Zarządzanie współdzieloną skrzynką pocztową Office 365 i Exchange Server

Wdrażanie współdzielonych skrzynek pocztowych dla środowisk Exchange i Office 365 pomaga organizacjom efektywnie obsługiwać wiadomości e-mail od klientów. Jednak zarządzanie współdzielonymi skrzynkami pocztowymi za pomocą programu PowerShell lub narzędzi natywnych wymaga dodatkowego czasu i wysiłku. Organizacje posiadające współdzielone skrzynki pocztowe w wielu wersjach usługi Exchange Server oraz Office 365 są zmuszone do logowania się na różnych konsolach w celu utworzenia i modyfikacji współdzielonych skrzynek pocztowych. Ponadto nie ma możliwości delegowania zarządzania współdzielonymi skrzynkami pocztowymi. Dlatego też organizacje potrzebują bardziej praktycznej alternatywy w celu uproszczenia zarządzania współdzieloną skrzynką pocztową.

Zarządzanie współdzieloną skrzynką pocztową nigdy nie było łatwiejsze

ADManager Plus, internetowe rozwiązanie do zarządzania i tworzenia raportów Active Directory, upraszcza zarządzanie współdzieloną skrzynką pocztową, pozwalając na:

 • tworzenie współdzielonych skrzynek pocztowych w różnych wersjach Exchange Server, jak również usłudze Office 365w chmurze z jednej konsoli;
 • modyfikowanie żądanych atrybutów i uprawnień do skrzynek pocztowych w różnych wersjach istniejących współdzielonych skrzynek pocztowych Exchange;
 • przypisywanie wartości do różnych zasad i atrybutów, takich jak ograniczenia dostarczania, zasady ActiveSync i inne, podczas procesu tworzenia współdzielonej skrzynki pocztowej;
 • przekazanie obowiązków związanych z tworzeniem i modyfikacją współdzielonej skrzynki pocztowej technikom z działu pomocy technicznej i włączanie automatycznego mapowania użytkowników współdzielonej skrzynki pocztowej w profilach w Outlook;
 • ustawienie niestandardowego skryptu, który zostanie wykonany po pomyślnym utworzeniu skrzynki pocztowej.

Wszystkie te zadania są łatwe do wykonania dzięki operacjom opartym na interfejsie użytkownika, bez użycia skryptów, tylko wskazując i klikając.

Tworzenie współdzielonej skrzynki pocztowej

ADManager Plus umożliwia tworzenie współdzielonych skrzynek pocztowych ze wszystkimi żądanymi ustawieniami i uprawnieniami, w zaledwie kilku kliknięciach. Ponadto narzędzie to oferuje elastyczność w tworzeniu współdzielonych skrzynek w różnych wersjach Microsoft Exchange, jak również w Microsoft Office 365, z jednego okna. Aby uprościć ten proces, ADManager Plus:

 • podświetla atrybuty obowiązkowe, więc należy pamiętać o ustawieniu ich wartości;
 • pozwala na ustawienie wartości zarówno dla atrybutów standardowych, jak i niestandardowych;
 • pozwala na ustawienie wszystkich odpowiednich uprawnień dla skrzynek pocztowych;
 • umożliwia tworzenie współdzielonych skrzynek pocztowych w usłudze Office 365, z włączoną lub wyłączoną opcją DirSync.

Modyfikacja współdzielonej skrzynki pocztowej

Dzięki ADManager Plus modyfikacja współdzielonych skrzynek pocztowych w różnych wersjach Exchange Server jest niezwykle prosta, ponieważ pozwala to na:

 • modyfikację wszystkich żądanych atrybutów i uprawnień skrzynki pocztowej w jednej operacji;
 • zobaczenie, jakie modyfikacje zostaną przeprowadzone, aby można było dokładnie sprawdzić swoje zmiany przed ich wdrożeniem.

Delegowane zarządzanie współdzielonymi skrzynkami pocztowymi

ADManager Plus umożliwia administratorom łatwe przekazywanie tworzenia współdzielonych skrzynek pocztowych Exchange lub Office 365 konkretnym użytkownikom niebędącym administratorami. Można również przypisać odpowiedzialność za modyfikację współdzielonych skrzynek pocztowych Exchange. Aby to delegowanie uprawnień odbyło się całkowicie bezpiecznie, ADManager Plus pozwala administratorom na:

 • określenie jednostek organizacyjnych, w których wyznaczony technik może tworzyć lub modyfikować współdzielone skrzynki pocztowe;
 • wybór atrybutów współdzielonych skrzynek pocztowych, które będą mogły być edytowane lub zarządzane przez techników.

Pomimo przekazania zadania zarządzania współdzielonymi skrzynkami pocztowymi rzeczywiste uprawnienia użytkownika w środowisku Active Directory i Exchange pozostają niezmienione.

W skrócie

ADManager Plus skutecznie upraszcza proces zarządzania współdzieloną skrzynką pocztową, umożliwiając administratorom tworzenie i modyfikowanie współdzielonych skrzynek pocztowych w wielu wersjach na lokalnym serwerze Exchange, a także tworzenie nowych współdzielonych skrzynek pocztowych w usłudze Office 365 na żądanie, z jednej konsoli. Odpowiedzialność za zarządzanie wspólną skrzynką pocztową może również zostać bezpiecznie przekazana technikom z działu pomocy technicznej. Wszystkie te zadania są wykonywane przy użyciu operacji opartych wyłącznie na interfejsie użytkownika, bez użycia skryptów, co sprawia, że proces zarządzania współdzieloną skrzynką pocztową jest niezwykle prosty.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here