Raporty dot. przynależności do grup Active Directory

ADManager Plus, internetowe rozwiązanie do zarządzania i tworzenia raportów Active Directory (AD), działa również jako wydajne narzędzie do tworzenia raportów o grupach AD. ADManager Plus oferuje gotowe raporty, które za pomocą kilku kliknięć pomogą stworzyć listę grup Active Directory, uzyskać szczegółowe informacje o przynależności do grupy i wiele więcej. Co więcej, z poziomu tych raportów można wykonywać operacje zarządzania.

Szczegółowy raport dot. członków grupy

Szczegółowy raport dot. członków grupy

Zobacz pełną listę wszystkich obiektów należących do danej grupy i użyj filtrów, aby zawęzić typ obiektów, które chcesz umieścić w tym raporcie. Za pomocą ADManager Plus można również przeglądać szczegółowe informacje na temat członków grup dynamicznych. Dostosuj raport tak, aby zawierał wartości atrybutów, które chcesz wyświetlić za pomocą przycisku Dodaj lub usuń kolumny.

Jak wygenerować szczegółowy raport dot. przynależności do grupy w ADManager Plus:

 1. Zaloguj się do ADManager Plus i kliknij kartę Raporty AD.
 2. Przejdź do sekcji Raporty o grupach w lewym panelu nawigacji.
 3. Kliknij Szczegółowy raport o członkach grupy.
 4. Wybierz grupy, których członków chcesz wyświetlić i określ wymagane typy obiektów. Jeśli na przykład chcesz zobaczyć wyłączonych użytkowników, którzy są częścią określonej grupy, rozwiń opcję Użytkownicy w polu Obiekty do pobrania w Szczegółowym raporcie o członkach. Wybierz opcję Wyłączeni użytkownicy.
 5. Kliknij opcję Generuj.

  Więcej informacji o szczegółowych etapach można uzyskać, klikając tutaj.

Raporty zagnieżdżone

Raport o grupach użytkowników

Raport o grupach użytkowników

Wyświetl listę wszystkich grup danego użytkownika oraz wszystkich grup, do których przynależy użytkownik. Po wygenerowaniu raportu należy zmodyfikować jego wyniki, aby wyświetlić wspólne grupy użytkowników.

Nested reports - Raport o grupach użytkowników

Raport o użytkownikach w grupie

Przeglądaj i analizuj wszystkich użytkowników, którzy są członkami określonej grupy.

Jak wygenerować raporty zagnieżdżone za pomocą ADManager Plus:

 1. Zaloguj się do ADManager Plus i kliknij kartę Raporty AD.
 2. Zlokalizuj kategorię Raporty zagnieżdżone w sekcji Raporty o użytkownikach.
 3. Kliknij żądany raport zagnieżdżony, podaj wymagane dane wejściowe (takie jak nazwa grupy lub nazwy użytkowników), a następnie kliknij przycisk Generuj.
Users not in groups

Użytkownicy nienależący do grup

Wyświetl listę wszystkich użytkowników, którzy nie są członkami określonej grupy. Użyj opcji Dodaj lub usuń kolumny do wyboru atrybutów, które mają być widoczne w raporcie.

Grupy bez członków

Zidentyfikuj wszystkie puste grupy w Twojej domenie i podejmij dalsze operacje na nich w ramach raportu.

Jak usunąć wszystkie puste grupy AD za pomocą ADManager Plus:

 1. Zaloguj się do ADManager Plus i kliknij kartę Raporty AD.
 2. Przejdź do sekcji Raporty o grupach znajdującej się w lewym panelu.
 3. Kliknij raport Grupy bez członków.
 4. Wybierz odpowiednią Domenę.
 5. Kliknij opcję Generuj.
 6. Wybierz grupy, które chcesz usunąć.
 7. Kliknij ikonę Usuń i kliknij OK.

Inne raporty o grupach

Oprócz raportów dotyczących przynależności do grup ADManager Plus oferuje również szereg innych istotnych raportów dotyczących grup Active Directory, takich jak: raport dot. typu i zakresu grupy, raport dot. grup zarządzanych, raport dot. grup niezarządzanych, raport dot. grup zabezpieczeń, raport dot. grup dystrybucyjnych i wiele innych.

Raport dot. typu i zakresu grup

Wyświetl listę grup AD w oparciu o ich rodzaje i zakres. Eksportuj ten raport do żądanego formatu pliku, takiego jak PDF, CSV i innych.

Jak zidentyfikować grupy o określonym typie i zakresie grupy Active Directory za pomocą ADManager Plus:

 1. Zaloguj się do ADManager Plus i kliknij kartę Raporty AD.
 2. Przejdź do sekcji Raporty o grupach znajdującej się w lewym panelu.
 3. Kliknij raport dot. typu i zakresu grupy.
 4. Wybierz typ i zakres grupy.
 5. Kliknij opcjęGeneruj.

Korzyści ze stosowania ADManager Plus w zakresie generowania raportów na temat grup AD:

 1. Bezskryptowe generowanie raportów.
 2. Eksport raportów do formatów takich jak PDF, CSV, HTML i XLS.
 3. Planowanie raportów i ich automatyczna wysyłka do użytkowników w określonym czasie. Przeprowadzanie operacji zarządzania z poziomu raportów.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here