Inicjowanie obsługi kont użytkowników usługi Active Directory

ADManager Plus to proste, łatwe w obsłudze narzędzie do internetowego zarządzania usługą Active Directory. Zbiorczo pomaga zarządzać całym cyklem życia użytkowników, komputerów, grup i kontaktów Active Directory w sposób prosty i wydajny, za pomocą funkcji takich jak:

Kompleksowe inicjowanie j obsługi kont AD

Z poziomu jednego okna narzędzia można tworzyć wiele nowych kont w Active Directory, w pełni wyposażonych we wszystkie niezbędne uprawnienia. Zaletą jest fakt, że niemal każdą konfigurację, w tym skrzynki pocztowej programu Exchange, członkostwa grupowego czy ustawień LCS/OCS, można przeprowadzać za pomocą jednego ekranu, korzystając z takich funkcji jak:

Kolejna zaleta tego oprogramowania do zarządzania AD: wszystkie te zadania można wykonać wyłącznie za pomocą interfejsu użytkownika oraz kliknięć myszką. Jest to zupełne przeciwieństwo trudności i wysiłków, na które narażają użytkownika inne rozwiązania, takie jak natywne narzędzia AD, PowerShell itp.

„Importowanie CSV” oraz „Szablony inicjowania obsługi konta” oferujące szybsze, prostsze tworzenie kont AD

Opcja „Importu CSV” w połączeniu z „Szablonami inicjowania obsługi konta” drastycznie upraszcza zbiorcze tworzenie użytkowników, grup, komputerów i kontaktów usługi Active Directory przy jedynie ułamku wysiłków, które są zazwyczaj związane z korzystaniem z natywnych narzędzi AD. Opcja pozwala sporządzać listę wszystkich kont, które mają być utworzone za pośrednictwem pojedynczego pliku CSV, dzięki temu można utworzyć ich wiele za jednym razem.

Szablony inicjowania obsługi użytkowników” pomagają tworzyć nowe konta oraz konfigurować wszystkie ich atrybuty w ramach jednej prostej czynności. Szablony te pozwalają również zapisywać i ponownie używać wartości atrybutów, które są wspólne dla wielu kont. Korzystając z tych szablonów, możesz dostosowywać proces tworzenia kont z możliwością dodawania spersonalizowanych formatów nazewnictwa, nazw wyświetlanych, niestandardowych atrybutów itp.

Aby stworzyć nowe konta za pomocą funkcji „Importowanie CSV” oraz „szablony tworzenia kont” należy :

 • Zaimportować plik CSV zawierający listę wszystkich nowych kont, które mają zostać stworzone.
 • Wybierać jednostkę organizacyjną (albo stwórz nową jednostkę organizacyjną na podstawie tego samego interfejsu użytkownika), dla której muszą zostać stworzone nowe konta.
 • Zastosowaćj żądany szablon, aby stworzyć nowe konta z właściwymi wartościami dla potrzebnych atrybutów.
 

Tworzenie wielu nowych kont w jednym kroku jest bardzo proste!

Ponowne inicjowanie obsługi kont użytkowników Active Directory

Dostępna w oprogramowaniu do zarządzania Active Directory funkcja kompleksowej modyfikacji kont pozwala w sposób zbiorczy aktualizować wiele profilów poprzez:

 • Zbiorcze ponowne inicjowanie obsługi użytkowników.
 • Zbiorczą modyfikację kontaktów.
 • Zbiorczą modyfikację komputerów.
 • Zbiorcze ponowne inicjowanie obsługi grup.

Narzędzie oferuje dwie metody zbiorczej modyfikacji kont Active Directory, opartą na „plikach CSV”, pozwalającą zbiorczo modyfikować wiele atrybutów kont oraz przeprowadzać „modyfikację pod kątem atrybutów”, żeby zmieniać określone zestawy atrybutów dla wielu profilów za jednym razem.

Modyfikacja kont AD w oparciu o plik CSV

 

Za pośrednictwem funkcji „Import CSV” można zaktualizować wszystkie niezbędne atrybuty dla wielu kont w usłudze Active Directory za pomocą prostych działań opartych na interfejsie użytkownika i kliknięciach myszy. Ponadto można zbiorczo przeprowadzać wszystkie żądane modyfikacje, w jednym kroku, znacznie szybciej w porównaniu do natywnych narzędzi Windows Active Directory.

Zbiorcza modyfikacja konta w oparciu o atrybuty

Dzięki tej opcji można w wielu kontach użytkowników modyfikować konkretne atrybuty, m. in. profilu, grupy, Exchange itp. Funkcja pozwala błyskawicznie modyfikować atrybuty, które będą musiały zostać zaktualizowane z myślą o wykonaniu zadań związanych z zarządzaniem kontem Active Directory, takich jak włączanie/wyłączanie , przenoszenie , resetowanie haseł oraz odblokowywanie..

