Narzędzie do raportów serwera programu Exchange Active Directory

Serwer Microsoft Exchange to jeden z wrażliwych obszarów, gdzie wszystkie zmiany, atrybuty i właściwości użytkowników wymagają dokładnego monitorowania, aby zapobiec wszelkim negatywnym wpływom na proces wymiany informacji i komunikacji przez e-mail. Nie można pozwolić, aby zmiany atrybutów i właściwości wpłynęły na ich dostępność, bezpieczeństwo komunikacji czy zgodność. W związku z tym zaleca się aktywne monitorowanie wszystkich atrybutów i użytkowników Exchange, aby zapewnić bezproblemowe działanie środowiska Exchange. Właśnie do tego służą "Raporty Exchange" w ADManager Plus, podczas gdy natywne narzędzia, PowerShell etc. nie są tutaj specjalnie pomocne.

Raporty Microsoft Exchange tego narzędzia, których generowanie można zaplanować i które mogą być eksportowane automatycznie lub na żądanie, są pogrupowane w wiele kategorii, takich jak Raporty list dystrybucyjnych, raporty oparte o funkcje Exchange, etc., zapewniając szybki wgląd w atrybuty Exchange użytkowników i członków list dystrybucyjnych i niedystrybucyjnych. Pomaga to administratorom w weryfikacji i aktualizowaniu członków listy dystrybucyjnej; wyświetlaniu adresów serwera proxy, adresów e-mail, magazynu skrzynki pocztowej, ustawień odbiorcy, POP3 etc. Inną znaczącą zaletą jest fakt, że wszystkie te raporty można wygenerować dla wielu wersji oprogramowania, to jest Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 oraz 2016.

Aby zapoznać się z możliwościami tego narzędzia do raportów Exchange możeszpobrać za darmo jego wersję próbną.

Członkowie list dystrybucyjnych

Funkcja ta zapewnia szczegółowe informacje o kontaktach i użytkownikach list dystrybucyjnych serwera programu Exchange.

Distribution List

Osoby nie będące członkami list dystrybucyjnych

Raport identyfikujący kontakty oraz szczegółowe informacje użytkowników nie będących częścią żadnej listy dystrybucyjnej w wybranych domenach. Obejmuje to również szczegółowe informacje o użytkownikach, którzy nie przynależą do żadnej grupy.

Raport użytkowników z włączoną obsługą poczty

Zapewnia listę wszystkich użytkowników z włączoną obsługą poczty. Użytkownicy z włączoną obsługą poczty mogą otrzymywać wiadomości wyłącznie pod zewnętrznym adresem e-mail, nie mają skrzynek pocztowych na serwerze programu Exchange, ale ich imiona i nazwiska będą nadal znajdować się na globalnej liście adresów.

Raport użytkowników z włączoną skrzynką pocztową

Zapewnia listę wszystkich użytkowników z włączoną skrzynką pocztową. Wszyscy użytkownicy z włączoną skrzynką pocztowa mają skrzynkę na serwerze Microsoft Exchange.

Grupy z włączoną obsługą poczty

Ten raport podaje wszystkie grupy z włączoną obsługą poczty. Jeżeli grupa ma włączoną obsługę poczty, e-maile można wysyłać do wszystkich członków grupy.

Użytkownicy z włączonym e-mailem proxy

Raport ten poda listę wszystkich użytkowników z adresem e-mail proxy. Podany ciąg wyszukiwania jest porównywany z wartościami w atrybucie LDAP "proxyAddresses", w celu pobrania listy użytkowników z adresem e-mail proxy.

Grupy z włączonym e-mailem proxy

Raport ten podaje listę wszystkich grup z adresem e-mail proxy. Wartość w atrybucie LDAP "proxyAddresses" jest porównana z ciągiem wyszukiwania w celu zidentyfikowania i podania grup z adresem e-mail proxy.

Użytkownicy bez skrzynki pocztowej

Raport ten podaje listę wszystkich użytkowników bez skrzynki pocztowej. Użytkownicy ci nie mają żadnej utworzonej skrzynki pocztowej lub im przypisanej w Exchange.

