Jak kasować nieaktywnych użytkowników Office 365 i usuwać ich licencje

Cel: Kasowanie aktywnych/nieaktywnych użytkowników Office 365 i usuwanie ich licencji

Rozwiązanie: ADManager Plus pozwala usuwać użytkowników Office 365 oraz licencje na dwa sposoby

 • Konfigurując ustawienia Office 365 w obszarze Zasady usuwania oraz usuwając wybranych użytkowników aktywnych.
 • Usuwając nieaktywnych użytkowników poprzez importowanie raportów Office 365 i usuwanie licencji za pomocą funkcji Przypisywanie/Usuwanie licencji w obszarze zarządzania Office 365.

A. Aby skonfigurować ustawienia Office 365 w obszarze Zasady usuwania.

 1. Kliknij kartę Administratora.
 2. W obszarze Ustawienia niestandardowe wybierz polecenie Usuń/Wyłącz zasadę.
 3. Wybierz domenę, w której chcesz zastosować polecenie Usuń/Wyłącz zasadę.
 4. Wybierz kartę Zasady usuwania. W obszarze Pakiet O365/G Suite zaznacz pole obok pozycji Usuń konto Office 365. Wybór tej opcji spowoduje też usunięcie licencji Office 365 powiązanych z kontami.
 5. Po skonfigurowaniu pozycji Zasady usuwania w części Ustawienia administratora następnym etapem jest utworzenie automatycznego usuwania użytkowników.

B. Aby usunąć pojedynczego użytkownika.

 1. Aby usunąć pojedynczego użytkownika, kliknij kartę Zarządzanie AD → Zarządzanie użytkownikami. W obszarze Tworzenie użytkownika wybierz Modyfikacja pojedynczego użytkownika.
 2. W obszarze Modyfikacja pojedynczego użytkownika wybierz żądaną domenę i spośród wyświetlonych użytkowników wyszukaj tych, których chcesz usunąć, lub wpisz nazwę użytkownika do pola tekstowego i kliknij ikonę wyszukiwania.
 3. Po wyborze żądanego użytkownika w obszarze Działania kliknij strzałkę w dół obok polecenia Modyfikuj użytkownika → Usuń użytkownika.
 4. Kliknij Tak w odpowiedzi na pytanie Czy chcesz skasować wybranych użytkowników i właściwości ich folderów, jak zdefiniowano to w „zasadach usuwania”?, aby wprowadzić skonfigurowane ustawienia Office 365.

C. Aby zbiorczo usunąć użytkowników.

 1. Przejdź do Zarządzanie użytkownikami → Zbiorcza modyfikacja użytkowników → Usuń użytkowników.
 2. Zaznacz żądane domeny i jednostki organizacyjne w obszarze Wybór domeny i Dodaj jednostki organizacyjne.
 3. Użytkowników można znaleźć, wpisując nazwę użytkownika do pola testowego i klikając Wyszukaj, importując plik CSV lub po prostu klikając funkcję wyszukiwania.
 4. Wybierz żądanego użytkownika/użytkowników, zaznaczając pole wyboru i klikając polecenie Zastosuj.
 5. Kliknij Tak w odpowiedzi na pytanie Czy chcesz skasować wybranych użytkowników i właściwości ich folderów, jak zdefiniowano to w „zasadach usuwania”?, aby wprowadzić powyższe skonfigurowane ustawienia Office 365.

Aby usunąć nieaktywnych użytkowników poprzez importowanie raportów Office 365 i usuwanie licencji za pomocą funkcji Przypisywanie/Usuwanie licencji w obszarze zarządzania Office 365.

D. Aby usunąć nieaktywnych użytkowników.

 1. Kliknij kartę Raporty.
 2. Przejdź do Raporty Office 365 → Raporty użytkowników Office 365 → Nieaktywni użytkownicy.
 3. Według własnych preferencji wybierz żądane konto Office 365 i okres braku aktywności. Kliknij opcję Generuj.
 4. Wybierz Eksport → CSV, aby wyeksportować raport w formacie CSV.
 5. Przejdź do Zarządzanie użytkownikami → Zbiorcza modyfikacja użytkowników → Usuń użytkowników.
 6. Zaznacz żądane domeny i jednostki organizacyjne w obszarze Wybór domeny i Dodaj jednostki organizacyjne.
 7. Plik CSV z raportem o nieaktywnych użytkownikach można importować, klikając opcję Importowanie CSV i wybierając plik. Kliknij Dalej.
 8. Wybierz żądanego nieaktywnego użytkownika/ nieaktywnych użytkowników, zaznaczając pole wyboru obok nich i klikając polecenie Zastosuj. Usunięci zostaną wybrani nieaktywni użytkownicy.

Niżej opisane czynności wyjaśniają, jak usuwać licencje:

 1. Kliknij kartę Zarządzanie.
 2. Przejdź do obszaru Zarządzanie Office 365 → Zarządzanie Office 365 → Przypisywanie/Usuwanie licencji.
 3. Aby pobrać plik CSV zawierający nieaktywnych użytkowników z zapisanej lokalizacji, wybierz opcję Importowanie CSV i Wybierz plik.
 4. Wyświetleni zostaną użytkownicy z nieaktywnymi kontami Office 365 oraz powiązane informacje na temat licencji.
 5. Kliknij Konfiguracja licencji.
 6. Wybierz wszystkich użytkowników, których licencje należy usunąć.
 7. Z listy rozwijanej Przypisz/Usuń licencje wybierz polecenie Usuń wszystkie licencje.
 8. Wybierz Lokalizację użytkownika z listy rozwijanej.
 9. Po wyborze tej opcji kliknij polecenie Zastosuj, aby zapisać zmiany.

Uwaga: Po usunięciu konta Office 365 licencje powiązane z kontem zostaną usunięte po określonym czasie. Jednakże celem uwolnienia licencji w obszarze Przypisz/Usuń licencje jest ponowne jej użycie dla nowych użytkowników.

 

Request Support

Need further assistance? Fill this form, and we'll contact you rightaway.

 • Nazwa
 • Email*
 • Telefon
 • Kraj
 • Problem Description
 •  
  Przez kliknięcie „Prześlij” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.
 •  

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

Rozpocznij darmowy okres próbny