Jak zbiorczo dodawać adresy e-mail do kont użytkownika

Cel: Zbiorcze dodawanie adresów e-mail do kont użytkownika.

Rozwiązanie: Funkcja Importowanie CSV w narzędziu ADManager Plus ułatwia dodawanie wielu adresów e-mail do wielu kont użytkownika w jednym kroku. Kolejne adresy e-mail można dodawać:

 • W momencie tworzenia nowych kont użytkownika.
 • Modyfikując istniejące konta użytkownika — korzystając z funkcji Importowanie CSV albo Modyfikacja adresów SMTP.

8.1 Czynności dodawania wielu adresów e-mail podczas tworzenia nowych kont użytkowników

 1. Kliknij polecenie Zarządzanie.
 2. Przejdź do obszaru Zarządzanie użytkownika → Tworzenie użytkownika → Zbiorcze tworzenie użytkowników. Albo przejdź do obszaru Importowanie CSV → Tworzenie użytkowników.
 3. Wybierz Domenę, a następnie żądany Szablon tworzenia użytkowników.
 4. Użyj opcji Dodaj użytkowników, aby wprowadzić wymagane informacje, w tym serwer proxy albo dodatkowe adresy e-mail, jeden po drugim do każdego konta użytkownika.
 5. Alternatywnie można zaimportować plik CSV z listą wszystkich użytkowników do utworzenia wraz z właściwymi wartościami dla wszystkich ich atrybutów. Aby skonfigurować wiele adresów e-mail, wybrane adresy e-mail należy wprowadzić do kolumny Adresy proxy w obszarze Plik CSV, oddzielając je średnikami (;).
 6. . Kliknij polecenie Dalej.
 7. Wybierz żądany Kontener albo utwórz nowy, korzystając z łącza Utwórz nową jednostkę organizacyjną.
 8. Kliknij polecenie tworzenia użytkowników, aby utworzyć wybrane konta użytkowników z wieloma adresami e-mail dla każdego konta.

8.2 Czynności dodawania wielu adresów e-mail do istniejących kont użytkowników

a.Korzystanie z funkcji Importowanie CSV

 1. Kliknij polecenie Zarządzanie.
 2. Przejdź do obszaru Zarządzanie użytkownikami → Importowanie CSV → Modyfikacja użytkowników. Albo przejdź do opcji Importowanie CSV → Modyfikacja obiektów → Modyfikacja atrybutów użytkowników.
 3. Wybierz Domenę, w której znajdują się żądane konta użytkowników.
 4. Kliknij polecenie importu i zaznacz plik CSV zawierający wartości atrybutów, które należy zmodyfikować, w tym atrybut Adresy proxy. Plik CSV musi mieć co najmniej jeden obowiązkowy atrybut (na przykład Nazwę wyróżniającą) dla każdego konta użytkownika, wraz z żądanymi adresami e-mail w kolumnie Adresy proxy. Wszystkie adresy e-mail muszą być oddzielone średnikami (;).
 5. Po wyborze pliku kliknij opcję Aktualizuj w AD, aby dodać żądane adresy e-mail do kont użytkownika podanych w pliku CSV.

b. Korzystanie z opcji „Modyfikacja adresów SMTP” w obszarze Zbiorcza modyfikacja użytkowników

 1. Kliknij kartę Zarządzanie.
 2. Przejdź do obszaru Zarządzanie użytkownikami → Zbiorcza modyfikacja użytkowników → Zadania Exchange → Modyfikacja adresów SMTP.
 3. Na stronie Modyfikacja adresów SMTP wybierz opcję Użytkownicy z włączoną obsługą skrzynki pocztowej albo Użytkownicy z włączoną obsługą poczty.
 4. Kliknij przycisk Dodaj znajdujący się obok atrybutu Adres proxy.
 5. W oknie podręcznym, które zostanie wyświetlone, określ wiele formatów, aby utworzyć wiele adresów e-mail. Kliknij OK po dodaniu wybranych formatów adresów e-mail.
 6. Wybierz Domenę i jednostki organizacyjne, w których znajdują się wybrane konta użytkowników.
 7. Użyj opcji wyszukiwania, aby zlokalizować konta użytkownika, do których należy dodać wiele adresów e-mail.
 8. Alternatywnie określ listę kont użytkowników do modyfikacji pod postacią pliku CSV, korzystając z Opcja Importowanie CSV. Po wybraniu i zaimportowaniu żądanego pliku CSV wszystkie konta użytkowników podane w pliku zostaną uwzględnione na stronie modyfikacji adresu SMTP.
 9. Wybierz wymagane konta użytkowników i kliknij Zastosuj. Spowoduje to dodanie wielu adresów e-mail do wszystkich wybranych kont użytkowników we wszystkich formatach, które zaznaczono w opcji Adres Proxy.

 

Request Support

Need further assistance? Fill this form, and we'll contact you rightaway.

 • Nazwa
 • Email*
 • Telefon
 • Kraj
 • Problem Description
 •  
  Przez kliknięcie „Prześlij” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.
 •  

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

Rozpocznij darmowy okres próbny