Zbiorowe tworzenie kontaktów usługi Active Directory

Kontakty usługi Active Directory to zbiór informacji o danej osobie lub firmie, takie jak numery telefonów, adresy e-mail oraz numery pagerów. Zawierają one informacje o osobach w organizacji i poza nią, z którymi mogą chcieć komunikować się użytkownicy. Tworzenie i zarządzanie kontaktami usługi Active Directory jest bardzo istotne dla organizacji, ponieważ powiązane są z nimi informacje katalogu, a kontakty z obsługą poczty mogą być umieszczane na globalnej liście adresów (GAL) lub innych listach adresów, pomagając użytkownikom na łatwy dostęp do informacji kontaktów i wysyłanie im wiadomości. Osiągnięcie tego przy pomocy natywnych narzędzi AD lub skryptów PowerShell to złożone, uciążliwe zadanie.

Create bulk active directory contacts

ADManager Plus dzięki swojej funkcji zbiorowego tworzenia kontaktów pozwala administratorom na masowe tworzenie standardowych kontaktów oraz kontaktów z obsługą poczty przez importowanie ich z pliku CSV. Proces ten eliminuje czasochłonny proces tworzenia indywidualnych kontaktów oraz wykorzystywania narzędzi linii poleceń, dzięki czemu zarządzanie kontaktami usługi Active Directory jest prostsze, bezproblemowe i elastyczne.

ADManager Plus to proste, łatwe w wykorzystaniu, wielofunkcyjne internetowe narzędzie do raportowania i zarządzania Active Directory ułatwiające i upraszczające proces tworzenia i zarządzania kontaktami — pojedynczymi, jak również zbiorowo.

Zazwyczaj "kontakty" reprezentują "użytkowników zewnętrznych", którzy nie stanowią części organizacji i nie mają dostępu do jej zasobów komputerowych. Kontakty służą głównie jako listy adresowe. Wprawdzie zarządzanie niewielką liczbą kontaktów przy pomocy ADUC jest dość łatwe, to wysiłki drastycznie rosną wraz ze wzrostem liczby kontaktów, powodując konieczność zastosowania narzędzi do zarządzania zbiorowego.

ADManager Plus oferuje elegancki system "Raportowania kontaktów" oraz "Zbiorowego zarządzania kontaktami", zwiększając poziom kontroli nad obiektami kontaktów usługi Active Directory. Aby wypróbować przez 30 dni zarządzanie kontaktami oraz pełen zestaw funkcji zarządzania usługą Active Directory możesz pobrać za darmo próbną wersję oprogramowania.

Niektóre z działań administracji i zarządzania oraz modyfikacji atrybutów kontaktów, które można wykonać przy pomocy ADManager Plus:

 • Tworzenie kontaktów oparte o szablony
 • Tworzenie pojedynczego kontaktu
 • Zbiorowe tworzenie kontaktów
 • Tworzenie kontaktów "przeciągnij i upuść" oparte o dostosowywane szablony
 • Ustawianie atrybutów obowiązkowych przy tworzeniu kontaktów
 • Zbiorowe modyfikowanie kontaktów

Tworzenie pojedynczego kontaktu

Tworzenie i zarządzanie kontaktami w Microsoft Active Directory to zadanie, które musi wykonywać każdy administrator Active Directory. Tworzenie kontaktu to często niezaplanowane, nieoczekiwane zadanie, więc najczęściej podczas codziennych działań administratorzy będą dodawać wyłącznie tylko jeden kontakt, wtedy kiedy otrzymają taki wniosek. W tych scenariuszach możliwość stworzenia pojedynczego kontaktu jednym działaniem będzie dla nich bardzo przydatna.

