Czyszczenie nieaktywnych komputerów w usłudze Active Directory

Stare i nieaktualne konta komputerowe w usłudze Active Directory mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i narazić użytkownika na ryzyko naruszenia prywatności. Dlatego jest ważne, aby rutynowo usuwać je z usługi Active Directory. Jednakże wykonywanie tej funkcji za pomocą natywnych narzędzi lub skryptów PowerShell jest nużące, czasochłonne i stwarza ryzyko błędów.

Raport o nieaktywnych komputerach

Narzędzie ADManagerPlus pozwala czyścić nieaktywne konta komputerowe w usłudze Active Directory za pomocą jedynie kilku kliknięć. Wstępnie zdefiniowane raporty udostępniają szczegółowe informacje o nieaktywnych komputerach , które pozostawały nieaktywne przez określoną liczbę dni, zdefiniowaną przez administratora. Identyfikuj nieaktywne konta komputerów na podstawie czasu „ostatniego logowania” lub czasu „ostatniego ustawienia hasła”. Usuwaj, wyłączaj albo przenoś określone konta komputerów bezpośrednio z tego raportu, aby łatwo i skutecznie czyścić usługę Active Directory, tak jak pokazano to na Rysunku 1.

Automatyczne czyszczenie nieaktywnych komputerów

ADManager Plus pozwala również automatyzować schemat czyszczenia nieaktywnych komputerów w usłudze Active Directory. Zaplanuj automatyzację, aby zgodnie z wymogami wyłączać, usuwać lub przenosić nieaktywne komputery do określonej jednostki organizacyjnej. Jeżeli obowiązujące w danej organizacji zasady utrzymania usługi Active Directory obejmują serię czynności związanych z czyszczeniem nieaktywnych komputerów np. identyfikowanie nieaktywnych kont, wyłączanie ich, umieszczanie w kwarantannie oraz wreszcie usuwanie ich,wystarczy jedynie skonfigurować zasady automatyzacji, aby zdefiniować kiedy te zadania powinny zostać wykonane, jak pokazano na Rysunku 2. Określ wybrany czas lub interwał czasu (godzinny, dzienny, tygodniowy, miesięczny lub ustalony indywidualnie), aby automatyzować wykonywanie zadań jednorazowo lub okresowo.

Oprócz nieaktywnych komputerów, narzędzia ADManager Plus możesz też używać do czyszczenia wyłączonych lub uśpionych użytkowników i komputerów. Pobierz ADManager Plus teraz i odkryj wszystkie jego funkcje!

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here