Spełnienie wymogów zgodności dzięki raportom ADManager Plus

Współczesne organizacje nie tylko muszą realizować trudne zadanie zabezpieczania danych przed aktualnymi cyberzagrożeniami, ale też zapewnić zgodność tego procesu z obowiązującymi regulacjami. W związku z pojawieniem się aktów legislacyjnych dotyczących zgodności, takich jak SOX, HIPAA, PCI DSS, GLBA czy RODO, organizacje musiały w ostatnich latach radykalnie się przeobrazić. Obowiązkiem organizacji nie jest już tylko przechowywanie niepełnej dokumentacji finansowej tylko po to, żeby przejść okazjonalne i przeprowadzane pobieżnie audyty. Obecnie do zachowania zgodności wymagane jest dokładne dokumentowanie codziennych działań i przechowywanie tych danych przez okres zalecany przez przepisy prawa.

Celem rozporządzeń dotyczących zachowania zgodności jest ograniczenie możliwości manipulacji danymi oraz, w przypadku SOX, PCI oraz GLBA, stworzenie systemu, przez który nie będą wyciekać żadne informacje stanowiące dane finansowe. I chociaż przestrzeganie tych przepisów poprawia bezpieczeństwo, zachowanie zgodności z nimi może być męczące z powodu ich dużej złożoności. Wiele z tych rozporządzeń o danych dotyczy aktywności organizacyjnej w usłudze Active Directory (AD), ale większości organizacji brakuje kompleksowego systemu raportowania na potrzeby aktywności w usłudze AD. Ostatnio prawie niemożliwa jest realizacja wymogów zgodności bez pomocy oprogramowania do zachowania zgodności.

ADManager Plus, nasze rozwiązanie do zarządzania usługą AD i raportowania, jest wyposażone w ogólny system tworzenia raportów, który pozwala rozwiązać różne problemy z zarządzaniem zgodnością. Penetruje rdzeń systemu Windows i usługi AD, pozyskując dane niezbędne do przeprowadzenia inspekcji zgodności oraz umożliwiając wyeksportowanie tych danych. Ponadto, w przeciwieństwie do natywnych narzędzi AD (takich jak PowerShell), które wymagają dużo czasu i pracy, dane w ADManager Plus są prezentowane w formacie przyjaznym dla użytkownika z szeregiem filtrów pozwalających wyświetlać tylko potrzebne dane. Można wygodnie eksportować wszelkie informacje wymagane do realizacji wymogów zgodności określonych w ustawach HIPAA, normie PCI DSS, GLBA , SOXczy rozporządzeniu RODO.

Zgodność z ustawą HIPAA:

HIPAA, Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych, określa standard wymagany do zapewnienia ochrony wrażliwych danych pacjenta. Inspekcja usługi AD za pomocą raportów, wstępnie przygotowanych w ADManager Plus, pozwala zapewnić zgodność z tym aktem.

Zgodność z normą PCI DSS:

Każda firma przetwarzająca dane kart kredytowych musi przestrzegać normy wydanej przez Payment Card Industry Security Standards Council (PCI DSS). Narzędzie ADManager Plus oferuje szereg interaktywnych raportów, które pomagają organizacji zarządzać tymi aspektami usługi AD, które odnoszą się do tego przepisu.

Zgodność z ustawą GLBA:

Ustawa Gramm-Leach-Bliley (GLBA) zobowiązuje organizacje przechowujące dane finansowe do ochrony wrażliwych danych oraz przedstawiania klientom praktyk związanych z ochroną danych. Kompleksowych raportów ADManager Plus można używać do udzielania odpowiedzi na kluczowe pytania oraz zapewniania zgodności z ustawą GLBA. Dowiedz się więcej

Zgodność z ustawą SOX:

Celem ustawy Sarbanes-Oxley (SOX) jest zwiększenie zakresu procedur i wymogów związanych z inspekcją finansową i raportowaniem, aby ograniczyć potencjał oszustw korporacyjnych. ADManager Plus obsługuje funkcję generowania gotowych raportów poświadczających, że zasoby użytkownika są zabezpieczone przed bezprawnym dostępem. Dowiedz się więcej

Zgodność z rozporządzeniem RODO:

Jeżeli organizacja posiada dane pochodzące od obywateli mieszkających na terenie Unii Europejskiej, wówczas zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) te informacje muszą być zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem. Przygotuj się do RODO dzięki gotowym raportom ADManager Plus pozwalającym skontrolować swoje zasoby AD. Dowiedz się więcej

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here