Raporty o grupach w usłudze Active Directory

Raporty o grupach w usłudze Active Directory pozwalają administratorom uzyskać szybki ogląd grup zabezpieczeń, grup dystrybucyjnych, największych grup pod względem obiektów i tak dalej, a wszystko to po jedynie kilku kliknięciach. Raporty zwalniają z konieczności wykonywania żmudnej pracy związanej z pisaniem skryptów na potrzeby usługi Active Directory. Dzięki opartym na GUI, planowanym raportom o Active Directory proces tworzenia ich za pomocą tego narzędzia jest bardzo prosty. Ponadto narzędzie upraszcza nawet zarządzanie usługą Active Directory dzięki możliwości wykonywania zadań zarządczych bezpośrednio z poziomu raportów.

W przeciwieństwie do rodzimych narzędzi programu Exchange, PowerShell itp. ADManager Plus oferuje następujące nieszablonowe raporty dotyczące grup, w tym o niedawno utworzonych, zmodyfikowanych lub usuniętych grupach, które to można generować i eksportować automatycznie lub wówczas gdy ich potrzebujemy:

Grupy zabezpieczeń

Wyświetlaj szczegóły wszystkich grup zabezpieczeń dostępnych w wybranych domenach. Taka grupa jest używana do grupowania użytkowników, komputerów i innych , aby przypisywać uprawnienia do zasobów.

Grupy dystrybucyjne

Wyświetlaj szczegóły wszystkich grup dystrybucyjnych dostępnych w wybranych domenach. Są one używane do tworzenia e-mailowych list dystrybucyjnych.

Typy i zakres grup

Groups Report

Przekazują dane grup w oparciu o ich rodzaj i zakres. Innymi słowy informuje o typie grupy np. dystrybucyjna albo zabezpieczeń, a także o zakresie np. globalna, domena lokalna albo uniwersalna. Narzędzie oferuje również raporty pozwalające monitorować grupy, które są tworzone, modyfikowane lub usuwane za pomocą usługi Active Directory.

Aby szczegółowo poznać funkcje tego narzędzia do raportowania o Active Directory, poznaj wersję próbną do bezpłatnego pobrania.

Grupy bez członków

Raport przedstawiający listę znajdujących się w domenach grup, które nie mają żadnych członków. Pomaga administratorom dowiedzieć się, które grupy są puste i nie są już używane.

Szczegółowy raport o członkach grupy

Detailed Group Members

Raport pozwalający pobrać całą listę wszystkich obiektów, które są członkami określonej grupy Active Directory oraz innych w niej zagnieżdżonych . Oto najważniejsze cechy tego raportu:

 • Prezentuje informacje na temat wszystkich członków — użytkowników, grup, Komputerów i kontaktów — dowolnej grupy Active Directory, w tym jej zagnieżdżonych.
 • Udostępnia potężne filtry, które pozwalają:
  • Wybierać wyłącznie żądane obiekty Active Directory.
  • Włączać/wyłączać konkretne atrybuty albo wybierać tylko te atrybuty, które są potrzebne w raportach, dla wszystkich wybranych obiektów.
 • Opcja pozwalająca pozyskiwać dane w formacie tabeli lub jako podsumowanie z perspektywy obiektów, które można uszczegółowić pod kątem określonych informacji.

Największe grupy pod względem liczby obiektów

Raport pozwalający określić duże grupy w domenie na podstawie liczby znajdujących się w niej obiektów.

Grupy z menedżerami

Raport pozwalający wyświetlać grupy z menadżerami. y Będzie on miał pełną kontrolę nad użytkownikami w tej grupie.

Grupy bez menedżerów

Raport pozwalający wyświetlać grupy bez menedżerów. Pobierz bezpłatną wersję próbną tego narzędzia, aby poznać ponad 150 wstępnie przygotowanych raportów.

Użytkownicy nienależący do grup

Jeżeli administrator chce poznać status członkostwa użytkowników , raport zidentyfikuje , którzy nie są członkami wybranej grupy .

Grupy zagnieżdżone

Nested Groups Report

Raport pozwalający identyfikować grupy, których członkiem jest określony użytkownik. Obejmuje jedynie listę użytkowników w nich zagnieżdżonych. Przykładowo użytkownik John jest członkiem grupy Użytkownicy, która sama jest przypisana do grupy Użytkownicy domeny. W związku z tym John jest też członkiem grupy Użytkownicy domeny.

Nie licząc wstępnie stworzonych raportów, narzędzie przekazuje również raporty: o użytkownikach, komputerach, obiektach zasad grup (GPO) itp. na potrzeby uproszczonego i szybkiego tworzenia raportów o usłudze Active Directory. Ponadto dzięki raportom dedykowanym programowi Exchange Server narzędzie pomaga również w tworzeniu Exchange.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here