Narzędzie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych Active Directory

Pomimo wielu obostrzeń i środków kontroli mogą się przydarzyć przypadkowe usunięcia lub modyfikacje. Na podstawie rodzaju wprowadzonej zmiany może ona wpłynąć jedynie na pojedynczego użytkownika, dotyczy to na przykład uniemożliwiania logowanie się lub uzyskiwanie dostępu do pliku.Może to wpłynąć na kontroler domeny (DC) i wielu, o ile nie na wszystkich użytkowników.

Incydenty takie jak te często zaburzają ważne procesy biznesowe, które wpływają na reputację użytkownika, a nawet mogą go kosztować milionowe straty. Nieautoryzowane zmiany, jeśli są małe również mogą hamować produktywność organizacji. W wypadku zaniedbania zmiany te mogą sparaliżować działalność.

ADManager Plus oferuje funkcje tworzenia i przywracania kopii zapasowych Active Directory oraz funkcję ośrodka zdrowia. Pierwsza pomoc polega na identyfikowaniu i naprawie problemów. Pozwala również przeprowadzać kompleksową inspekcję środowiska AD w celu identyfikowania błędów oraz ich przyczyn. Pomagają w tym wstępnie zdefiniowane raporty o niedawno modyfikowanych użytkownikach, zadania związane z zarządzaniem AD wykonywane przez techników itd.

Przyrostowe tworzenie kopii zapasowych

Przyspiesz proces tworzenia kopii zapasowych i zminimalizuj zajmowaną przestrzeń, tworząc kopie tylko tych zmian, które wprowadzono od ostatnio. Kolejne kopie zapasowe są zapisywane pod postacią wersji.

Pełna kopia zapasowa

Regularnie wykonuj pełne kopie zapasowe wszystkich obiektów znajdujących się w Twojej domenie.

Przywracanie na poziomie obiektów i atrybutów

Przywracaj tylko wymagane obiekty i indywidualne atrybuty konkretnych obiektów.

Odzyskiwanie bez restartu

Odzyskuj obiekty całkowicie lub cząstkowo bez konieczności restartowania kontrolerów domeny.

Zarządzanie zmianami

Porównuj różne wersje kopii zapasowych, aby wyświetlać zmiany oraz cofać nawet najdrobniejsze przypadkowe zmiany.

Tworzenie kopi zapasowych i przywracanie obiektu

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie ważnych obiektów AD, na przykład użytkowników, komputerów, kontaktów, grup, jednostek organizacyjnych i obiektów GPO bez bezpośredniego dostępu do kontrolera DC.

Tworzenie kopi zapasowych i przywracanie serwera DNS

Twórz kopie zapasowe i przywracaj strefy i domeny serwera DNS. Można również zapisywać zmiany konfiguracji serwera DNS, a następnie j łatwo je przywracać po przypadkowych zmianach.

Delegowanie tworzenia i przywracania kopii zapasowych AD

Wzmocnij swój zespół pomocy technicznej, delegując prawa do tworzenia i przywracania kopii zapasowych AD na konkretne jednostki organizacyjne. Monitoruj te czynności z pomocą raportów inspekcji.

Korzyści związane z używaniem ADManager Plus do tworzenia i przywracania kopii zapasowych AD:

Zminimalizowane przestoje

Szczegółowe przywracanie

Szybkie odzyskiwanie

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych bez konieczności restartu

backup active directory
retore deleted ad objects
recover active directory user
configuring active directory backup

Nie licząc tworzenia i przywracania kopii zapasowych , narzędzie ADManager Plus pozwala kompleksowo zarządzać usługą AD, pakietem Office 365 oraz programem Microsoft Exchange, tworzyć powiązane raporty i realizować inne funkcje towarzyszące, a wszystko to za pomocą jednej konsoli.

Jak tworzyć kopie zapasowe obiektów AD za pomocą narzędzia ADManager Plus:

  • Ustaw domenę w Ustawieniach kopii zapasowych w zakładce Kopia zapasowa.
  • Kliknij opcję twórz Kopie zapasową teraz, aby zabezpieczyć całą swoją domenę.

Jak przywracać kopie zapasowe obiektów AD przy użyciu narzędzia ADManager Plus:

  • Kliknij dowolną wersję kopii zapasowych w części Niedawne czynności.
  • Wybierz obiekty, które chcesz odzyskać, i kliknij Przywróć.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here