Nieinwazyjny model delegowania zadań do działu pomocy technicznej

ADManager Plus oferuje unikatowy model delegowania zadań, który jest jednocześnie łatwy w użyciu i bezpieczny. Dzięki funkcjom zarządzania przez pomoc techniczną i delegowania zadań, administrator może upoważnić użytkowników niebędących administratorami, na przykład serwisantów pomocy technicznej, pracowników działu HR albo handlowców do wykonywania pewnych zadań tak, aby nie wymuszać działania ze strony administratora. Znacznie ogranicza to obciążenie administratora pracą oraz pozwala zaoszczędzić dużo czasu i zasobów.

Mogłoby się wydawać, że przekazanie uprawnień serwisantom pomocy technicznej oraz pracownikom HR narusza bezpieczeństwo usługi Active Directory. Nie ma powodu do zmartwień. ADManager Plus pilnuje, aby administrator nie stracił kontroli nad usługą Active Directory, niezależnie od uprawnień przekazanych na użytkowników niebędących administratorami. Ponadto, narzędzie ADManager Plus sprawia, że pracownicy działu pomocy technicznej mogą, w sposób kontrolowany, wykonywać tylko te zadania, które zlecili im administratorzy, w dodatku bez konieczności używania skomplikowanych opcji, jak skrypty PowerShell. Dzięki temu pełna kontrola nad usługą Active Directory, na wszystkich poziomach, spoczywa jedynie w rękach administratora. Jednak tym, co odróżnia ADManager Plus od innych narzędzi Active Directory jest możliwość delegowania zadań serwisantom pomocy technicznej w sposób nieinwazyjny — jest to funkcja, która spodoba się wielu administratorom.

Model delegowania zadań w ADManager Plus:

Nieinwazyjny model delegowania zadań pozwala otoczyć Active Directory nieprzeniknioną barierę ochronną — jest to koncepcja udoskonalona w ADManager Plus w celu zapewnienia najlepszego bezpieczeństwa w usłudze Active Directory. Model ten nie zwiększa praw administracyjnych serwisanta w Active Directory, ale zakłada przypisanie do niego zadania, które ma wykonać. Oznacza również, że ADManager Plus pozwala pominąć usługę Active Directory na etapie zatwierdzania zmian wprowadzanych przez serwisantów.

Oto najważniejsze aspekty ADManager Plus:
 • Rola serwisanta jest definiowana nie w samej usłudze Active Directory, ale wyłącznie w oprogramowaniu.
 • Serwisant nie otrzymuje żadnych przywilejów w Active Directory, może jedynie wprowadzać zmiany do tej usługi za pośrednictwem oprogramowania oraz „w imieniu” administratora.
 • Role serwisantów można tworzyć w oprogramowaniu tylko na podstawie listy użytkowników już istniejących w usłudze Active Directory. Aspekt ten podnosi bezpieczeństwo usługi Active Directory, gdyż nie można bezpośrednio w oprogramowaniu utworzyć serwisanta pomocy technicznej.
 • Serwisant nie może wykonywać zadań innych niż te delegowane mu w sposób określony na podstawie szablonu. Poza tym, inne zakładki nie są nawet widoczne dla zalogowanego serwisanta.

  Dzięki wszystkim tym funkcjom usługa Active Directory jest nienaruszana, co zapewnia jej bezpieczeństwo.

Delegowanie zadań w oparciu o grupę: Role pomocy technicznej można przypisywać nie tylko indywidualnym użytkownikom AD, ale także grupom AD. Po delegowaniu roli grupie AD, wszyscy jej członkowie będą mieli upoważnienie do wykonywania zadań zdefiniowanych w tej roli.

Inspekcja działań wykonywanych przez serwisantów pomocy technicznej:

Gdy do działu pomocy technicznej oraz HR delegowane są ważne uprawnienia, warto prowadzić precyzyjny zapis działań wykonywanych przez wszystkie osoby z przekazanymi uprawnieniami — wymóg ten pozwala odpowiednio realizować funkcja o nazwie Dzienniki inspekcji serwisantów. Dzienniki inspekcji serwisantów zapewniają administratorom dostęp do danych analitycznych na temat zmian wprowadzonych przez serwisantów z przekazanymi uprawnieniami. Za pomocą tej funkcji administrator może śledzić obiekty usługi Active Directory oraz utworzonych, usuniętych lub zmodyfikowanych użytkowników, a także serwisantów, który wykonali dane zadanie. Można szczegółowo przeanalizować raporty z inspekcji, bezpłatnie pobierając wersję próbną narzędzia, które zapewnia nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji związanych z zarządzaniem i raportowaniem.

Polecane linki

Zarządzanie usługą Active Directory

Dzięki funkcjom zarządzania AD w ADManager Plus codzienne zadania związane z zarządzaniem usługą Active Directory stają się łatwe i bezproblemowe. Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie użytkowników za pośrednictwem kilku kliknięć!

Zarządzanie grupami w usłudze Active Directory

Zarządzanie grupami zabezpieczeń w usłudze Active Directory. Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie użytkowników... wystarczy kilka kliknięć! Konfigurowanie atrybutów Exchange w Grupach AD i wprowadzanie zbiorczych zmian do grup zabezpieczeń AD.

Raporty o komputerach w usłudze Active Directory

Zaawansowane raporty na temat obiektów komputera w usłudze AD z wglądem w najdrobniejsze szczegóły. Monitorowanie oraz modyfikowanie atrybutów komputerowych bezpośrednio w raporcie. Raporty na temat nieaktywnych komputerów i systemów operacyjnych.

Raporty zgodności usługi Active Directory

Raporty Active Directory, które pomogą w zapewnieniu zgodności z aktami legislacyjnymi, takimi jak SOX, HIPAA, GLBA, PCI, USA PATRIOT i wieloma innymi! Uczyń swoją organizację perfekcyjną pod względem zgodności z przepisami!

Przepływ pracy w usłudze Active Directory

Mini zestaw narzędzi Active Directory do zarządzania zgłoszeniami oraz zgodnością bezpośrednio w narzędziu ADManager Plus! Definiowanie sztywnych, a jednocześnie elastycznych zasad dla każdego zadania realizowanego w AD.

Automatyzacja usługi Active Directory

Pełna automatyzacja krytycznych zadań AD, takich jak przypisywanie użytkowników, czyszczenie nieaktywnych kont użytkowników itp. Można również określić sekwencję i wykonać kolejne zadania oraz łączyć je z przepływem pracy, co przekłada się na doskonałą, kontrolowaną automatyzację.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here