Zarządzanie Microsoft Office 365.

Wdrożenie chmurowej usługi Office 365 niesie ze sobą obowiązek zarządzania. Niestety portal do zarządzania Microsoft Office 365 nie radzi sobie na kilku frontach. Na przykład ogranicza on liczbę użytkowników, którymi można zarządzać jednocześnie i nie zapewnia wsparcia dla zbiorczej modyfikacji użytkowników w oparciu o plik CSV. W rezultacie administratorzy IT często polegają na PowerShell, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Ponadto administratorzy IT muszą jednocześnie posługiwać się wieloma konsolami, aby zarządzać środowiskami Active Directory, Exchange Server i Office 365. Nie tylko zwiększa to obciążenie administratora, ale także wydłuża czas potrzebny na wykonanie każdego zadania.

Zarządzanie Office 365 za pomocą ADManager Plus

ADManager Plus pozwala na łatwe zarządzanie usługą Office 365, bez żadnych zawiłości i ograniczeń stwarzanych przez natywne narzędzia firmy Microsoft.

 • Równocześnie, w jednym kroku, twórz zbiorcze konta użytkowników w Active Directory i Office 365, z odpowiednimi licencjami.
 • Zbiorczo twórz konta użytkowników usługi Office 365 dla użytkowników już obecnych w Active Directory.
 • Zbiorczo przydzielaj lub cofaj licencje już zastosowane do istniejących użytkowników.
 • Wyświetlaj wyczerpujący zestaw wstępnie skonfigurowanych raportów usługi Office 365, które zawierają kluczowe informacje o licencjach, użytkownikach i grupach w środowisku Office 365.
 • Wykonuj zadania Exchange Online, na przykład modyfikuj grupy zabezpieczeń i grupy dystrybucyjne z włączoną obsługą poczty, wyłączaj/usuwaj zdalne skrzynki pocztowe, wyłączaj/włączaj przekazywanie poczty, zarządzaj limitami pamięci skrzynek pocztowych, deleguj skrzynki pocztowe i ukrywaj określonych użytkowników z list adresowych.
 • Twórz współdzielone skrzynki pocztowe w usłudze Office 365.

Oprócz zarządzania usługą Office 365 ADManager Plus umożliwia także zarządzanie Active Directory, Exchange Server i Skype dla firm lub Lync, a także inicjowanie obsługi użytkowników w pakiecie G Suite.

Inicjowanie obsługi użytkowników Office 365

Z jednej konsoli internetowej można jednocześnie tworzyć nowe konta dla użytkowników w usłudze Office 365 (w oparciu o moduł Azure Active Directory) i w Active Directory. Co więcej, podczas tworzenia nowego konta użytkownika Office 365narzędzie ADManager Plus pozwala na:

 • wybór, czy mają być one tworzone z włączoną czy wyłączoną funkcją DirSync;
 • przypisanie licencji użytkownikom, a następnie określenie, do jakich usług powinni mieć dostęp.

Konta te można tworzyć zbiorczo za pomocą opcji importu z CSV. Możesz również użyć szablonów do standaryzacji procesu tworzenia użytkownika. Szablony pozwalają także skonfigurować reguły tworzenia użytkowników, aby podczas procesu tworzenia konta automatycznie przypisywać im określone licencje w usłudze Office 365 w oparciu o zdefiniowane wcześniej warunki.

Możesz również tworzyć konta użytkowników Office 365 dla użytkowników, którzy są już w AD.

Elastyczne zarządzanie licencjami w usłudze Office 365

ADManager Plus umożliwia także zarządzanie już przydzielonymi licencjami Office 365. Dzięki prostym czynnościom typu „wskaż i kliknij” licencje usługi Office 365 można łatwo przypisać, zastąpić i cofnąć.

 • Selektywne zarządzanie licencjami: Licencje wybranych użytkowników można dodawać, zastępować lub cofać w ramach jednej operacji.
 • Zbiorcze zarządzanie licencjami poprzez import z CSV: Listę użytkowników, których licencje muszą być zarządzane, można zaimportować z pliku CSV, a ich licencje mogą być dodawane, zastępowane lub cofane.
 • Delegowanie zadań do działu pomocy technicznej: Bezpiecznie przydzielaj zadania związane z inicjowaniem obsługi użytkowników usługi Office 365 i zarządzaniem ich licencjami technikom działu pomocy technicznej.

Aby dowiedzieć się więcej na temat różnych funkcji ADManager Plus w zakresie zarządzania i tworzenia raportów Office 365, kliknij poniższy link.

ADManager Plus w pigułce

Oprócz funkcji dotyczących usługi Office 365 ADManager Plus oferuje także funkcje niestandardowe do zarządzania Windows Active Directory, Exchange Server, Skype dla firm (Lync) oraz funkcjonalność konfigurowania kont użytkowników w pakiecie G Suite (G Suite). Co więcej, zapewnia on obszerny zestaw wstępnie zdefiniowanych raportów, które pomagają w uzyskaniu ważnych informacji w zaledwie kilku kliknięciach. Wszystkie te cechy i funkcjonalności są dostępne w jednej konsoli internetowej.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here