Zarządzanie zdjęciami użytkowników usługi Active Directory

Dodawanie zdjęć do kont użytkowników umożliwia łatwą identyfikację użytkowników w środowiskach Active Directory (AD), Microsoft Exchange i Skype dla firm (Lync). Identyfikacja użytkowników na zdjęciach z globalnych list adresowych, e-maili i czatów poprawia całą komunikację. Wszystkie konta użytkowników AD zawierają atrybut thumbnailPhoto, który może przechowywać zdjęcie danego użytkownika. Jednak przekazywanie zdjęć w usłudze AD wymaga od administratorów pisania skomplikowanych skryptów PowerShell lub korzystania z natywnych narzędzi firmy Microsoft do zarządzania zdjęciami w AD, z których żadne nie jest idealną opcją.

W tym miejscu do akcji wkraczają rozbudowane funkcje programu ADManager Plus, które upraszczają zarządzanie zdjęciami użytkowników.

Łatwe zarządzanie zdjęciami profilowymi w usłudze AD

ADManager Plus to wydajne oprogramowanie do zarządzania zdjęciami w usłudze AD, które upraszcza ten proces dzięki możliwościom zarządzania zbiorczego. Ma również wbudowaną funkcję wyszukiwania, która pomaga zlokalizować konkretnego użytkownika AD i dodać lub zmodyfikować zdjęcia w Active Directory zaledwie kilkoma kliknięciami. To narzędzie do zarządzania zdjęciami w AD ułatwia następujące zadania:

 • Dodawanie nowych zdjęć użytkowników
 • Przycinanie istniejących zdjęć użytkowników
 • Zamiana istniejących zdjęć użytkowników
 • Usuwanie zdjęć użytkowników

ADManager Plus obsługuje zbiorcze przekazywanie i zastępowanie zdjęć użytkowników AD. Można łatwo wybrać użytkowników należących do określonych jednostek organizacyjnych (OU), których zdjęcia mają zostać edytowane lub usunięte. Narzędzie pozwala również na delegowanie zarządzania zdjęciami pracowników do techników działu pomocy technicznej.

Dodawanie zdjęć do usługi AD

ADManager Plus umożliwia łatwe wykonywanie następujących zadań:

 • Dodawanie zdjęć użytkowników pojedynczo lub zbiorczo
 • Pobieranie zdjęć z udostępnionego folderu lub lokalizacji i stosowanie ich do odpowiednich użytkowników
 • Wybieranie i przekazywanie określonych zdjęć użytkowników z komputerów lokalnych

Edytowanie zdjęć użytkowników AD

ADManager Plus upraszcza proces modyfikowania zdjęć użytkowników AD, umożliwiając:

 • przycinanie istniejących zdjęć,
 • zamienianie zdjęć pojedynczo lub zbiorczo.

Usuwanie zdjęć użytkowników AD

ADManager Plus usprawnia proces usuwania zdjęć użytkowników AD pojedynczo lub zbiorczo z określonych jednostek organizacyjnych — wystarczy tylko wskazać zdjęcia i kliknąć.

Generowanie raportów w oparciu o zdjęcia w usłudze AD

Administratorzy mogą również wygenerować raport zawierający listę wszystkich użytkowników AD na podstawie tego, czy ustawili swoje zdjęcie profilowe. Ten raport pomaga administratorom zidentyfikować użytkowników bez zdjęcia i w razie potrzeby wykonać dla nich akcje zarządzania zdjęciami. Można również zaplanować generowanie tych raportów zgodnie z określonym interwałem.

Automatyzacja zarządzania zdjęciami w usłudze AD

ADManager Plus podnosi poziom zarządzania zdjęciami użytkowników w usłudze AD w ramach automatyzacji tego procesu. Wystarczy określić ścieżkę do folderu i wzorzec nazw plików wraz z listą użytkowników, których zdjęcia muszą zostać zaktualizowane. ADManager Plus będzie automatycznie aktualizował zdjęcia profilowe wybranych użytkowników.

Zalety korzystania z programu ADManager Plus do zarządzania zdjęciami użytkowników AD:

 • Działania metodą wskazywania i klikania bez skryptów.
 • Opcje przekazywania i zamiany zdjęć pojedynczo i zbiorczo.
 • Możliwość płynnego edytowania lub przycinania zdjęć użytkowników.
 • Wbudowana opcja wyszukiwania ułatwiająca zlokalizowanie użytkownika, którego zdjęcie ma zostać dodane lub zmodyfikowane.
 • Aprowizacja dodawania lub modyfikowania zdjęć użytkowników w całej domenie lub tylko w obrębie określonej jednostki organizacyjnej.
 • Bezpieczne delegowanie zadań związanych z zarządzaniem zdjęciami do techników działu pomocy technicznej.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here