Zarządzanie usługami terminalowymi Active Directory i tworzenie powiązanych raportów

ADManager Plus pozwala w sposób zbiorczy zarządzać właściwościami użytkowników usług terminalowych Active Directory, przez co oferuje idealną funkcję wydajnego administrowania . Możesz tworzyć katalogi macierzyste, profilować ścieżki/roaming za pomocą sprawdzonych mechanizmów bezpieczeństwa; określać i modyfikować profile , środowiska, sesje oraz atrybuty kontroli zdalnej za pomocą funkcji zbiorczego zarządzania usługami .

Bez skutecznego menedżera usług terminalowych zarządzanie użytkownikami Active Directory oraz przesyłanie wszystkich usług jest nużące, gdy używamy PowerShell albo natywnych narzędzi Active Directory, ponieważ taka metoda nie pozwala wykonywać operacji w sposób zbiorczy. ADManager Plus całkowicie eliminuje wąskie gardła w zarządzaniu usługami terminalowymi, ułatwiając realizację tego procesu za sprawą ekskluzywnych funkcji z nimi związanych , funkcji masowego zarządzana użytkownikami oraz dzięki możliwości łatwego zarządzania AD z dowolnego miejsca bez konieczności zdawania się na podłączanie pulpitu zdalnego.

Active Directory Terminal Services Management

ADManager Plus to wydajny menedżer h zawierający niżej opisane wstępnie przygotowane funkcje pozwalające zarządzać ustawieniami usług terminalowych użytkowników:

Zarządzanie właściwościami użytkowników Active Directory dotyczącymi połączeń oraz sieci VPN

Udzielaj lub odmawiaj użytkownikom Active Directory dostępu telefonicznego lub za pomocą sieci VPN na potrzeby zdalnego logowania do sieci organizacji. Jeżeli nie chcesz jawnie udzielać ani odmawiać użytkownikom prawa logowania do terminala usług, możesz w zależności od potrzeb organizacji przydzielać lub kontrolować dostęp za pośrednictwem zasad zdalnego dostępu.

Modyfikowanie folderu macierzystego i ścieżki profilu usług terminalowych dla użytkowników

Funkcja pozwala administratorom ustawiać, zmieniać oraz czyścić ścieżkę folderu macierzystego i profilową użytkowników, którym przyznano dostęp do usług terminalowych.

Modyfikowanie programów uruchamiających dla użytkowników logujących się za pośrednictwem usług terminalowych

Funkcja ułatwiająca administratorom określanie programu, który powinien się uruchomić, gdy użytkownicy logują się za pośrednictwem usług terminalowych; mogą to zrobić dla wielu osób na raz za pomocą pliku CSV. Pozwala też ustalić listę napędów i drukarek, z którymi podczas logowania powinni nawiązać łączność użytkownicy.

Modyfikowanie limitów czasu sesji dla serwera terminali, takich jak limity sesji aktywnej oraz sesji bezczynności.

Ustawianie lub edytowanie — w sposób zbiorczy dla wielu użytkowników — limitów dotyczących sesji usług terminalowych, takich jak limit sesji aktywnej, wygaśnięcie czy limit bezczynności oraz dotyczący zakończenia sesji przerwanej. Ponadto funkcja pozwala określić, czy sesje użytkowników muszą zostać rozłączone lub zakończone w wypadku osiągnięcia limitui albo utraty połączenia; należy ustalić czas, po którym zostanie zakończone połączenie z zepsutym terminalem.

Włączanie lub wyłączanie właściwości zdalnego kontrolowania usług terminalowych

Konfiguracja ustawień zdalnej kontroli dla użytkowników Active Directory — pozwala dołączać do sesji inne osoby oraz określać, czy należy zdobyć upoważnienie przed dołączeniem do sesji oraz wyświetlać sesje użytkowników lub nawiązywać interakcją z podczas sesji zdalnych.

Raport o wstępnie przygotowanych usługach terminalowych

Poza tym, że ADManager Plus jest skutecznym narzędziem do zarządzania usługami terminalowymi, oferuje następujące wstępnie opracowane raporty, które pozwalają zamienić proces raportowania usług w prostą czynność typu „wskaż i kliknij”.

Użytkownicy z dostępem do serwera terminali

Wyświetlanie wszystkich użytkowników, dla których włączono funkcję serwera terminali. Ponadto można wyświetlać wartości innych usług terminalowych, takich jak ścieżka profilu, katalog macierzysty oraz limity sesji, a także inne informacje ogólne, w tym nazwy logowania użytkowników oraz atrybuty nazwy sAMAccount.

Właściwości usług terminalowych użytkowników

Wyświetlanie wszystkich właściwości usług terminalowych użytkowników, dla których włączono dostęp do serwera. W raporcie wyświetlane są również wartości wszystkich ustawień, takie jak dysk macierzysty, ścieżka profilowa, limity sesji aktywnej i bezczynności, katalog roboczy, program uruchamiany przy starcie itp..

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here