Zautomatyzowane zarządzanie grupami w usłudze Active Directory

ADManager Plus oferuje też funkcję automatyzacji na potrzeby zarządzania grupami w usłudze Active Directory. Zadania takie jak usuwanie lub przenoszenie grup można całkowicie zautomatyzować. ADManager Plus udostępnia też opcję przyspieszenia automatyzacji tych zadań pod nadzorem osób, którym je delegowano, poprzez wprowadzenie automatycznego przepływu pracy zawsze, gdy wymaga tego sytuacja. Ale natywne narzędzia AD, PowerShell itp. oferują bardzo małe możliwości, jeżeli chodzi o automatyzację.

W jaki sposób działa automatyzacja?

Automatyzacja za pomocą ADManager Plus jest bardzo łatwa w konfiguracji, należy jedynie wybrać rodzaj automatyzowanego zadania oraz czas lub interwał wykonania tego zadania. ADManager Plus pozwala regularnie przeprowadzać proces automatyzacji w określonych interwałach. Jeżeli na przykład chcesz uruchamiać proces automatyzacji co miesiąc oraz usuwać wszystkie grupy bez członków, właśnie tak będzie wyglądał szablon automatyzacji.

ADManager Plus nie działa na zasadzie typowej przypadkowej automatyzacji, lecz pozwala definiować przepływ pracy zatwierdzeń, co pozwala zarządzać przebiegiem procesu automatyzacji. W ten sposób przez cały czas zachowujemy kontrolę nad procesem automatyzacji, a nawet możemy go przerwać, gdy zajdzie taka potrzeba. Mówiąc w skrócie, automatyzacja usługi Active Directory pod względem usuwania/przenoszenia grup działa na zasadzie harmonogramu:

 • Przebiega o wyznaczonej porze.
 • Pozwala generować raport na temat grup, dla których należy wykonać pewne działania (usuwania/przenoszenia).
 • A kiedy jest to konieczne:
  • Proces jest wstrzymywany w punktach pośrednich zgodnie z opisem w przepływie pracy.
  • A działanie jest realizowane po zatwierdzeniu ze strony recenzenta.

Czym jest przepływ pracy zatwierdzania?

Przepływ pracy zatwierdzania stanowi linearną hierarchię, która pozwala konkretnie wyznaczyć osobę recenzującą proces oraz zatwierdzającą go. Przepływy pracy dostępne w ADManager Plus można konfigurować, a także definiować różne poziomy przestojów w ramach zautomatyzowanego procesu.

Czynniki „X” oferowanej w ADManager Plus funkcji automatycznego usuwania/przenoszenia grup

To kryteria wyboru są nazywane czynnikami „X”. Przy określonymi zbiorze kryteriów można stworzyć zautomatyzowany proces, aby wyszukać określoną grupę i wykonać na niej działania. Przykład: Można stworzyć zautomatyzowany proces usuwania grup, zgodnie z którym wybierane będą jedynie te grupy, w których nie ma członków.

Pliki CSV

ADManager Plus udostępnia również opcję wybierania grup, na których wykonywane będą działania AD — pliki CSV. Można je umieszczać w pliku csv, a podczas konfiguracji automatyzacji określić ścieżkę pliku w polu „lokalizacja CSV”.

Inne funkcje

Zbiorcze zarządzanie użytkownikami

Realizacja zadań zarządzania użytkownikami usługi AD za jednym razem. Korzystanie z plików csv do zarządzania użytkownikami. Wprowadzanie zbiorczych zmian do usługi Active Directory, a także konfigurowanie atrybutów programu Exchange.

Zarządzanie usługami terminalowymi

Konfigurowanie atrybutów usług terminalowych AD za pomocą dużo prostszego interfejsu niż w przypadku natywnych narzędzi AD. Pełna kontrola nad serwisantami uzyskującymi dostęp do komputerów innych użytkowników domeny.

Raporty o komputerach w usłudze Active Directory

Zaawansowane raporty na temat obiektów komputera w usłudze AD z wglądem w najdrobniejsze szczegóły. Monitorowanie... oraz modyfikowanie atrybutów komputerowych bezpośrednio w raporcie. Raporty na temat nieaktywnych komputerów i systemów operacyjnych.

Przepływ pracy w usłudze Active Directory

Mini zestaw narzędzi Active Directory do zarządzania zgłoszeniami oraz zgodnością bezpośrednio w systemie ADManager Plus! Definiowanie sztywnych, a jednocześnie elastycznych zasad dla każdego zadania realizowanego w AD.

Czyszczenie usługi Active Directory

Możliwość pozbycia się nieaktywnych, przestarzałych i niechcianych obiektów w usłudze Active Directory, aby poprawić jej bezpieczeństwo i wydajność — pomagają w tym funkcje czyszczenia AD dostępne w ADManager Plus.

Automatyzacja usługi Active Directory

Pełna automatyzacja krytycznych zadań AD, takich jak przypisywanie użytkowników, czyszczenie nieaktywnych kont użytkowników itp. Można również określić sekwencję i wykonać kolejne zadania oraz łączyć je z przepływem pracy, co przekłada się na doskonałą, kontrolowaną automatyzację.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here