Przypisywanie, usuwanie lub zmiana szczegółów licencji użytkowników Office 365

Cel: Znalezienie szczegółów licencji użytkowników Office 365 i ich modyfikacja

Rozwiązanie: ADManager Plus pozwala modyfikować licencje Użytkowników Office 365 dzięki funkcji Przypisuj/Usuwaj licencje

 1. Kliknij zakładkę Zarządzanie.
 2. Przejdź do obszaru Zarządzanie Office 365 → Zarządzanie Office 365 → Przypisuj/Usuwaj licencje.
 3. Wybierz żądane Konto Office 365 z listy rozwijanej, aby wyświetlić listę użytkowników Office 365 lub zaimportować plik CSV z użytkownikami z dowolnej lokalizacji poprzez wybór opcji Importuj plik CSV.
 4. Wybierz użytkownika/użytkowników, dla których zmodyfikowano licencje.
 5. Kliknij polecenie Konfiguruj licencje.
 6. Na liście rozwijanej Przypisuj/Usuwaj licencje wybierz dowolne działanie spośród poleceń Dodaj licencje, Wymień licencje, Usuń zaznaczone licencje oraz Usuń wszystkie licencje.
 7. Wybierz żądaną licencję, którą chcesz dodać/wymienić dla wybranego użytkownika/ wybranych użytkowników.
 8. Wybierz Lokalizację użytkownika z listy rozwijanej, ponieważ jest to obowiązkowy atrybut podczas przypisywania licencji dla konta użytkownika Office 365. Jednakże przy usuwaniu licencji zaznaczenie Lokalizacji użytkownika jest opcjonalne.
 9. Po wyborze tej opcji kliknij Zastosuj, aby zapisać zmiany.

 

Request Support

Need further assistance? Fill this form, and we'll contact you rightaway.

 • Nazwa
 • Email*
 • Telefon
 • Kraj
 • Problem Description
 •  
  Przez kliknięcie „Prześlij” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.
 •  

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

Rozpocznij darmowy okres próbny