Jak wyłączyć nieużywane Obiekty zasad grupy (GPO)?

Cel: Identyfikacja wszystkich nieużywanych obiektów GPO i wyłączenie ich.

Rozwiązanie: Obejmuje to dwa etapy:

 1. Wygenerowanie raportu Nieużywane obiekty GPO w ADManager Plus w celu zidentyfikowania nieużywanych obiektów GPO.
 2. Użycie funkcji zbiorczego zarządzania obiektami GPO w ADManager Plus, aby wyłączyć wszystkie nieużywane obiekty GPO w domenie.

Identyfikacja nieużywanych obiektów GPO

 1. Kliknij zakładkę Raporty.
 2. Przejdź do obszaru Raporty GPO i kliknij raport Nieużywane obiekty GPO.
 3. Na stronie Nieużywane obiekty GPO wybierz domeny, dla których chcesz zidentyfikować nieużywane obiekty GPO.
 4. Kliknij Generuj, aby wygenerować raport.
 5. Wyeksportuj raport w żądanym formacie za pomocą opcji Eksportuj jako, która znajduje się tuż nad raportem.

Jednoczesne i zbiorcze wyłączenie wszystkich nieużywanych obiektów GPO.

 1. Kliknij zakładkę Zarządzanie.
 2. Przejdź do obszaru Zarządzanie GPO. Kliknij łącze Zarządzanie GPO.
 3. Na liście domen wyświetlonych po lewej stronie zlokalizuj i kliknij wymaganą domenę. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich obiektów GPO w domenie oraz ich statusu.
 4. Otwórz wyeksportowany raport Nieużywane obiekty GPO i zlokalizuj wszystkie obiekty GPO wymienione w raporcie, na wyświetlonej liście obiektów GPO, a następnie je zaznacz.
 5. Kliknij przycisk Wyłącz, znajdujący się tuż nad listą obiektów GPO, i w zależności od potrzeb wybierz tylko ustawienia konfiguracyjne użytkownika, tylko ustawienia konfiguracyjne komputera lub oba z tych parametrów.

 

Request Support

Need further assistance? Fill this form, and we'll contact you rightaway.

 • Nazwa
 • Email*
 • Telefon
 • Kraj
 • Problem Description
 •  
  Przez kliknięcie „Prześlij” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.
 •  

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

Rozpocznij darmowy okres próbny