Narzędzie administracyjne Windows Active Directory

ADManager Plus jest internetowym narzędziem administracyjnym Active Directory, które pomaga wykonywać ważne zadania administracyjne AD z dowolnego miejsca i o każdej porze za pomocą prostych, bezproblemowych działań opartych na interfejsie użytkownika. Narzędzie to upraszcza kluczowe zadania, takie jak:

Narzędzie to umożliwia nawet automatyzację kluczowych zadań zarządzania Windows Active Directory. Redukuje złożoność tych zadań i zamienia je w łatwe czynności typu „wskaż i kliknij”. Zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i możliwościami ADManager Plus w zakresie administracji, zarządzania i tworzenia raportów Active Directory, bezpłatnie pobierając wersję próbną i korzystając z niej przez okres 30 dni.

Zarządzanie kontami Active Directory

Zarządzanie kontami Active Directory polega na tworzeniu, modyfikowaniu i usuwaniu użytkowników, grup, komputerów lub kontaktów. W przeciwieństwie do natywnych narzędzi Windows Active Directory, które wymagają wykonania wielu czynności w ramach zarządzania każdym pojedynczym kontem lub rozwiązania PowerShell, które wymagało obszernej wiedzy na temat Active Directory i skryptów, narzędzie to sprawia, że zarządzanie nawet wieloma kontami za jednym razem jest proste, dzięki następującym funkcjom:

Oprócz możliwości tworzenia i modyfikowania kont w Active Directory ten menedżer umożliwia również:

 • konfigurację specyficznych dla danego konta lub obiektu atrybutów LDAP;
 • tworzenie niestandardowych formatów nazewnictwa dla nazwy logowania, nazwy wyświetlanej itp.

Automatyzacja zadań Active Directory

Aby jeszcze bardziej ułatwić zarządzanie Active Directory, narzędzie to oferuje automatyzację AD, za pomocą której można kompleksowo skonfigurować najczęstsze, najbardziej czasochłonne zadania. To elastyczne rozwiązanie umożliwia również:

 • Automatyzację określonych zadań Microsoft Active Directory, takich jak przenoszenie użytkowników, odblokowywanie użytkowników, usuwanie użytkowników, wyłączanie komputerów, przenoszenie grup, usuwanie kontaktów itp.
 • Automatyzację sekwencji zadań do wykonania w określonej kolejności, w żądanych odstępach czasu. Można na przykład użyć tej opcji do zautomatyzowania całego procesu zarządzania cyklem życia użytkownika, to znaczy do utworzenia kont użytkowników, wyłączenia i przeniesienia ich do innej jednostki organizacyjnej, a ostatecznie usunięcia wyłączonych użytkowników; wszystkie te zadania będą wykonywane w określonych odstępach czasu.

Wystarczy kilka kliknięć myszką, aby zautomatyzować żądane zadania Active Directory.

Zarządzanie obiektami zasad grupy (GPO)

Obiekty GPO stanowią integralną część Twoich zasobów i słusznie, ponieważ są bardzo wydajne w stosowaniu unikalnego zestawu ustawień lub konfiguracji do różnych jednostek organizacyjnych, witryn internetowych itp. Jednak zarządzanie obiektami zasad grupy samo w sobie, aby nadążać za zmianami zachodzącymi w Twojej organizacji, może stać się dość męczące, kiedy trzeba będzie:

 • włączyć/wyłączyć konfigurację użytkownika lub komputera GPO, lub obu;
 • dodać/usunąć linki GPO;
 • włączyć/wyłączyć linki GPO;
 • wymusić obiekty GPO.

Oprócz umożliwienia łatwego zarządzania GPO narzędzie to pomaga również w pobieraniu szczegółowych informacji poprzez wbudowane w oprogramowanie raporty GPO. Dzięki ADManager Plus wszystkie te zadania są proste i można je wykonać za pomocą jednego kliknięcia.

Zarządzanie bezpieczeństwem Active Directory

Ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa Twojej usługi Active Directory, a także jej zasobów będzie zawsze jednym z podstawowych i najistotniejszych celów, konieczne jest uwierzytelnienie tożsamości użytkowników, kontrolowanie dostępu do innych zasobów, a także zarządzanie ich działaniami.

