Inicjowanie obsługi Google Apps przy pomocy ADManager Plus

W dzisiejszych czasach organizacje coraz częściej używają do pracy, oprócz Active Directory, również Google Apps. W wyniku tego muszą inicjować obsługę użytkowników zarówno w Active Directory jak i w Google Apps, co powoduje opóźnienia i problemy. Ponadto, administratorzy systemu stają przed problemem wdrażania zasobów zarówno przy inicjowaniu obsługi Google Apps jak i Active Directory. Wprawdzie administratorzy byliby bardzo zadowoleni z systematycznego podejścia do inicjowania obsługi użytkowników w organizacji, ale istniejące podejście pozostaje chaotyczne i tymczasowe.

Niezbędne jest narzędzie zapewniające bardziej zrównoważone i zoptymalizowane podejście do inicjowania obsługi użytkowników zarówno w Active Directory, jak i w Google Apps. ADManager Plus to internetowe narzędzie do zarządzania Active Directory , które służy również jako narzędzie do inicjowania obsługi Google Apps. Korzystając z ADManager Plus, administratorzy mogą natychmiastowo inicjować obsługę użytkowników Active Directory i Google Apps przy pomocy jednej konsoli.

Rozpocznij obsługę jednym kliknięciem- połącz dwa konta jednym kliknięciem!

Podczas tworzenia użytkowników w Active Directory można również automatycznie inicjować ich obsługę w Google Apps. Wszystko, co musi wykonać administrator, to zaznaczyć pole wyboru i gotowe! Jednoczesne inicjowanie użytkowników tuż pod ręką- delete this sentence. Wystarczy jedno kliknięcie myszki, aby jednocześnie rozpocząć obsługę kont Google Apps i kont Active Directory. To takie proste!

Obsługuj Google Apps w równie prosty i elastyczny sposób co Active Directory

Elastyczność aplikacji ADManager Plus to nie tylko słowa. W celu równie prostej instalacji obsługi Google Apps co AD, wbudowaliśmy opcje, które spełnią wymagania dowolnej organizacji.

 • Tworzenie pojedynczego użytkownika może być zastosowane do natychmiastowego zainicjowania obsługi jednego konta dla nowego pracownika.
 • Tworzenie wielu użytkowników do inicjowania obsługi kont zespołów świeżo zatrudnionych stażystów.
 • Zbiorowe tworzenie użytkowników przy pomocy importowania CSVdo zainicjowania obsługi kont grupy nowo zatrudnionych pracowników.
 • Zautomatyzowane tworzenie użytkowników może być zastosowane do okresowego automatycznego tworzenia użytkowników, zwalniając administratora z takich rutynowych obowiązków.

Korzyści z ADManager Plus

Funkcja inicjowania obsługi Google Apps w ADManager Plus zapewnia organizacji następujące kluczowe korzyści:

 • Standardowy proces wdrażania użytkownikówprzy tworzeniu kont użytkowników dla Active Directory oraz Google Apps zgodnie z protokołami organizacji oraz standardowymi szablonami. Eliminuje to oddzielny proces inicjowania obsługi użytkowników będący problemem wielu organizacji.
 • Centralny system inicjowania obsługi użytkowników , który równocześnie przeprowadza inicjowanie obsługi dla Active Directory oraz Google Apps w tym samym systemie. Eliminuje to potrzebę dedykowanego systemu lub zasobu dla inicjowania obsługi Google Apps.
 • Odciążanie/delegowanie zadań inicjowania do działu kadr lub innych działów nie zajmujących się IT, dzięki prostocie procesu, pozwala działowi IT na skoncentrowanie się na zadaniach krytycznych.
 • Produktywność pracowników od pierwszego dniaz uwagi na brak opóźnienia pomiędzy utworzeniem kont użytkownika w Active Directory a w Google Apps. Nowi użytkownicy mogą zacząć pracować zaraz od pierwszego dnia w pracy.

Podsumowując, ADManager Plus to kompleksowe rozwiązanie do natychmiastowego inicjowania obsługi użytkowników w organizacji. Wystarczy kilka kliknięć, aby użytkownik był gotowy do rozpoczęcia pracy. ADManager Plus, z inicjowaniem obsługi Google Apps, zarządzaniem MS Office 365 oraz zarządzaniem serwerami programu Exchange, zapewnia wszechstronne możliwości zarządzania Active Directory poszukiwane przez najlepsze firmy.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here