Jak generować raporty o zagnieżdżonych użytkownikach i członkach grupy?

Cel: Wyświetlenie listy wszystkich użytkowników i grup należących do innej grupy, w tym tych należących do grup zagnieżdżonych w innej określonej grupie.

Rozwiązanie: Użyj dostępnego w ADManager Plus raportu Group Members oraz Detailed Group Members, aby wyświetlić członków należących do grupy, w tym członków grup zagnieżdżonych w obrębie pierwszej grupy.

Korzystanie z raportu Group Members

Tego raportu należy użyć, aby wyświetlić jedynie użytkowników należących do danej grupy oraz jej grup zagnieżdżonych.

 1. Kliknij zakładkę Reports”.
 2. Przejdź do obszaru Group Reports. W obszarze Member-based reports kliknij raport Group Members.
 3. Na stronie raportu Group Members wybierz analizowaną domenę.
 4. Wybierz grupy, których członków (użytkowników) chcesz wyświetlić. Nie wybieraj opcji Exclude Nested Groups, ponieważ naszym celem jest również wyświetlenie wszystkich użytkowników zagnieżdżonych w obrębie wyznaczonych grup.
 5. Kliknij opcję Generate, aby wyświetlić wszystkich członków — użytkowników — którzy są członkami wybranych grup. Aby wyeksportować ten raport, użyj funkcji Export As i wybierz żądany format.
  Uwaga: W raporcie wyświetlany jest tylko domyślnie zdefiniowany zbiór pól/atrybutów. Aby wyświetlić również inne pola/atrybuty, kliknij opcję Add/Remove Columns, znajdującą się tuż nad pierwszym rzędem raportu, i wybierz niezbędne pola.

Korzystanie ze Detailed Group Members

 1. Kliknij zakładkę Reports.
 2. Przejdź do obszaru Group Reports. W obszarze Member-based kliknij raport Detailed Group Members.
 3. Na stronie Detailed Group Members wybierz analizowaną domenę.
 4. Wybierz grupy, których członków — użytkowników i grupy — zamierzasz wyświetlić. Nie zaznaczaj opcji Exclude Nested Groups.
 5. W obszarze Objects to fetch wybierz użytkowników i grupy.
 6. Przy każdym obiekcie (użytkownikach i grupach):
  • zaznacz pola, które chcesz uwzględnić w raporcie, klikając łącze Columns.
  • użyj Filters, aby wybrać parametry do zawężenia zakresu raportu.
 7. Naciśnij przycisk Generate, aby wyświetlić raport. Aby wyeksportować ten raport, użyj funkcji Export As i wybierz żądany format.

 

Request Support

Need further assistance? Fill this form, and we'll contact you rightaway.

 • Nazwa
 • Email*
 • Telefon
 • Kraj
 • Problem Description
 •  
  Przez kliknięcie „Prześlij” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.
 •  

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

Rozpocznij darmowy okres próbny