Narzędzie do zarządzania uprawnieniami NTFS

ADManager Plus ma dedykowany moduł do zarządzania uprawnieniami NTFS, co jest kluczową operacją zarządzania ustalającą, do jakich zasobów i danych mają dostęp użytkownicy.

Czym wyróżnia się zarządzanie serwerami plików przez ADManager Plus?

Funkcje zarządzania serwerem plików w ADManager Plus pozwalają na zarządzanie uprawnieniami udziałów, folderów i plików w środowisku Active Directory. To zarządzanie uprawnieniami NTFS w oparciu o GUI zapewnia jasny widok sytuacji oraz, co ważniejsze, wydajność pracy, przez co nawet tak żmudne zadania jak zarządzanie uprawnieniami serwera plików stają się bezproblemowe.

Ponadto zestaw gotowych raportów uprawnień NTFS oferuje szybki, wyraźny obraz istniejących uprawnień, co ułatwia administratorom analizowanie i ustalenie w jaki sposób należy modyfikować lub obsługiwać uprawnienia. Raporty w tej kategorii to:

 • Udziały w serwerach
 • Uprawnienia dla folderów
 • Foldery dostępne dla kont
 • Foldery niedziedziczne

Działania zarządzania uprawnieniami plików

Narzędzie do zarządzania uprawnieniami plików NTFS ADManager Plus pomaga w szybkim przeprowadzaniu następujących zadań przy pomocy prostych działań w ramach GUI:

 • Modyfikowania uprawnień NTFS
 • Odwoływania uprawnień NTFS

Modyfikowanie uprawnień NTFS - Opcja ta pozwala zmienić uprawnienia NTFS dla plików i folderów umieszczonych lokalnie, jak również dla znajdujących się w sieci. Wystarczy wybrać odpowiedni plik lub folder, pożądanych użytkowników lub grupy, uprawnienia (pełna kontrola, odczyt etc.) oraz ich rodzaj (zezwalaj/odmów). Można zablokować lub wymuszać dziedziczenie, a nawet wymuszać zastosowanie uprawnień ustawionych na folderach nadrzędnych do podfolderów. Modyfikowanie uprawnień NTFS dowolnego pliku lub folderu jest bardzo proste i możliwe do przeprowadzenia tylko w kilku kliknięciach.

Podczas modyfikowania uprawnień NTFS można również wyświetlać istniejące uprawnienia do folderów współdzielonych w określonym folderze. Opcja "kopiuj z folderu" sprawia, że modyfikowanie uprawnień NTFS jest jeszcze łatwiejsze, umożliwiając kopiowanie uprawnień do innego folderu i stosowanie ich w żądanym folderze. Opcja "podgląd" zawiera listę zmian uprawnień, które można zweryfikować przed ich zaktualizowaniem.

Odwołanie uprawnień NTFS - Uprawnienia użytkowników do lokalnych plików i folderów, jak również uprawnienia w sieci mogą zostać odwołane przy pomocy tej opcji, zbiorowo i w kilku prostych działaniach. Wystarczy wybrać folder, użytkowników lub grupy, których uprawnienia mają zostać usunięte, poziom uprawnień oraz to, czy zezwolić czy odmówić wybranych uprawnień. Można również wybrać poziom folderu (folderu nadrzędnego, podfolderu etc.) do którego uprawnienia NTFS mają zostać usunięte

Delegowanie obowiązków związanych z zarządzaniem uprawnieniami serwera plików

Korzystając z funkcji delegowania pomocy w programie ADManager Plus, można bezpiecznie delegować zarządzanie uprawnieniami do plików dowolnemu użytkownikowi. Ponadto możesz śledzić zmiany uprawnień folderów współdzielonych i serwerów plików za pomocą wbudowanych raportów z kontroli. Raporty audytu technika i administratora mogą być eksportowane do formatu CSV, PDF, HTML lub Excel, w zależności od potrzeb.

Gdy uprawnienia są zarządzane w sposób zdyscyplinowany i dokładny, istnieje większa odpowiedzialność za działania i mniej miejsca na niewłaściwe użycie lub manipulowanie danymi dowolnego rodzaju.

Istotność skutecznego zarządzania uprawnieniami NTFS

Zarządzanie uprawnieniami NTFS jest istotne do wewnętrznego zarządzania zabezpieczeniami. Uprawnienia NTFS decydują i definiują jakie działania mogą wykonywać użytkownicy na plikach i folderach, zarówno lokalnie jak i przez sieć. Przy porównaniu z uprawnieniami udostępniania, uprawnienia NTFS mogą być stosowane na bardziej szczegółowych poziomach. W związku z tym odpowiednie wykorzystywanie tych pozwoleń może chronić przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

Niestety, przypisywanie uprawnień NTFS może nie być jednorazowym działaniem; gdyż jest to działanie problematyczne. Od czasu do czasu, uprawnienia NTFS użytkownika mogą się zmienić. Na przykład, przy zmianie ról pracowników (np. z uwagi na promocję lub przeniesienie) zmieniają się też ich członkostwa w grupach, zasoby, do których będą potrzebować dostępu i tak dalej.

 • Zmiany te są uciążliwe przy przeprowadzaniu ich po jednym użytkowniku naraz.
 • W większości przypadków, technicy IT przypisują uprawnienia powiązane z nowymi rolami i zostawiają sobie część "wycofywania uprawnień" na inny dzień, kiedy będą mieli więcej czasu. Zagrożenia bezpieczeństwa związane z nadmiernie szerokim dostępem jest zazwyczaj minimalizowane.
 • Innym dużym zagrożeniem jest grupa "wszyscy" — kiedy dostęp trzeba przydzielić wielu użytkownikom, najłatwiejszym rozwiązaniem staje się grupa "wszyscy".

Przy wykorzystaniu modułu menedżera uprawnień NTFS ADManager Plus można zbiorowo kontrolować i organizować uprawnienia plików NTFS, przez co środowisko staje się wydajniejsze i bezpieczniejsze.

Informacje o aplikacji ADManager Plus

ADManager Plus to całkowicie oparte na GUI rozwiązanie, które oferuje funkcje zarządzania dla Active Directory, Exchange Server, Office 365, Skype dla Firm (Lync) i G Suite z jednej konsoli internetowej.

Poza zarządzaniem uprawnieniami NTFS, niektóre inne ważne funkcje obejmują zarządzanie zbiorczym użytkownikiem poprzez import i szablony CSV, ponad 150 predefiniowanych raportów, automatyzację rutynowych zadań AD, takich jak czyszczenie, delegowanie pomocy technicznej, jedno kliknięcie AD, Exchange, O365, Skype dla Obsługa kont firmowych i G Suite, konfigurowalny wielopoziomowy przepływ pracy itd. Pobierz bezpłatną wersję próbną programu ADManager Plus i zapoznaj się szczegółowo ze wszystkimi jego funkcjami.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here