Narzędzie do zarządzania grupami Active Directory

Strategicznie zaprojektowana grupa Active Directory ułatwia administrację i zapewnia maksymalną elastyczność. Jednak konfiguracja grup oraz przypisywanie różnych atrybutów grup to złożona procedura wymagająca wielu działań przy wykonywaniu jej za pomocą natywnych narzędzi Active Directory, PowerShell etc. Aby zminimalizować ten problem i ułatwić zarządzanie grupami, ADManager Plus upraszcza te wszystkie indywidualne zadania i pomaga w zarządzaniu grupami z centralnej konsoli internetowej.

ADManager Plus ma specjalną funkcję przeznaczoną do zarządzania grupami, ułatwiająca tworzenie i zarządzanie grupami zabezpieczeń i grupami dystrybucyjnymi w Active Directory. Możesz dodawać/usuwać wielu członków grupy, definiować różne atrybuty, konfigurować atrybuty wymiany oraz wykonywać zbiorowy import z pliku CSV w jednym działaniu.

Przy pomocy funkcji zarządzania grupami Active Directory w ADManager Plus możesz:

Tworzenie wielu członków grupy

Tworzenie grup zabezpieczeń oraz grup dystrybucyjnych w ADManager Plus jest proste, możesz zaimportować wszystkich ich członków (z pliku CSV) lub wybrać ich z listy tworząc grupę. Właściwości Exchange grup mogą być definiowane w tym samym oknie. Możesz również wykorzystać dostosowywane szablony tworzenia grup w celu udoskonalenia procesu tworzenia grup zgodnie z zasadami i potrzebami danej organizacji.

Template for group creation

Group creation templates streamline and standardize the process of creating and modifying groups in the Active Directory.These templates bestow upon administrators the power to control at a very granular level, the way the groups in their Active Directory must be created or modified. In the Custom Attribute section, Custom Script feature is available to run on successful group creation. The administrator can enter the script command in the space provided which will be executed once the group object(s) is created.

Modyfikacja wielu członków grupy

ADManager Plus umożliwia modyfikację grup Active Directory przez wybranie grupy i zaimportowanie członków lub wybranie ich z listy. Eliminuje to konieczność wybierania indywidualnych użytkowników Active Directory oraz modyfikowania ich powiązania z odpowiednimi grupami w Active Directory. Zakres grup będzie niezmienialny z powodów bezpieczeństwa.

Modyfikowanie atrybutów grupy użytkowników

W przeciwieństwie do natywnego Active Directory, gdzie możliwe jest modyfikowanie atrybutów tylko dla jednego członka naraz, ADManager Plus pozwala na zbiorowe modyfikowanie atrybutów grupy użytkowników. Operacje na grupie, takie jak dodawanie i usuwanie członków z grup oraz ustawianie grup podstawowych etc. może być wykonywane na obiektach grupy w Active Directory. Członkowie nie muszą być wybierani ręcznie, ale mogą być importowani z pliku CSV lub wybierani z listy.

Konfigurowanie atrybutów Exchange grup

Możesz konfigurować właściwości wymiany informacji dla grup podczas ich tworzenia lub modyfikacji. Pozwala to na ustawianie adresu e-mail, aliasu pocztowego, ograniczeń dostaw etc. grup w Active Directory. Przetestuj szczegółowo wszystkie funkcje zarządzania grupą pobierając za darmo próbną wersję tego oprogramowania.

Zrzuty ekranu

Zarządzanie grupą

Active Directory Groups Management

Modyfikuj atrybuty grup

Active Directory Modify Groups

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here