Narzędzia do zarządzania Exchange Active Directory

Oprogramowanie Microsoft Exchange Server to podstawa usług przesyłania wiadomości w większości organizacji. Działa ono w synchronizacji z usługą Active Directory. W związku z tym zarządzanie Microsoft Exchange Server jest dla każdego administratora równie ważne co zarządzanie usługą Active Directory Windows. Jednak w istniejącej architekturze zarządzania, administrator musi przełączać się pomiędzy ADUC, managerem systemu Exchange, konsolą zarządzania programu Exchange, programem PowerShell oraz powłoką zarządzania serwerem Exchange. Przy wykorzystaniu natywnych narzędzi Exchange i Active Directory monitorowanie i kontrolowanie usługi Active Directory Windows i serwerów Exchange w celu zapewnienia optymalnej wydajności jest nadzwyczajnie nudnym i męczącym zadaniem. Ponadto administratorzy nie mogą zarządzać z jednej konsoli równocześnie serwerami Exchange 2003 oraz Exchange 2007/2010/2013/2016. Ponadto nie jest możliwe nawet pozwolenie pomocy technicznej na samo tworzenie skrzynek pocztowych, ponieważ w celu utworzenia skrzynki pocztowej konieczne jest udzielenie pełnych uprawnień dla organizacji. Ponadto istniejąca konsola zarządzania programu Exchange nie zapewnia żadnego wsparcia dla ustawiania właściwości skrzynki pocztowej, takich jak rozmiar, odbiorca, odzyskiwanie etc. podczas ich tworzenia dla użytkowników. W związku z tym potrzebne jest aktualnie oprogramowanie które będzie realizować wszystkie te potrzeby administracyjne w formie funkcji.

Pamiętając o potrzebach wydajnej administracji usługą Active Directory i serwerem Exchange, program ADManager Plus zapewnia następujące funkcje:

 • Uniwersalna konsola zarządzania użytkownikami — pozwala na zarządzanie serwerami programu Exchange oraz Active Directory z jednej konsoli.
 • Wielofunkcyjna konsola operacyjna — pozwala administratorom na zarządzanie równocześnie serwerami programu Exchange 2003 oraz Exchange 2007/2010/2013/2016 z jednej konsoli.
 • "Inicjowanie obsługi skrzynki pocztowej przy uruchomieniu" — Ustawia właściwości skrzynki pocztowej podczas jej tworzenia Ustawiaj właściwości skrzynki pocztowej od razu przy jej tworzeniu. (Natywnie skrzynkę pocztową tworzy się z minimalnymi wymaganymi atrybutami, a następnie konfiguruje się resztę.)
 • Administratorzy mogą delegować pomocy technicznej prawa do tworzenia i ustawiania właściwości skrzynek pocztowych przez przypisanie pracownikom pomocy technicznej gotowych do użycia szablonów ADManager Plus.
 • Wyłączanie/usuwanie skrzynek pocztowych Exchange — w ADManager Plus usunięcie skrzynki pocztowej Exchange użytkownika staje się prostym działaniem przy wykorzystaniu GUI, przez co nie trzeba się przełączać pomiędzy natywnymi narzędziami ADUC i Exchange.
 • Zarządzanie udostępnianymi skrzynkami pocztowymi — możliwe jest bezproblemowe tworzenie i modyfikowanie udostępnianych skrzynek pocztowych w różnych wersjach Exchange.
 • Zarządzanie skrzynkami pocztowymi zasobów — możliwe jest łatwe tworzenie i modyfikowanie skrzynek pocztowych zasobów (pomieszczeń i urządzeń) w różnych wersjach serwera programu Exchange.
 • Tworzenie zdalnych skrzynek pocztowych — można tworzyć zdalne skrzynki pocztowe w Exchange Server 2010, 2013, oraz 2016 przy inicjowaniu obsługi nowych kont AD dla użytkowników, zarówno indywidualnie jak i zbiorowo.
Na koniec, dodając do listy rozlicznych wygodnych funkcji, ADManager Plus ułatwia administratorom pracę przez umożliwienie zbiorowego "tworzenia skrzynek pocztowych i ustawiania ich właściwości" na drodze zaimportowania pliku CSV.

Tworzenie skrzynek pocztowych Exchange

Tworzenie skrzynek pocztowych Exchange dla użytkowników to bardzo istotne zadanie dla administratorów usługi Active Directory w celu ułatwienia komunikacji biznesowej prowadzonej wewnątrz organizacji przy pomocy wiadomości e-mail. Przy pomocy ADManager Plus, łatwego w użyciu narzędzia do raportowania i zarządzania Windows Active Directory, administratorzy mogą tworzyć skrzynki pocztowe, jak również ustawiać ich właściwości — jedno i drugie podczas tworzenia użytkowników. Poniżej znajdują się modyfikacje właściwości, które można przeprowadzać wraz z tworzeniem skrzynek pocztowych.

