Jak ustawić wygasanie kont użytkownika AD o określonej porze?

Cel: Ustawianie wygaśnięcia kont użytkowników AD w określonym punkcie w czasie.

Kroki:

Istnieje kilka metod ustawiania kont użytkownika tak, aby wygasały o określonej porze.

Metoda 1: Ustaw datę wygaśnięcia podczas tworzenia pojedynczych użytkowników.

 1. Kliknij kartę Zarządzanie.
 2. Wybierz łączę Utwórz pojedynczego użytkownika.
 3. Uzupełnij wszystkie wymagane atrybuty na wyświetlonych kartach.
 4. Kliknij kartę Konta.
 5. W obszarze Właściwości konta, w kolumnie Wygaśnięcie konta, określ czas, w którym konto ma wygasnąć.
 6. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych konta użytkownika kliknij polecenie Utwórz.

Metoda 2: Utwórz szablon, aby ustawić czas wspólnego wygaśnięcia dla zbioru nowych kont użytkownika.

 1. Kliknij kartę Zarządzanie.
 2. Wybierz łączę Szablony tworzenia użytkowników.
 3. Kliknij polecenie Utwórz nowy szablon.
 4. W karcie Konta wprowadź czas, w którym konto ma wygasnąć.
 5. Kliknij przycisk Utwórz.

Metoda 3: Zaimportuj plik CSV z uzupełnionymi atrybutami Wygaśnięcie konta.

 1. Kliknij kartę Zarządzanie.
 2. Otwórz łączę Utwórz użytkowników.
 3. Kliknij przycisk Importuj, aby zaimportować plik CSV ze wspomnianym atrybutem Wygaśnięcie konta (podaj żądaną wartość w formacie „MM-dd-rrrr”).
 4. Wybierz jednostkę organizacyjną, do której należy dodać konta użytkownika, i kliknij Utwórz.

Podobnie można wprowadzić datę wygaśnięcia istniejących kont użytkowników, wykonując dowolną z poniższych czynności.

 • Zarządzanie → Zarządzanie użytkownikami → Modyfikacja pojedynczego użytkownika → Modyfikacja kolumny Wygaśnięcie konta.
 • Zarządzanie → Zarządzanie użytkownikami → Szablony modyfikacji użytkownika → Utwórz nowy szablon
 • Zarządzanie → Zarządzanie użytkownikami → Modyfikacja użytkowników (poprzez import pliku CSV ze wspomnianymi żądanymi atrybutami)

 

Request Support

Need further assistance? Fill this form, and we'll contact you rightaway.

 • Nazwa
 • Email*
 • Telefon
 • Kraj
 • Problem Description
 •  
  Przez kliknięcie „Prześlij” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.
 •  

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

Rozpocznij darmowy okres próbny