ADManager Plus nie tylko pomaga administratorom Active Directory w zbiorowych działaniach Active Directory, pozwala im również na tworzenie jednego kontaktu w inny sposób — jednym działaniem, z wszystkimi atrybutami skonfigurowanymi w jednym działaniu. Funkcja "Tworzenie pojedynczego kontaktu" w ADManager Plus ma kilka użytecznych cech: Przy pomocy "szablonów tworzenia kontaktu" możliwe jest utworzenie obiektu kontaktu z utworzonymi z góry atrybutami; można ustawić dowolne z atrybutów jako obowiązkowe zgodnie z wymaganiami; i tak dalej. I to wszystko możesz wykonać przy pomocy kliku kliknięć myszką w przeglądarce!

Po utworzeniu obiektu kontaktu w ADManager Plus już nigdy nie zechcesz skorzystać z ADUC!

Tworzenie pojedynczego kontaktu:

 • Utwórz jeden kontakt, na żądanie, z wszystkimi wymaganymi atrybutami.
 • Utwórz i wykorzystuj szablony pozwalające na przypisanie wartości do atrybutów przy tworzeniu kontaktów.
 • Ustaw dowolny atrybut, zgodnie z wymaganiami, jako atrybut obowiązkowy przy tworzeniu nowego kontaktu.
 • Utwórz kontakt w dowolnym kontenerze, zgodnie z wymaganiami.

Tworzenie kontaktów oparte o szablony

W wielu przypadkach administratorzy Microsoft Active Directory stają w obliczu sytuacji, w których muszą przypisywać określone wartości do określonych atrybutów, lub też uniemożliwić użytkownikowi wprowadzenie lub podanie jakiejś wartości dla określonych atrybutów, lub też przypisać jakąś wartość dla określonych atrybutów równocześnie do wielu użytkowników, albo usunąć/ukryć zbędne atrybuty etc. Ta swoboda w zarządzaniu kontaktami nie jest możliwa przy stosowaniu natywnych narzędzi Active Directory, nie wspominając już o tym, że wymagają one wielu działań lub skryptów nawet dla najprostszych zadań tworzenia kontaktu.

ADManager Plus, z drugiej strony, pozwala na tworzenie i wykorzystywanie "szablonów tworzenia kontaktów", które pomagają w wyborze wymaganych atrybutów, przypisaniu określonych wartości do niektórych z nich etc. w jednym działaniu.

Szablony te można tworzyć, dostosowywać i modyfikować przy pomocy funkcji "przeciągnij i upuść", tak aby obecne były tylko wymagane atrybuty oraz możliwość ustawiania dowolnego atrybutu jako obowiązkowego przy tworzeniu nowego kontaktu. Szablony te pomagają administratorom w tworzeniu kontaktów w jednym działanie, przez utworzenie kontaktu oraz przypisanie wartości do atrybutów w tym samym procesie. Szablony te można wykorzystać przy tworzeniu tylko jednego kontaktu, jak również przy tworzeniu wielu kontaktów na raz.

Zobacz w jaki sposób tworzyć lub dostosowywać szablony tworzenia kontaktu.

Zbiorowe modyfikowanie kontaktów

Wykonywanie zmian lub modyfikowanie kontaktów w Active Directory, zmiana ich atrybutów i właściwości to zadanie, z którego administratorzy nie mogą zrezygnować. Przy używaniu natywnych narzędzi Active Directory zajmuje to za dużo czasu, a kiedy te zmiany muszą być wykonywane dla wielu atrybutów i wielu kontaktów, to staje się to ekstremalnie czasochłonnym i męczącym zadaniem.

Sprawdzony "system zbiorowego zarządzania kontaktami" ADManager Plus pomaga w zmienianiu atrybutów wielu obiektów kontaktów zaledwie jednym działaniem. Niektóre z atrybutów, które można modyfikować przy pomocy ADManager Plus obejmują:

Atrybuty organizacji/adres: Stanowisko, dział, firma, kierownik, adres pocztowy

Atrybuty kontaktowe: Numer telefonu, adres e-mail, strona sieci web, opis, numery telefonów

Atrybuty nazwiska: Nazwa, format wyświetlania nazwy

Można też skasować z Active Directory jeden lub kilka/zbiorowe kontakty jednym działaniem przy pomocy opcji "usuń kontakty"w ADManager Plus.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here