Tak, ADManager Plus, internetowe narzędzie do zarządzania Exchange i Active Directory, zapewnia wszechstronne rozwiązanie dla wszystkich problemów administratora związanych ze zbiorowym zarządzaniem. Pomaga ono również w masowym czy zbiorowym tworzeniu i monitorowaniu użytkowników z włączoną obsługą skrzynek pocztowych oraz włączoną obsługą poczty z jednej konsoli. Niektóre z jego wyróżniających się funkcji obejmują:

Create exchange mailbox
 • Modyfikowanie adresów SMTP: Można łatwo dodawać wiele adresów e-mail dla użytkowników, upewniając się że wszystkie są zmapowane do tej samej skrzynki pocztowej.
 • Modyfikowanie funkcji Exchange: Można włączać/wyłączać atrybuty usługi programu Exchange, które obejmują: Outlook Mobile Access (OMA), Outlook Web Access (OWA), protokół POP3 oraz protokół IMAP4.
 • Ustawianie ograniczeń dostawy: Łatwo resetuj ograniczenie rozmiaru wiadomości wysyłanych/odbieranych przez użytkowników.
 • Ustawianie opcji dostawy: Łatwo ustawiaj/resetuj "wysłano w imieniu" i adres przekazywania dalej.
 • Limity przestrzeni dyskowej: Zmiana limitów przestrzeni dyskowej skrzynek pocztowych użytkowników.

Ustawianie uprawnień skrzynek pocztowych

Exchange set mailbox rights

Ustawianie uprawnień skrzynek pocztowych jest niezwykle istotne, ponieważ wiąże się to z zabezpieczeniami skrzynek pocztowych użytkowników. Dzięki ADManager Plus jest ono dodatkowo uproszczone, dzięki następującym zaletom:

 • Administratorzy mogą bardzo łatwo zbiorowo ustawiać uprawnienia skrzynki pocztowej dla użytkowników.
 • W serwerze programu Exchange 2007/2010/2013/2016 można ustawiać prawa skrzynek pocztowych wyłącznie przy pomocy powłoki zarządzania serwerem Exchange, ale dzięki ADManager Plus zadania z tym związane można wykonywać wewnątrz samego produktu.
Exchange mail-enabled user

Użytkownicy, grupy i kontakty z włączoną obsługą poczty

Dzięki ADManager Plus można łatwo tworzyć zbiorowo użytkowników z włączoną obsługą poczty, po prostu importując plik CSV. Ponadto administratorzy mogą ustawić dowolne ograniczenia dla grup i kontaktów z włączoną obsługą poczty, w celu ochrony przed naruszeniami bezpieczeństwa.

Exchange offline address book

Modyfikacja książki adresowej trybu offline Exchange

Przy pomocy ADManager Plus, administratorzy mogą kilkoma kliknięciami ustawić książkę adresową trybu offline dla użytkowników. Ponadto możliwe jest zbiorowe ustawienie książki adresowej trybu offline po prostu importując plik CSV.

Wyłączanie/usuwanie skrzynki pocztowej Exchange

ADManager Plus upraszcza zadanie wyłączania/usuwania skrzynek pocztowych użytkowników, umożliwiając administratorom:

 • Usunięcie skrzynki pocztowej wielu użytkowników w jednej operacji.
 • Wyłączenie/usunięcie skrzynki pocztowej dla różnych wersji Exchange z jednej konsoli.
 • Zlokalizuj użytkowników, których skrzynki pocztowe muszą zostać usunięte przy pomocy opcji wyszukiwania, albo podaj listę użytkowników wykorzystując opcję importu CSV.
 

Raporty Exchange

ADManager Plus powoduje, że generowanie wszystkich wymaganych informacji o infrastrukturze Exchange, takich jak listy dystrybucji, raporty oparte o funkcje etc. staje się bardzo łatwe i szybkie. Te raporty można eksportować do różnych formatów (CSV, Excel, etc.), można też zaplanować ich generowanie. Można również tworzyć grupy dynamicznej dystrybucji w wielu wersjach serwera programu Exchange.

 

Migracja skrzynek pocztowych Exchange

Funkcja migracji skrzynek pocztowych Exchange w ADManager Plus powoduje, że proces migracji skrzynek pocztowych serwera programu Exchange pomiędzy różnymi wersjami Exchange (2003, 2007, 2010, 2013 oraz 2016) staje się prosty i łatwy.

Zarządzanie skrzynkami udostępnianymi, zdalnymi i zasobów

ADManager Plus pozwala na łatwe tworzenie i modyfikowanie udostępnianych skrzynek pocztowych oraz skrzynek pocztowych zasobów (pomieszczeń i urządzeń) w różnych wersjach serwera programu Exchange. Ułatwia również tworzenie zdalnych skrzynek pocztowych w Exchange Server 2010, 2013, oraz 2016 przy inicjowaniu obsługi nowych kont AD dla użytkowników, zarówno indywidualnie jak i zbiorowo.

Usprawniaj zarządzanie użytkownikami AD, licencjami Office 365 oraz skrzynkami pocztowymi Exchange

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here