Dziennik inspekcji serwisanta pomocy technicznej

Dziennik inspekcji serwisanta pomocy technicznej to funkcja zapewniająca dostępność i zaprojektowana dla inspektorów/administratorów, aby mogli dokładnie analizować czynności wykonane w systemie ADManager Plus.

Dziennik inspekcji to plik/dokument, w którym znajdują się szczegółowe informacje na temat wszystkich działań związanych z zarządzaniem w usłudze AD, takich jak resetowanie hasła, kasowanie użytkownika, tworzenie/modyfikacja kont użytkownika oraz innych czynności realizowanych za pomocą ADManager Plus.

Dzienniki inspekcji są wygodne, ponieważ za ich pomocą można stwierdzić kto i kiedy wykonał jakie zadanie, a także wykrywać problemy/błędy związane z nieudanymi zadaniami. Dzienniki są przechowywane w osobnych folderach związanych z danym użytkownikiem, który wykonał zadanie. Dzięki tej łatwej w użyciu funkcji ADManager Plus, można również w łatwy sposób przeprowadzić chronologiczną analizę aktywności zarządzania w usłudze AD.

Pobierz bezpłatną wersję próbną ADManager Plus, aby dowiedzieć się, jak dziennik lub raporty dotyczące inspekcji serwisanta pomocy technicznej mogą pomóc bezproblemowo śledzić wszystkie czynności wykonane w usłudze Active Directory. Dziennik inspekcji zawiera niżej podane informacje szczegółowe na temat wszelkich wykonanych działań:

  • Kto
  • Co
  • Kiedy

Kto wykonał zadanie

Dane osoby, która wykonała zadanie związane z zarządzaniem AD, również są umieszczane w pliku dziennika inspekcji. Jeżeli zadanie wykonał administrator, dziennik jest zapisywany w obszarze administratora w folderze serwisu. W przypadku serwisanta pomocy technicznej, dzienniki są przechowywane w folderze nazwanym na podstawie serwisanta oraz powiązanej z nim domeny. Przykładowo John-ADMP oznacza, że folder zawiera dzienniki, które zostały wygenerowane, gdy serwisant pomocy technicznej, John, zainicjował zadanie zarządzania usługą AD w domenie ADMP.

Kiedy wykonano zadanie

W plikach inspekcji zapisywane są data i godzina wystąpienia zdarzenia. Jest to użyteczne narzędzie pozwalające określić czas wykonania zadania związanego z zarządzaniem AD w późniejszym czasie.

Co wykonano w ramach zadaniak

W dziennikach inspekcji zapisywane są informacje na temat zadania wykonanego podczas uruchomienia zdarzenia. Szczegóły wszystkich atrybutów, których wartości zaktualizowano, są zapisywane w pliku dziennika na przyszły użytek. Jeżeli, na przykład użytkownik jest za pomocą ADManager Plus przenoszony z jednej jednostki organizacyjnej do innej, generowany dziennik inspekcji zawiera wszystkie szczegóły źródłowych i docelowych jednostek organizacyjnych, umieszczonych odpowiednio w nagłówkach Od i Do.

Archiwizacja raportów z inspekcji pomocy technicznej

Raporty z inspekcji mogą być archiwizowane lub odzyskiwane później na potrzeby zgodności z wymogami prawnymi lub polityką firmy. ADManager Plus pozwala administratorowi dostosowywać interwał archiwizacji, okres przechowywania oraz lokalizację archiwów. Archiwa można pozyskać, wybierając z listy żądane archiwum, serwisanta pomocy technicznej oraz okres archiwizacji raportu inspekcji. Raport ten można wyeksportować do pliku w formacie PDF, HTML, XLSX i CSV.

W raportach inspekcji znajdują się szczegółowe informacje na temat zadań związanych z zarządzaniem usługą AD wykonywanych przez serwisantów pomocy technicznej za pomocą AD Manager Plus. Raporty inspekcji umożliwiają śledzenie statusu zadania/czynności wykonywanej przez serwisanta, zawierają informacje na temat nazwy obiektu, kategorii działania itp., co pozwala uważniej monitorować zdarzenia, takie jak Resetowanie hasła, Usuwanie użytkowników, Tworzenie/modyfikowanie użytkowników itp. Raporty inspekcji pozwalają wyświetlać moduły, takie jak Automatyzacja lub Zarządzanie AD, których serwisanci pomocy technicznej używali podczas wykonywania przypisanych działań.

Chcesz delegować zadanie Active Directory do serwisanta pomocy technicznej? Dowiedz się więcej o funkcji Delegowanie zadań do działu pomocy technicznej

Inne funkcje

Zarządzanie usługami terminalowymi

Konfigurowanie atrybutów usług terminalowych AD za pomocą dużo prostszego interfejsu niż w przypadku natywnych narzędzi AD. Pełna kontrola nad serwisantami uzyskującymi dostęp do komputerów innych użytkowników domeny.

Zarządzanie grupami w usłudze Active Directory

Zarządzanie grupami zabezpieczeń w usłudze Active Directory. Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie użytkowników... wystarczy kilka kliknięć! Konfigurowanie atrybutów Exchange w Grupach AD i wprowadzanie zbiorczych zmian do grup zabezpieczeń AD.

Raporty o logowaniu w usłudze Active Directory

Monitorowanie aktywności logowania użytkowników usługi Active Directory we własnym środowisku AD. Filtrowanie nieaktywnych użytkowników. Raportowanie w systemie co godzinę. Generowanie raportów dotyczących rzeczywistego czasu ostatniego logowania oraz niedawno zalogowanych użytkowników.

Przepływ pracy w usłudze Active Directory

Mini zestaw narzędzi Active Directory do zarządzania zgłoszeniami oraz zgodnością bezpośrednio w narzędziu ADManager Plus! Definiowanie sztywnych, a jednocześnie elastycznych zasad dla każdego zadania realizowanego w AD.

Zarządzanie Microsoft Exchange

Tworzenie skrzynek pocztowych Exchange i zarządzanie nimi oraz konfigurowanie uprawnień do skrzynek pocztowych za pomocą systemu ADManager Plus do zarządzania programem Exchange. Teraz z obsługą Microsoft Exchange 2010!

Automatyzacja usługi Active Directory

Pełna automatyzacja krytycznych zadań AD, takich jak przypisywanie użytkowników, czyszczenie nieaktywnych kont użytkowników itp. Można również określić sekwencję i wykonać kolejne zadania oraz łączyć je z przepływem pracy, co przekłada się na doskonałą, kontrolowaną automatyzację.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here