Raport list dystrybucyjnych Active Directory

Grupy w usłudze Windows Active Directory lub Microsoft Exchange mogą być grupami dystrybucyjnymi lub grupami zabezpieczeń. Listy dystrybucyjne lub grupy dystrybucyjne pozwalają na szybszą i łatwiejszą komunikację z wieloma użytkownikami. Zarządzanie grupami dystrybucyjnymi w środowisku Exchange (2003, 2007, 2010 i 2013) jest dość żmudnym zadaniem

W każdym momencie administratorzy muszą:

 • uzyskać pełną listę wszystkich list dystrybucyjnych lub grup dystrybucyjnych;
 • wyeksportować członków list dystrybucyjnych w formacie CSV, Excel (XLS), PDF itp. masowo lub zbiorczo;
 • wyodrębnić tylko nieaktywnych członków/użytkowników z grup dystrybucyjnych;
 • zidentyfikować wszystkie puste grupy dystrybucyjne lub listy w organizacji;
 • mieć dostęp do aktualnej listy wszystkie osób niebędących członkami list dystrybucyjnych;
 • poznać wszystkich użytkowników, którzy są członkami dowolnej grupy dystrybucyjnej lub ich grup zagnieżdżonych;
 • zmodyfikować atrybuty grupy lub atrybuty list dystrybucyjnych;
 • dodać lub usunąć członków z list dystrybucyjnych;
 • zaktualizować listy dystrybucyjne itd.

Szczegółowe raporty dotyczące list dystrybucyjnych programu Exchange lub grup dystrybucyjnych usługi Active Directory są niezbędne do efektywnego zarządzania listami dystrybucyjnymi, a także do efektywnego czyszczenia list dystrybucyjnych.

Sprawdzanie i wyodrębnianie raportów dotyczących list dystrybucyjnych za pomocą natywnych narzędzi, skryptów PowerShell itp. jest żmudnym i trudnym procesem, ponieważ wymaga dogłębnej wiedzy i zrozumienia wielu domen, takich jak Windows Active Directory, Microsoft Exchange Server, a także wykonywania skryptów.

Z ADManager Plus wyodrębnianie lub generowanie wszystkich wymaganych informacji o listach dystrybucyjnych lub grupach dystrybucyjnych jest zaskakująco łatwe i szybkie przy użyciu wbudowanych raportów:

 • Raport o grupach dystrybucyjnych (lista wszystkich grup dystrybucyjnych)
 • Raport o członkach list dystrybucyjnych (członkach grup dystrybucyjnych)
 • Raport o użytkownikach niebędących członkami list dystrybucyjnych

Najlepsze jest to, że można również zaplanować wygenerowanie i wysłanie wszystkich raportów dotyczących list dystrybucyjnych do wielu użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej w określonym czasie w formacie Excel (xls), CSV, PDF lub HTML.

Grupy dystrybucyjne

Listy dystrybucyjne mogą być listami wewnętrznymi lub zewnętrznymi i są częściej wykorzystywane jako listy adresowe lub do tworzenia list dystrybucyjnych poczty elektronicznej.

Raport ten zawiera listę wszystkich grup dystrybucyjnych w programie Exchange Server, a co ważniejsze — zawiera również następujące istotne szczegóły dotyczące każdej listy dystrybucyjnej:

 • Nazwa grupy dystrybucyjnej
 • Odpowiedni członkowie listy dystrybucyjnej dla każdej grupy
 • Zagnieżdżone listy dystrybucyjne lub grupy dystrybucyjne itp.
 

Członkowie list dystrybucyjnych

Raport ten zawiera listę wszystkich użytkowników, którzy są członkami co najmniej jednej listy dystrybucyjnej lub którejkolwiek z zagnieżdżonych grup listy dystrybucyjnej. Niniejszy raport zawiera następujące informacje o każdym użytkowniku:

 • Nazwa wyświetlana
 • Pełna nazwa (użytkownika)
 • Grupy dystrybucyjne, których użytkownik jest członkiem itp.

Poznaj te raporty dotyczące list dystrybucyjnych, jak również ponad 150 wszystkich raportów dostępnych w tym narzędziu, pobierając bezpłatnie jego wersję próbną dającą nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji w trakcie okresu próbnego.

Użytkownicy niebędący członkami list dystrybucyjnych

Raport ten zawiera listę wszystkich użytkowników, którzy nie są członkami lub nie są częścią żadnej listy dystrybucyjnej, wraz z następującymi informacjami:

 • Pełna nazwa
 • Grupy (grupy niedystrybucyjne), których użytkownik jest członkiem itp.

To nie wszystko — ADManager Plus pozwala na wykonywanie różnych czynności związanych z zarządzaniem grupą i członkostwem w grupie, takich jak następujące:

 • Tworzenie pojedynczej grupy w usłudze Active Directory.
 • Masowe lub zbiorcze tworzenie grup w usłudze Active Directory za pomocą opcji importowania z pliku CSV.
 • Dodawanie członków do grup za pomocą funkcji importowania z pliku CSV.
 • Aktualizowanie grup Active Directory.
 • Usuwanie istniejących członków grupy.
 • Modyfikowanie jednej grupy
 • Zbiorcze przenoszenie grup
 • Masowe lub zbiorcze usuwanie grup Active Directory.
 • Zbiorcze modyfikowanie grup.

Więcej na temat zarządzania grupami za pomocą ADManager Plus.

AdManager Plus pozwala wykonywać szeroki zestaw zadań zarządzania usługą Active Directory zadań raportowania Active Directory w celu wygenerowania i wyeksportowania szczegółowych raportów usługi Active Directory  obejmujących zróżnicowany zestaw scenariuszy, w tym obowiązkowych raportów zgodności, jak również zarządzania programem Microsoft Exchange Server i raportowania, z poziomu jednej konsoli w ramach akcji opartych wyłącznie na interfejsie użytkownika.

Poznaj wszystkie funkcje i możliwości ADManager Plus, korzystając z bezpłatnej wersji próbnej.

ADManager Plus zawiera również zestaw bezpłatnych narzędzi do zarządzania usługą Active Directory Więcej na temat bezpłatnych narzędzi ADManager Plus do zarządzania usługą Active Directory.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here