Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi Active Directory

Jednostki organizacyjne to najbardziej podstawowe jednostki Active Directory, z którymi można łączyć zasady grupy oraz delegować przywileje administracyjne. W związku z tym, jakikolwiek błąd w konfiguracji lub modyfikacji jednostek organizacyjnych może naruszyć sprawne działanie i integralność całej jednostki biznesowej, jej użytkowników, kont komputerowych i innych zasobów.

Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi — kluczowe zadanie IT

W celu zarządzania jednostką organizacyjną konieczne jest otworzenie natywnej konsoli AD, znalezienie jednostek organizacyjnych w domenie, a następnie przeprowadzenie pożądanych działań. W przypadku zarządzania wieloma jednostkami organizacyjnymi, działania należy powtórzyć dla każdej jednostki organizacyjnej. To nie jest takie proste zadanie, na jakie może wyglądać. Chociaż polecenia/skrypty PowerShell mogą być alternatywą, to z pewnością nie są najlepszym rozwiązaniem, ponieważ wymagają dogłębnej znajomości zasad kodowania.

Tworzenie i zarządzanie pojedynczej jednostki organizacyjnej to jedno; jednak w strategicznych zmianach w organizacji, takich jak restrukturyzacja zespołu czy rozszerzanie w pionie, nieuniknione staje się zbiorowe przenoszenie jednostek organizacyjnych. Ponadto działania, takie jak fuzje czy przejęcia firm, wymagają od administratorów IT realizowania nieskończenie długiej listy uciążliwych procesów, które obejmują tworzenie i modyfikację jednostek organizacyjnych liczonych w tysiącach. Zakres takiego działania można sobie wyobrazić, ale trudno jest je zrozumieć. Z tego powodu zarządzanie jednostkami organizacyjnymi jest nieregularnym, ale niezwykle istotnym zadaniem dla administratorów IT.

Internetowe zarządzanie jednostkami organizacyjnymi za pomocą ADManager Plus

Web-based OU management via ADManager Plus

ADManager Plus upraszcza zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, dzięki zdefiniowanym funkcjom służącym do tworzenia, modyfikowania lub usuwania jednostek organizacyjnych. A co najlepsze, działania te można wykonać kilkoma kliknięciami myszy za pomocą konsoli internetowej. Moduł zarządzania jednostkami organizacyjnymi ADManager Plus obsługuje:

Elastyczne tworzenie jednostek organizacyjnych:

Flexible OU Creation

Funkcja ta powoduje, że tworzenie nowych jednostek organizacyjnych w Active Directory nie wymaga żadnych skryptów i jest bezproblemowe, a ponadto zapewnia elastyczność pozwalającą na:

 • Tworzenie pojedynczej jednostki organizacyjnej z wszystkimi pożądanymi ustawieniami pojedynczym działaniem, przez dostosowywane szablony tworzenia jednostki organizacyjnej.
 • Tworzenie wielu jednostek organizacyjnych przez wprowadzenie wartości dla atrybutów każdej z jednostek organizacyjnych, które chce się utworzyć, po kolei, a następnie równoczesne utworzenie ich wszystkich w Active Directory.
Flexible OU creation using CSV
 • Zbiorowe tworzenie jednostek organizacyjnych przy wykorzystaniu pliku CSV; podanie wszystkich jednostek organizacyjnych do utworzenia wraz z ich odpowiednimi ustawieniami w pliku CSV, a następnie zaimportowanie tego pliku do ADManager Plus tworzy wszystkie jednostki organizacyjne naraz.
 • Pojedyncza modyfikacja jednostki organizacyjnej: za pomocą modyfikacji pojedynczej jednostki organizacyjnej administrator może wybrać jednostkę organizacyjną opartą na domenie (ach) lub wykonać szybkie wyszukiwanie dla wymaganej jednostki organizacyjnej i wprowadzić pożądane zmiany w atrybutach jednostki organizacyjnej.

Dostosowywane szablony tworzenia jednostek organizacyjnych

Szablony jednostek organizacyjnych umożliwiają skonfigurowanie odpowiednich ustawień dla jednostki organizacyjnej w momencie jej utworzenia. W oparciu o określone wymagania możliwe jest dostosowanie szablonów w celu

 • Ustawienia z góry wartości dowolnego atrybutu.
 • Ukrycia dowolnego atrybutu, ustawienia go w tryb tylko do odczytu lub możliwości edycji.
 • Ustawienia dowolnego atrybutu jako obowiązkowego.
Customizable OU creation templates

Szablony te można również przypisać do pomocy technicznej w celu tworzenia nowych jednostek organizacyjnych. Administratorzy mogą ustawić wartości dla atrybutów krytycznych i pozwolić technikom z działu pomocy technicznej na konfigurowanie podczas tworzenia jednostki organizacyjnej tylko określonych/obowiązkowych atrybutów. Poza odciążeniem administratorów szablony te eliminują również błędy z procesu tworzenia jednostki organizacyjnej.

 • Szablony modyfikacji OU: Administratorzy mogą modyfikować atrybuty jednostki organizacyjnej za pomocą szablonu modyfikacji. Pozwala to technikowi modyfikować wiele atrybutów jednostki organizacyjnej, wszystkie naraz. Gdy szablony te są używane podczas modyfikowania jednostek organizacyjnych, wszystkie atrybuty jednostek organizacyjnych będą automatycznie konfigurowane za pomocą wartości określonych w szablonach. Wbudowane funkcje "przeciągnij i upuść" pozwalają na pełne dostosowanie atrybutów w zależności od potrzeb technika.
Modify OUs via CSV import

Modyfikacja jednostek organizacyjnych przez importowanie CSV:modyfikowanie wielu atrybutów jednostki organizacyjnej lub grupy jednostek organizacyjnych naraz. Wystarczy utworzyć plik CSV z nazwami jednostek organizacyjnych do zmodyfikowania oraz nowymi wartościami pożądanych atrybutów i zaimportować go do ADManager Plus; wszystkie podane jednostki organizacyjne zostaną zaktualizowane przy użyciu nowych wartości. To znacząco upraszcza proces modyfikacji jednostki organizacyjnej.

Za pomocą tej funkcji można teraz dodać atrybut LDAP "preventDeletion" do pliku CSV i ustawić go na wartość True, aby włączyć funkcję "Chroń jednostkę organizacyjną przed przypadkowym usunięciem" dla określonej jednostki organizacyjnej.

Move OU to another OU

Przenoszenie jednostek organizacyjnych: Przy pomocy tej funkcji można zbiorowo przenosić jednostki organizacyjne z jednego miejsca do innego. Wystarczy wybrać wszystkie jednostki organizacyjne, które chce się przenieść i podać miejsce docelowe; wszystkie jednostki organizacyjne zostaną natychmiast przeniesione do tego nowego miejsca.

Delete OUs

Usuwanie jednostek organizacyjnych daje możliwość usuwania niepożądanych lub niewykorzystywanych jednostek organizacyjnych z Active Directory. Funkcja ta oferuje również wbudowaną opcję wyszukiwania pozwalającą na znalezienie tych jednostek, które chce się usunąć. Można również podać w pliku CSV listę jednostek organizacyjnych do usunięcia i usunąć je wszystkie naraz.

Ta funkcja ADManager Plus ułatwia zarządzanie jednostkami organizacyjnymi i eliminuje prawdopodobieństwo błędów. Ponadto jest ona dużo bardziej przyjazna dla użytkownika niż natywne narzędzia — nie wykorzystuje skryptów i jest dostępna przez Internet.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here