Raporty oparte o funkcje Exchange

Użytkownicy z włączonym OMA

Raport ten podaje wszystkich użytkowników, którym włączono Outlook Mobile Access. Użytkownicy z włączonym OMA mogą uzyskać dostęp do kont Outlook oraz ich wszystkich funkcji, takich jak poczta e-mail, kalendarz, zadania i kontakty z przeglądarek na urządzeniach mobilnych.

Użytkownicy z wyłączonym OMA

Raport ten podaje wszystkich użytkowników, którym wyłączono Outlook Mobile Access. Użytkownicy z wyłączonym OMA nie są w stanie uzyskać dostępu do ich kont Outlook z urządzeń mobilnych.

Użytkownicy z włączonym OWA

Raport ten podaje wszystkich użytkowników, którym włączono Outlook Web Access. Użytkownicy z włączonym OWA mogą uzyskać dostęp do kont Outlook oraz ich wszystkich funkcji, takich jak poczta e-mail, kalendarz, zadania i kontakty z dowolnej przeglądarki Internetowej.

Użytkownicy z wyłączonym OWA

Raport ten poda listę wszystkich użytkowników z wyłączoną obsługą Outlook Web Access. Użytkownicy z wyłączonym OWA nie mogą uzyskać dostępu do swoich kont Outlook przez Internet za pośrednictwem przeglądarki.

Użytkownicy z włączoną obsługą POP3

Raport ten podaje listę wszystkich użytkowników z włączoną obsługą POP3. ADManager Plus pozyskuje odpowiednią wartość w atrybucie LDAP "protocolSettings" dla użytkowników z włączoną obsługą POP3 i podaje je w raportach.

Raport użytkowników z wyłączoną obsługą POP3

Zapewnia listę użytkowników z wyłączoną obsługą POP3. Dla atrybutu "protocolSettings" LDAP zawiera różne wartości, ADManager Plus pobiera odpowiednią wartość dla użytkowników z wyłączoną obsługą POP3 i przedstawia jego listę.

Użytkownicy z włączoną obsługą IMAP4

Raport ten podaje listę wszystkich użytkowników z włączoną obsługą IMAP4. ADManager Plus pozyskuje odpowiednią wartość atrybutu "protocolSettings" dla użytkowników z włączoną obsługą IMAP4 i podaje je.

Raport użytkowników z wyłączoną obsługą IMAP4

Zapewnia to listę użytkowników z wyłączoną obsługą IMAP4. Dla atrybutu "protocolSettings" LDAP zawiera różne wartości, ADManager Plus pobiera odpowiednią wartość dla użytkowników z wyłączoną obsługą IMAP4 i przedstawia jego listę.

Raport z włączoną obsługą Active Sync

Przy pomocy tego raportu, administratorzy mogą poznać wszystkich użytkowników, którzy mogą automatycznie zsynchronizować dane Outlook pomiędzy serwerem Microsoft Exchange a swoimi urządzeniami mobilnymi. ADManager Plus sprawdza bit właściwy dla ustawienia "ActiveSync" w atrybucie "msExchOMAAdminWirelessEnable" i wyświetla wszystkich użytkowników, dla których ustawienie to zostało włączone.

Raport z wyłączoną obsługą Active Sync

Raport ten przedstawia administratorom listę wszystkich użytkowników, którzy nie będą w stanie automatycznie synchronizować swoich danych w Outlooku z serwerem Microsoft Exchange oraz urządzeniami mobilnymi. ADManager Plus sprawdza bit właściwy dla ustawienia "ActiveSync" w atrybucie "msExchOMAAdminWirelessEnable" i pozyskuje wszystkich użytkowników, dla których ustawienie to zostało wyłączone.

Aby zaznajomić się z raportami dla Exchange oraz 150+ gotowymi raportami oferowanymi przez to narzędzie możesz pobrać za darmo jego wersję próbną.

