Uprawnienia folderów Windows oraz raporty dostępu

Dla ochrony ważnych plików i dokumentów przed nieuprawnionym dostępem, a w związku z tym do utrzymania zabezpieczeń NTFS niezwykle istotne jest zarządzanie folderami. Zarządzanie folderami, w szczególności przy wykorzystaniu konwencjonalnych środków, takich jak natywne narzędzia, skrypty PowerShell etc. jest uciążliwym procesem, ponieważ wymaga regularnego monitorowania uprawnień NTFS w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ważne foldery muszą być niedziedziczne, w celu uniknięcia naruszenia zabezpieczeń plików. Aby to umożliwić, monitorowanie uprawnień NTFS na folderach jest bardzo istotne. Dzięki raportowi "uprawnienia folderów" w ADManager Plus, który można generować i eksportować automatycznie, administratorzy mogą sprawdzać, analizować i zarządzać uprawnieniami folderów/plików Windows oraz wdrażać odpowiednie środki zwiększające zabezpieczenia folderu NTFS. Raporty te można wyeksportować do formatów CSV, Excel, HTML, PDF oraz CSVDE.

Raport uprawnień dla folderów

permissions-for-folders

ADManager Plus generuje raport uprawnień folderów NTFS dla użytkowników/grup Active Directory dla folderów. Raport uprawnień folderów NTFS podaje wszystkich użytkowników/grupy, które mają uprawnienia dostępu do folderów w podanej ścieżce. Powiązane z nimi wpisy kontroli dostępu wyraźnie podają poziom dostępu użytkownika/grupy do folderu oraz podają uprawnienia dziedziczone, jeżeli takie istnieją. Ten raport uprawnień do plików i katalogów może być również stosowany do analizowania uprawnień NTFS, w celu upewnienia się, że przypisano prawidłowe dostępy do folderów. W związku z tym administratorzy mogą łatwo zabezpieczyć swoje foldery, monitorując ich uprawnienia zabezpieczeń NTFS.

Raport folderów niedziedzicznych

non-inheritable

Dla administratorów ekstremalnie ważne jest zabezpieczenie uprawnień dziedziczonych powiązanych z istotnymi folderami i katalogami. ADManager Plus generuje raporty NTFS dla folderów niedziedzicznych, które wymieniają foldery oraz pliki chronione przed uprawnieniami dziedzicznymi. Dzięki temu wsparciu dla zabezpieczeń NTFS, administrator może śledzić foldery lub katalogi i upewnić się, że dziedziczenie nie pogorszy poziomu zabezpieczeń. Służy to za narzędzie do uprawnień plików Windows, ponieważ pomaga w analizowaniu uprawnień dziedziczenia folderów, zwiększając poziom zabezpieczeń.

Aby wypróbować raporty uprawnień folderów, jak również 150+ innych gotowych raportów tego narzędzia, pokazujących istotne szczegóły środowisk Active Directory, Exchange, Office 365 oraz Google Apps możnapobrać za darmo jego wersję próbną. Zapewnia ono wiele innych funkcji powodujących, że zarządzanie infrastrukturą IT staje się bezproblemowe.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here