Raport o nieaktywnych użytkownikach i komputerach usługi Active Directory

ADManager Plus pomaga znajdować wszystkie nieaktywne i nieużywane obiekty Active Directory (AD), np. konta użytkowników i komputerów. W raporcie znajduje się lista wszystkich kont AD, z których nie zalogowano się do domeny Windows 2000/2003/2008/2012 przez wyznaczony okres czasu. ADManager Plus skanuje każdy kontroler domeny (DC), aby ustalić ostatni czas logowania każdego użytkownika/komputera obecnego w określonej domenie/jednostce organizacyjnej (OU), oraz tworzy listę tych obiektów, które nie logowały się przez określony wycinek czasu.

Nie licząc nieaktywnych użytkowników i komputerów, ADManager Plus pozwala również lokalizować i pozyskiwać wszystkie grupy dystrybucyjne i bezpieczeństwa, które nie mają żadnych członków (puste grupy AD). W przeciwieństwie do natywnych narzędzi AD, to sieciowe narzędzie do zarządzania usługą Active Directory pozwala wykonywać wszystkie opisane zadania bez użycia skryptów PowerShell; można nawet przeprowadzać czyszczenie i zarządzanie (kasowanie, wyłączanie lub przenoszenie) w nieaktywnych kontach AD bezpośrednio z poziomu raportów, wykonując w tym celu zwykłe czynności typu wskaż i kliknij.

Identyfikacja nieaktywnych użytkowników/komputerów i zarządzanie nimi

Raport o nieaktywnych użytkownikach

Raport pomaga śledzić wszystkie uśpione albo nieużywane konta użytkowników Active Directory na podstawie prawdziwego ostatniego czasu logowania. Aby wygenerować raport o nieaktywnych użytkownikach, wystarczy określić przedział czasowy, dla którego chcemy sprawdzić aktywność logowania, a także obszar (domeny/ jednostki organizacyjne), z którego chcemy pobrać nieaktywnych użytkowników. W narzędziu wyświetlany będzie każdy kto pozostawał nieaktywny w podanym przedziale. Przedstawione zostaną również szczegółowe informacje na temat ostatniego czasu logowania oraz statusu konta.

Raport o nieaktywnych użytkownikach

Raport o nieaktywnych komputerach

Raport pozwala monitorować wszystkie obiekty komputerowe w usłudze Active Directory, które przez podany czas nie generowały aktywności. Nieużywane konta są śledzone na podstawie wartości w atrybutach ostatniego logowania oraz ostatniego ustawiania hasła. Aby wygenerować raport, wystarczy podać domenę/ jednostkę organizacyjną, w której chcemy zidentyfikować nieaktywne komputery, oraz wyznaczyć przedział czasowy, dla którego chcemy sprawdzić aktywność logowania; za pomocą narzędzia zostanie stworzona lista wszystkich kont komputerowych, z których w określonym czasie wykonano aktywność logowania.

Raport o nieaktywnych komputerach

Zarządzanie nieaktywnymi użytkownikami/komputerami

Dostępna w ADManager Plus funkcja zarządzania usługą AD na bieżąco pozwala zbiorczo zarządzać i czyścić nieaktywne bądź nieużywane konta użytkowników, bezpośrednio z poziomu raportów. Po wygenerowaniu raportu o nieaktywnych użytkownikach lub komputerach możesz wybrać żądane pozycje oraz usuwać, wyłączać, przenosić wybrane obiekty do różnych jednostek organizacyjnych, a nawet wyłączać je za pomocą opcji zarządzania znajdujących się bezpośrednio w raporcie.

Opcje zarządzania w raportach o nieaktywnych użytkownikach i komputerach

Poniżej znajduje się lista czynności zarządzania, które można wykonać za pomocą raportów ADManager Plus:

- Wyłącz wszystkie wybrane konta z listy nieaktywnych użytkowników lub komputerów w raporcie.
- Przenieś zbiorczo za jednym razem wszystkie wybrane nieaktywne konta użytkowników lub komputerów do innej jednostki organizacyjnej Czynności niezbędne do przenoszenia kont użytkowników z jednej jednostki organizacyjnej do innej.
- Usuń jedno, wiele lub wszystkie nieużywane konta użytkowników lub komputerów, zbiorczo i bezpośrednio z raportu o nieaktywnych użytkownikach/komputerach.
- Wyłącz wybrane zawieszone konta użytkowników lub komputerów.

Manage Inactive Users and Computers in Active Directory

W raporcie o nieaktywnych/nieużywanych użytkownikach i komputerach jest domyślnie wyświetlany określony zbiór atrybutów. Raporty te można również w miarę potrzeby spersonalizować, aby wyświetlić takie informacje jak czas utworzenia, stan konta, czas ostatniego logowania, czas ostatniego wylogowania, członków, system operacyjny itp.

Wstępnie przygotowane w narzędziu ADManager Plus raporty o usłudze Active Directory:

Nie licząc raportów o nieaktywnych użytkownikach i komputerach, całkowicie bezskryptowy moduł raportów AD w ADManager Plus zawiera również ponad 150 raportów, w tym ważne zestawienia, takie jak:

  • Raporty dotyczące stanu konta: wyłączone, wygasłe, zablokowane, niedawno utworzone/zmodyfikowane/usunięte konta itp.
  • Raporty dotyczące haseł: użytkownicy, których hasło wygasło; użytkownicy, których hasło nie zostało zmienione w wyznaczonym okresie; użytkownicy, których hasła niedługo wygasną itp.

ADManager Plus zawiera również planistę raportów, za pomocą którego można automatycznie generować wszystkie wymagane raporty i wysyłać je e-mailem do wielu użytkowników. Planista oferuje również konfigurowalne filtry, które pomagają personalizować raporty oraz umieszczać je w harmonogramie.

Odkryj wszystkie ponad 150 wstępnie zaplanowanych raportów Active Directory w ADManager Plus dzięki bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej.,

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here