Narzędzie do tworzenia użytkowników Active Directory

Całościowa funkcja ADManager Plus do tworzenia użytkowników pozwala zakładać nowe konta użytkowników, pojedynczo oraz zbiorczo. Oprogramowanie do internetowego zarządzania usługą Active Directory upraszcza tworzenie kont użytkowników za pomocą szablonów inicjowania obsługi użytkownikówSzablony inicjowania obsługi użytkowników, co pozwala tworzyć nowe konta użytkowników ze wszystkimi wymaganymi atrybutami, takimi jak skrzynka pocztowa programu Exchange Server czy atrybuty LSC/OCS, a wszystko to w tylko jednym kroku. Wykonanie tego za pomocą samych narzędzi AD lub PowerShell wymagałoby herkulesowego wysiłku.

Wisienka na torcie: narzędzie zamienia proces tworzenia użytkowników na żądanie lub ad-hoc w dowolnej jednostce organizacyjnej bądź kontenerze Active Directory w jednoetapowe zadanie wykonywane za pomocą kliknięcia myszą. Nie chodzi tylko o tworzenie pojedynczych użytkowników, narzędzie zamienia proces zbiorczego tworzenia użytkowników w łatwą, opartą na interfejsie użytkownika aktywność.

Click here for steps to create users in bulk in Active Directory using ADManager Plus.

 1. Launch ADManager Plus and navigate to Management → Create Bulk Users.
 2. Select the desired domain from the drop-down menu where you want to create new users.
 3. ADManager Plus allows you to create multiple users in three different ways, based on your convenience:
  • Create user accounts manually one after the other via templates.
  • Import a CSV file and auto-populate the respective attributes.
  • Use a customized template where all necessary and common attributes are already configured.
 4. Once the users are added by any of these methods, click Next to select an existing container in which you wish to create those users. You also have the option to create a new container when you create the accounts. This can be done by selecting the Create New OU option.
 5. Click Create Users to complete the bulk user creation operation.

Zalety ADManager Plus dotyczące inicjowania obsługi użytkowników:

Template Based AD User Creation
 • Tworzenie nowych kont użytkowników za pomocą jednego kliknięcia, wraz ze wszystkimi atrybutami, m.in. programu Exchange Server, usług terminalowych, LCS/OCS.
 • Oparte na szablonach inicjowanie obsługi użytkowników pozwala automatycznie konfigurować wszystkie atrybuty o standardowych wartościach.
 • Wiele szablonów pomaga tworzyć konta użytkowników z różnymi pakietami przywilejów i uprawnień ustawianymi zgodnie z potrzebami.
 • Przypisuj nowe konta użytkowników do dowolnej jednostki organizacyjnej; w miarę potrzeby można nawet stworzyć nową jednostkę organizacyjną lub użytkownika za pomocą tego samego interfejsu użytkownika.
 • Twórz nowe konta uż ytkowników w wielu domenach za pomocą tylko jednej konsoli internetowej.
 • Twórz nowe konta użytkowników w dowolnej wersji Windows Active Directory (Active Directory 2000/2003) za pomocą tej samej konsoli.
 • Całkowicie bezskryptowe: Wykonuj wszystkie zadania związane z tworzeniem użytkowników i zarządzaniem nimi poprzez sam interfejs użytkownika oraz zadania oparte na kliknięciu myszą.
 • Za pomocą tej samej konsoli możesz też tworzyć skrzynki pocztowe w różnych wersjach programu Microsoft Exchange Server, tzn. Exchange 2000, Exchange 2007 lub Exchange 2010

Przy pełnym wyborze funkcji do tworzenia kont użytkowników w wybrany sposób i zgodnie z wybranym formatem ADManager Plus okazuje się wydajnym i szybkim narzędziem do tworzenia kont. Poza tworzeniem kont użytkowników i zarządzaniem nimi, narzędzie upraszcza też tworzenie raportów Active Directory dzięki wstępnie przygotowanym raportom, również na temat Exchange Server np. listy dystrybucyjnej Exchange oraz o skrzynkach pocztowych Exchange itp.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here