ADManager Plus radykalnie upraszcza złożony proces zarządzania tożsamościami i dostępem (IAM) poprzez swoje „Reaktywne szablony inicjowania oraz anulowania obsługi użytkowników”. Szablony te pozwalają na przydzielenie lub modyfikację wszystkich wymaganych przywilejów i uprawnień użytkowników zgodnie z ich rolami, lub przydzielonymi obowiązkami, w jednym kroku.

ADManager Plus dzięki funkcji automatyzacji procesu zarządzania „Tożsamości i dostępem” pozwala zaoszczędzić czas administratora, który przeznaczyłby na manualne wprowadzanie zmian.

Delegowanie w Active Directory

ADManager Plus pozwala na delegowanie zadań administracyjnych Active Directory na użytkowników niebędących administratorami na dwa proste, szybkie i bezpieczne sposoby, a mianowicie poprzez:

 • Delegowanie zabezpieczeń AD: Utwórz i zastosuj role bezpieczeństwa, które nadadzą użytkownikom niezbędne uprawnienia Active Directory (pełna kontrola, wyświetlanie zawartości listy, odczyt wszystkich właściwości, modyfikacja uprawnień, modyfikacja właściciela itp.) do wykonywania określonych zadań w Active Directory.
 • Nieinwazyjne delegowanie zadań działom pomocy technicznej: Przypisz prawa niezbędne do realizacji często wykonywanych zadań administracyjnych (resetowanie haseł, odblokowywanie kont, włączanie i wyłączanie kont, uprawnienia do zdalnego logowania użytkowników, właściwości usług terminalowych itp.) użytkownikom niebędącym administratorami bez faktycznej zmiany ich praw w Active Directory.

Opcje te nie tylko upraszczają i przyspieszają proces delegowania zadań, ale także zapewniają spójność i dokładność w delegowaniu odpowiednich praw do wykonywania zadań Active Directory.

Tworzenie raportów Active Directory

Wydobywanie dokładnych i szczegółowych informacji o każdym aspekcie Active Directory zawsze będzie ważną pozycją na liście zadań, które trzeba wykonać. W odniesieniu do raportów natywne narzędzia AD nie pozostawiają innej możliwości poza poleganiem na skrypcie, który niesie ze sobą zupełnie nowe obciążenie zawiłością tego procesu.

ADManager Plus, ze swoimi ponad 200 wstępnie przygotowanymi raportami, które pobierają szczegółowe dane na temat każdego aspektu Active Directory, zapewnia Ci dostęp do potrzebnych informacji za jednym kliknięciem przycisku. Wszystkie raporty tego narzędzia są umieszczone w różnych kategoriach np.:

 • Raporty o użytkownikach (raporty o wszystkich użytkownikach, raporty o logowaniu, raporty o statusach kont, raporty o hasłach itp.)
 • Raporty o grupach (raporty o liście dystrybucyjnej, grupy zabezpieczeń, rodzaje i zakresy grup itp.)
 • Raporty o komputerach (raporty o wszystkich komputerach, raporty o kontrolerach domen, komputery nieaktywne itp.)
 • Raporty Exchange (użytkownicy/grupy z włączoną obsługą skrzynki pocztowej, użytkownicy/grupy z włączoną obsługą poczty, użytkownicy z włączoną/wyłączoną funkcją Active Sync. itp.
 • Raporty o kontaktach, raporty GPO, raporty o jednostkach organizacyjnych itd.
 • Raporty NTFS, raporty bezpieczeństwa, raporty zgodności (SOX, HIPAA itp.) i inne.
 

Za pomocą tego narzędzia można również eksportować raporty (w takich formatach jak XLS, CSV, PDF, HTML itp.), planować raporty, wysyłać raporty do wielu użytkowników jako załączniki do wiadomości e-mail, a nawet wykonywać akcje na AD (włączać/wyłączać konta, odblokować konta, przenosić konta itp.) bezpośrednio z tych raportów.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here