Delegowanie uprawnień w zakresie bezpieczeństwa Active Directory

W ADManager Plus stosowane jest oparte na rolach zarządzanie pozwoleniami na potrzeby skutecznego administrowania usługą Active Directory. Rola to logiczne grupowanie uprawnień w oparciu o typowe zadania związane z administrowaniem zabezpieczeniami. Listy kontroli dostępu (ACL) zawierają uprawnienia związane z obiektami Active Directory. Wpisy kontroli dostępu (ACE) obiektu pozwalają określić zabezpieczenia główne i związane z nimi uprawnienia.

Tworzenie ról zabezpieczeń jest dużo prostsze niż posługiwanie się Listami kontroli dostępu (ACL). Role zabezpieczeń można w łatwy i spójny sposób przekazywać na więcej niż jednego użytkownika, jeden komputer czy jedną grupę. Minimalizuje to skalę błędów oraz zapewnia spójność podczas delegowania uprawnień w zakresie bezpieczeństwa, dzięki czemu proces przekazywania przebiega w sposób prosty i bezproblemowy. Jest inaczej, jeżeli delegowanie jest realizowane z wykorzystaniem natywnych narzędzi AD lub PowerShell.

Bezpłatnie pobierz 30-dniową wersję próbną, aby wykorzystać łatwe w obsłudze internetowe narzędzie do zarządzania usługą Active Directory i bezpiecznie przekazywać nawet najbardziej kluczowe zadania, takie jak zarządzanie dystrybucją i grupami, przyznawanie uprawnień zdalnym użytkownikom itp.

Gotowe przekazywanie

ADManager Plus jest wyposażony w role zabezpieczeń, które można bezpośrednio delegować podmiotom zabezpieczeń, przyznając w ten sposób uprawnienia do wykonywania zadań administracyjnych, takich jak:

Security Delegation
 • Przekazywanie uprawnień w zakresie bezpieczeństwa
 • Resetowanie hasła użytkownika
 • Odblokowywanie kont użytkowników
 • Dodawanie lub usuwanie członków z grup
 • Przenoszenie użytkowników do innych jednostek organizacyjnych w domenie
 • Przenoszenie komputerów do innych jednostek organizacyjnych w domenie
 • Dodawanie/usuwanie stacji roboczych w domenie
 • Tworzenie kont użytkowników
 • Tworzenie, usuwanie i modyfikowanie atrybutów kont użytkownika
Search ACEs

Wyszukiwanie wpisów ACE

ADManager Plus umożliwia wyszukiwanie uprawnień przyznanych podmiotom zabezpieczeń, takim jak użytkownicy, grupy i komputery. Pozwala włączyć w kryteria wyszukiwania obiekt Active Directory, podmiot zabezpieczeń oraz uprawnienia.

Inne funkcje

Zarządzanie usługą Active Directory

Dzięki funkcjom zarządzania AD w ADManager Plus codzienne zadania związane z zarządzaniem usługą Active Directory stają się łatwe i bezproblemowe. Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie użytkowników za pośrednictwem kilku kliknięć!

Zarządzanie usługami terminalowymi

Konfigurowanie atrybutów usług terminalowych AD za pomocą dużo prostszego interfejsu niż w przypadku natywnych narzędzi AD. Pełna kontrola nad serwisantami uzyskującymi dostęp do komputerów innych użytkowników domeny.

Raporty Active Directory

Katalog zawierający praktycznie każdy raport, którego będziesz potrzebować z usługi Active Directory! Kompleksowe i niezawodne raportowanie. Planowanie okresowego sporządzania raportów. Zarządzanie usługą AD bezpośrednio z poziomu raportów.

Zarządzanie Microsoft Exchange

Tworzenie skrzynek pocztowych Exchange i zarządzanie nimi oraz konfigurowanie uprawnień do skrzynek pocztowych za pomocą systemu ADManager Plus do zarządzania programem Exchange. Teraz z obsługą Microsoft Exchange 2010!

Czyszczenie usługi Active Directory

Możliwość pozbycia się nieaktywnych, przestarzałych i niechcianych obiektów w usłudze Active Directory, aby poprawić jej bezpieczeństwo i wydajność — pomagają w tym funkcje czyszczenia AD dostępne w ADManager Plus.

Automatyzacja usługi Active Directory

Pełna automatyzacja krytycznych zadań AD, takich jak przypisywanie użytkowników, czyszczenie nieaktywnych kont użytkowników itp. Można również określić sekwencję i wykonać kolejne zadania oraz łączyć je z przepływem pracy, co przekłada się na doskonałą, kontrolowaną automatyzację.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here