Otrzymywanie w czasie rzeczywistym alertów o działaniach związanych z zarządzaniem usługą AD

Środowisko Active Directory (AD) przechodzi wiele zmian praktycznie codziennie. W przypadku wielu administratorów AD, wszystkich zainteresowanych należy powiadamiać o przeprowadzeniu zadania związanego z AD.

Teraz ADManager Plus wysyła alerty w czasie rzeczywistym — zarówno za pomocą poczty e-mail, jak i wiadomości SMS — gdy oprogramowanie wykonuje dowolne zadaniew usłudze AD.

Profile konfiguracji niestandardowej

Custom Notifications in ADManager Plus

Twórz profile powiadomień na podstawie:

 • wykonanych działań,
 • domeny,
 • serwisanta działu pomocy technicznej, który wykonał działanie.

Otrzymuj powiadomienia po:

 • utworzeniu albo modyfikacji użytkowników,
 • modyfikacji atrybutów ogólnych i Exchange,
 • zbiorczym utworzeniu lub zmodyfikowaniu komputerów,
 • zbiorczym utworzeniu lub zmodyfikowaniu kontaktów,
 • zbiorczym utworzeniu lub zmodyfikowaniu grup,
 • utworzeniu lub zmodyfikowaniu udostępnionych skrzynek pocztowych z zasobami,
 • utworzeniu albo modyfikacji jednostek organizacyjnych,
 • przypisaniu lub usunięciu licencji użytkownika Office 365,
 • utworzeniu kont Office 365 dla istniejących użytkowników usługi AD,
 • wykonaniu zadań Exchange Online.

Szablony powiadomień

Korzystaj z istniejących szablonów powiadomień albo twórz nowe, aby personalizować powiadomienia e-mail oraz SMS. Twórz elastyczne szablony powiadomień pozwalające otrzymywać alerty o ukończeniu zadań związanych z zarządzaniem usługą AD oraz powiadamiać użytkowników końcowych i inne wyznaczone osoby.

Następnym razem otrzymasz natychmiastowe powiadomienie, gdy oprogramowanie ADManager Plus zostanie użyte do wykonania dowolnego zadania związanego z zarządzaniem AD, Exchange lub Office 365.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o zadaniach, które jeszcze nie zostały ukończone? Skorzystaj z reguł powiadomień o przepływach pracy, aby powiadamiać odpowiednie osoby o konkretnych zapytaniach AD, które zostały zadane, ocenione lub zatwierdzone.

ADManager Plus to internetowe rozwiązanie pozwalające zrealizować wszystkie potrzeby w zakresie zarządzania usługą AD, programem Exchange oraz pakietem Office 365. Upraszcza kilka rutynowych zadań, takich jak przypisywanie użytkowników, czyszczenie uśpionych kont , mzarządzanie uprawnieniami NTFS i uprawnieniami udziałuoraz wiele więcej. ADManager Plus oferuje również ponad 150 wstępnie przygotowanych raportów, w tym raporty dotyczące nieaktywnych lub zablokowanych kont użytkowników usługi AD, licencji Office 365 oraz ostatnich rzeczywistych czasów logowania użytkowników. Wykonuj akcje w zakresie zarządzania bezpośrednio z poziomu raportów. Stwórz niestandardową strukturę przepływu pracy, która pomoże w przesyłaniu zgłoszeń i zapewni zgodność z przepisami, automatyzuj rutynowe zadania AD, takie jak inicjowanie i anulowanie obsługi użytkowników i korzystaj z innych możliwości. Pobierz bezpłatną wersję próbną już dzisiaj, aby poznać wszystkie te funkcje.

Inne funkcje

Zbiorcze zarządzanie użytkownikami

Realizacja zadań zarządzania użytkownikami usługi AD za jednym razem. Korzystanie z plików csv do zarządzania użytkownikami. Wprowadzanie zbiorczych zmian do usługi Active Directory, a także konfigurowanie atrybutów programu Exchange.

Raporty o logowaniu w usłudze Active Directory

Monitorowanie aktywności logowania użytkowników usługi Active Directory we własnym środowisku AD. Filtrowanie nieaktywnych użytkowników. Raportowanie w systemie co godzinę. Generowanie raportów dotyczących rzeczywistego czasu ostatniego logowania oraz niedawno zalogowanych użytkowników.

Delegowanie zadań w usłudze Active Directory

Zmniejszenie skali obciążenia roboczego bez utraty potencjału. Bezpieczne i nieinwazyjne przekazywanie zadań pomocy technicznej oraz zarządzanie za pomocą narzędzia ADManager Plus! Delegowanie serwisantom konkretnych zadania do wykonania w konkretnych jednostkach organizacyjnych.

Zarządzanie Microsoft Exchange

Tworzenie skrzynek pocztowych Exchange i zarządzanie nimi oraz konfigurowanie uprawnień do skrzynek pocztowych za pomocą systemu ADManager Plus do zarządzania programem Exchange. Teraz z obsługą Microsoft Exchange 2010!!

Czyszczenie usługi Active Directory

Możliwość pozbycia się nieaktywnych, przestarzałych i niechcianych obiektów w usłudze Active Directory, aby poprawić jej bezpieczeństwo i wydajność — pomagają w tym funkcje czyszczenia AD dostępne w ADManager Plus.

Pełna automatyzacja krytycznych zadań AD, takich jak przypisywanie użytkowników, czyszczenie nieaktywnych kont użytkowników itp. Można również określić sekwencję i wykonać kolejne zadania oraz łączyć je z przepływem pracy, co przekłada się na doskonałą, kontrolowaną automatyzację.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here