą następnie odizolować te konta, przenosząc je do osobnych jednostek organizacyjnych lub po prostu usuwając je, lub wyłączając. Uznaje się to za rutynową procedurę bezpieczeństwa w celu uniknięcia nieprzewidzianego zagrożenia bezpieczeństwa wynikającego z ich istnienia. Aby dowiedzieć się więcej na temat operacji czyszczenia, odwiedź naszą stronę Czyszczenie Active Directory.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here