 

Raporty ustawień odbiorcy dostawy

Domyślny rozmiar wysyłki

Raport ten podaje wszystkich użytkowników, którym przypisano domyślny rozmiar dla wysyłanych przez nich e-maili.

Ograniczony rozmiar wysyłki

Raport ten podaje wszystkich użytkowników z ograniczeniami w rozmiarze e-maili, które mogą wysyłać.

Domyślna liczba odbiorców

Raport ten podaje wszystkich użytkowników, którzy mają domyślne ograniczenie liczby odbiorców, do których mogą wysyłać e-maile.

Ograniczona liczba odbiorców

Raport ten podaje wszystkich użytkowników, którzy mają ograniczenia liczby odbiorców, do których mogą wysyłać e-maile.

Domyślny rozmiar odbioru

Raport ten podaje wszystkich użytkowników z ograniczeniami w rozmiarze e-maili, które mogą odbierać.

Ograniczony rozmiar odbioru

Raport ten pobierze wszystkich użytkowników z ograniczeniami w rozmiarze e-maili, które mogą odbierać.

Domyślny limit przestrzeni dyskowej

Raport ten podaje listę użytkowników, którzy mają ustawiony domyślny limit jako limit przestrzeni dyskowej skrzynki pocztowej Exchange. Przy tworzeniu skrzynki pocztowej, jeżeli nie podano określonego limitu przestrzeni dyskowej, dla skrzynki zostanie ustawiony domyślny limit.

Limity rozmiaru skrzynek pocztowych

Raport ten podaje wszystkich użytkowników, którzy mają ustawione limity dla rozmiaru przestrzeni dyskowej skrzynki Exchange.

Raport użytkowników ukrytych na liście adresów

W organizacjach z dużymi sieciami, niektóre z adresów e-mail są zachowywane w poufności i nie są umieszczane na globalnej liście adresów. Raport ten pokazuje listę wszystkich użytkowników, których adresy e-mail nie są umieszczane na liście adresów Exchange.

Odbieranie wiadomości od wszystkich

Raport ten podaje listę wszystkich użytkowników, którzy nie mają ograniczeń na odbieranie wiadomości e-mail i mogą odbierać e-maile od dowolnej osoby.

Ograniczone odbieranie wiadomości

Ten raport podaje wszystkich użytkowników z ograniczeniami nałożonymi na odbieranie wiadomości e-mail. Użytkownicy ci mogą odbierać wiadomości e-mail od określonego zestawu użytkowników.

Użytkownicy, których e-maile są przekazywane

Raporty ten ustala wszystkich użytkowników, których wiadomości e-mail są przesyłane do określonego użytkownika.

Poniżej znajduje się pełna lista raportów opartych o serwer programu Exchange, wszystkie te raporty mogą być generowane i eksportowane w wielu formatach:

Raporty ogólne
 • Użytkownicy z włączoną skrzynką pocztową
 • Użytkownicy z włączoną obsługą poczty
 • Grupy z włączoną obsługą poczty
 • Użytkownicy z włączonym e-mailem proxy
 • Grupy z włączonym e-mailem proxy
Listy dystrybucyjne
 • Członkowie list dystrybucyjnych
 • Osoby niebędące członkami list dystrybucyjnych
 • Grupy dystrybucyjne
Raporty oparte o funkcje
 • Włączone OMA
 • Wyłączone OWA
 • Wyłączona obsługa POP3
 • Wyłączona obsługa IMAP4
Raporty ustawień odbiorcy dostawy
 • Domyślny rozmiar wysyłki
 • Ograniczony rozmiar wysyłki
 • Domyślna liczba odbiorców
 • Ograniczona liczba odbiorców
 • Domyślny rozmiar odbioru
 • Ograniczony rozmiar odbioru
 • Domyślny limit przestrzeni dyskowej
 • Limity rozmiaru skrzynek pocztowych
 • Użytkownicy ukryci na listach adresów Exchange
 • Odbieranie wiadomości od wszystkich
 • Ograniczone odbieranie wiadomości
 • Użytkownicy, których e-maile są przekazywane

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here