Raporty z grup Active Directory

Raporty z grup Active Directory umożliwiają administratorom szybki podgląd grup zabezpieczeń, grup dystrybucji, największych grup pod kątem obiektów itd. przy pomocy zaledwie kilku kliknięć. Raporty te zwalniają z obciążającego zadania pisania skryptów do raportów Active Directory. To wykorzystujące GUI i możliwość planowania raportów narzędzie znacząco ułatwia tworzenie raportów Active Directory. Ponadto ułatwia ono zarządzanie Active Directory dzięki możliwości przeprowadzenia działań zarządzających bezpośrednio z raportów.

W odróżnieniu od natywnych narzędzi Exchange, PowerShell, etc. ADManager Plus zapewnia następujące gotowe raporty, w tym między innymi dla niedawno utworzonych, zmodyfikowanych lub usuniętych grup, które można generować i eksportować automatycznie lub kiedy będą potrzebne:

Grupy zabezpieczeń

Zapewnia szczegółowe informacje o wszystkich grupach zabezpieczeń dostępnych w wybranych domenach. Grupa zabezpieczeń jest stosowana do grupowania użytkowników, komputerów i innych grup w celu przypisywania uprawnień do zasobów.

Grupy dystrybucyjne

Zapewnia szczegółowe informacje o wszystkich grupach dystrybucyjnych dostępnych w wybranych domenach. Grupy dystrybucyjne są stosowane do tworzenia list dystrybucyjnych poczty elektronicznej.

Zakresy i typy grup

Groups Report

Zapewnia szczegółowe informacje dla grup w oparciu o typ i zakres grup. Innymi słowy, podaje szczegółowe informacje o typie grupy, takie jak to, czy dana grupa to grupa zabezpieczeń czy dystrybucji, jak również informacje o zakresie grupy, takie jak globalna, lokalna domeny czy uniwersalna. Narzędzie to oferuje również śledzenie grup, które są tworzone, modyfikowane lub usuwane z Active Directory.

Aby szczegółowo zbadać możliwości tego narzędzia do tworzenia raportów Active Directory pobierz za darmo jego wersję próbną.

Grupy pozbawione członków

Raport podające listę grup w domenach, w których nie ma żadnych członków. Pomaga to administratorom znaleźć grupy, które są już puste i nie są już stosowane.

Szczegóły członków grupy

Detailed Group Members

Raport podający pełną listę wszystkich obiektów będących członkami podanej grupy Active Directory jak również grup zagnieżdżonych w niej. Najważniejsze informacje w tym raporcie zawierają:

 • Pobiera informacje o wszystkich członkach — użytkownikach, grupach, komputerach i kontaktach dla dowolnej grupy Active Directory, jak również grup zagnieżdżonych w niej.
 • Ma bardzo skuteczne filtry pozwalające:
  • Zaznaczać wyłącznie wymagane obiekty usługi Active Directory:
  • Włączać/wyłączać określone atrybuty lub wybierać wyłącznie te atrybuty, które są potrzebne w raportach, dla wszystkich wybranych obiektach.
 • Opcja wyświetlania pobranych danych w formacie tabeli lub też jako podsumowanie obiektowe, w które można się zagłębiać w celu wyświetlania szczegółowych informacji.

Największe N grup

Raport ustalający największe grupy w domenie w oparciu o liczbę obiektów, które należa do ich zawartości.

Grupy z menedżerami

Raport wyświetlający grupy z menedżerami. Menedżer grup ma pełną kontrolę nad użytkownikami w tej grupie.

Grupy bez menedżerów

Raport wyświetlający grupy bez menedżerów. Aby zaznajomić się z ponad 150 gotowymi raportami oferowanymi przez to narzędzie możesz pobierz za darmo jego wersję próbną.

Użytkownicy nie w grupach

W przypadku, gdy administrator chce podsumować członkostwo grup użytkowników, raport ten wskaże użytkowników, którzy nie są członkami wybranych grup.

Zagnieżdżone grupy

Nested Groups Report

Raport identyfikujący grupy, których członkiem jest dany użytkownik. Podaje on tylko użytkowników w zagnieżdżonych grupach. Na przykład użytkownik Janusz jest członkiem grupy Użytkownicy, która sama jest członkiem grupy Użytkownicy Domeny. W związku z tym Janusz jest członkiem grupy Użytkownicy Domeny.

W celu zapewnienia szybkich i prostych raportów dla Active Directory, narzędzie to zapewnia również, poza gotowymi raportami grup, raporty użytkowników, raporty komputerów, raporty obiektów zasad grupy (GPO) itp. Ponadto dzięki raportom właściwym dla serwera programu Exchange, narzędzie to pomaga również w raportowaniu Exchange.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here