Modyfikacje „Oparte na CSV” albo „Związane z atrybutami” upraszczają złożoność oraz skracają czas poświęcany na ponowne inicjowanie obsługi kont Active Directory. Pobierz bezpłatną wersję próbną tego narzędzia, aby skorzystać z łatwości modyfikacji w usłudze Active Directory.

Zbiorcze wyłączanie obsługi kont Active Directory

ADManager Plus pozwala zbiorczo usuwać konta Active Directory za jednym razem. Funkcja zamienia nużące zadanie wyłączania nieaktywnych i niepotrzebnych kont w niezwykle prostą czynność poprzez:

Możesz też identyfikować nieaktywne, wygasłe i wyłączone konta za pomocą dostępnych w narzędziu ADManager Plus wstępnie sporządzanych raportów o usłudze Active Directory oraz bezpośrednio je usuwać..

„Czyszczenie AD” nie jest już intensywnym, żmudnym zadaniem.

Zbiorcze odzyskiwanie skasowanych kont Active Directory

ADManager Plus zamienia zbiorcze odzyskiwanie kont Active Directory w prosty proces za pomocą funkcji takich jak:

 

Przypadkowe usunięcie kont Active Directory nie będzie Cię już dłużej stresować ani spędzać Ci snu z powiek.

Szablony inicjowania obsługi i ponownego wdrażania obsługi kont AD

Szablony ADManager Plus umożliwiają błyskawiczną konfigurację lub modyfikację wszystkich wymaganych atrybutów dla wielu kont usługi Active Directory. Ponadto szablony te pozwalają zapisywać wartości atrybutów, które są wspólne dla wielu profilów, oraz ponownie ich używać, gdy zachodzi potrzeba stworzenia lub zmodyfikowania kont .

Szablony inicjowania obsługi kont użytkownika Active Directory

Twórz nowe grupy AD wraz ze wszystkimi żądanymi ustawieniami, takimi jak zakres i typ grupy, członkowie, członek, menedżer, atrybuty e-mail programu Exchange , za pośrednictwem szablonów inicjowania obsługi grup.

Szablony powstawania kont pozwalają zaoszczędzić bardzo dużo czasu i wysiłków związanych z tworzeniem nowych kont użytkowników poprzez:

 

 • Tworzenie nowych kont Użytkowników AD wraz ze wszystkimi niezbędnymi atrybutami, w tym atrybutami Exchange, LCS/OCS w tylko jednym kroku. szablony tworzenia użytkowników.
 • Dodawaj wszystkie niezbędne ustawienia do nowych kont komputerów AD za pomocą tylko jednego kliknięcia, używając szablonów tworzenia użytkowników.
 • Twórz nowe grupy AD wraz ze wszystkimi żądanymi ustawieniami, takimi jak zakres i typ grupy, członkowie, członek, menedżer, atrybuty poczty Exchange itp. za pomocą szablonów inicjowania obsługi grup.
 • Twórz nowe Kontakty AD, konfigurując ich wszystkie atrybuty, w tym atrybuty Exchange za pomocą tylko jednej czynności korzystając z szablonów inicjowania obsługi kontaktów.

Możesz tworzyć tyle szablonów, ile jest wymagane pod względem liczby stanowisk w organizacji. Gdy nowy pracownik dołącza do firmy, po prostu zastosuj właściwy szablon, a niezbędne uprawnienia zostaną automatycznie przypisane do nowych kont.

Szablony ponownego inicjowania obsługi kont Active Directory

Nie licząc szablonów modyfikacji kontaktów, ADManager Plus oferuje też funkcję modyfikacji konta użytkownika, ponieważ jest to najczęściej wykonywane przez administratora zadanie Active Directory. Dzięki tym szablonom modyfikacja to prosta aktywność polegająca na wskazaniu, kliknięciu i przypisaniu. Narzędzie oferuje dwa zestawy szablonów do ponownego inicjowania obsługi:

 • Szablony ponownego inicjowania obsługi kont użytkownika AD.
 • Szablony modyfikacji kontaktów AD.

Te szablony ponownego inicjowania obsługi konta pozwalają definiować „zasady modyfikacji”, aby zapewnić elastyczność i precyzję procesu. Na podstawie warunków określonych w regułach modyfikacji narzędzie pozwala automatycznie aktualizować newralgiczne atrybuty. Można też dostosowywać te szablony, aby umożliwić edytowanie atrybutów, wyświetlać je w trybie tylko do odczytu a nawet ukrywać je podczas procesu modyfikacji.

Szablony inicjowania obsługi i ponownego wdrażania obsługi pozwalają też delegować zadanie tworzenia lub modyfikowania kont Active Directory do pomocy technicznej, użytkowników niebędących administratorami, a nawet technicznie początkujących użytkowników, aby pomóc im skoncentrować się na pilniejszych i bardziej krytycznych zadaniach związanych z zarządzaniem usługą .

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here