Zarządzanie zasadami grup Active Directory

Obiekty zasad grupy (GPO) Active Directory to wspaniałe narzędzie dla wszystkich administratorów Active Directory Windows, pozwalające łatwo i szybko zarządzać użytkownikami Active Directory, komputerami i grupami. Przy wykorzystywaniu jedynie narzędzi AD, PowerShell etc. administratorzy muszą spędzić dużą ilość czasu na zarządzaniu obiektami zasad grupy.

ADManager Plus to internetowe oprogramowanie do raportowania oraz zarządzania Active Directory pomagające administratorom w zarządzaniu obiektami zasad grupy w wielu domenach, przy pomocy zaledwie kilku kliknięć myszą i działań wykorzystujących interfejs użytkownika. Zapewnia ono również wbudowane raporty obiektów zasad grupy (GPO) w celu szybkiego pobierania informacji związanych z zasadami grupy. To narzędzie do zarządzania Active Directory pomaga również w raportowaniu i zarządzaniu serwerami Microsoft Exchange Server.

Dzięki ADManager Plus administratorzy mogą, zaledwie jednym kliknięciem:

 • Włączać/wyłączać wiele zasad grupy
 • Masowo zarządzać łączami GPO: Włączać/wyłączać łącza GPO, dodawać/usuwać łącza GPO
 • Wymuszać wiele GPO/anulować ich wymuszania
 • Stan wszystkich GPO dostępnych w domenie
 • Wszystkie domeny/jednostki organizacyjne/lokalizacje, z którymi połączone jest GPO
 • Wszystkie GPO, które są połączone z określonymi domenami/jednostkami organizacyjnymi/lokalizacjami
 • Blokować lub odblokować dziedziczenie GPO dla dowolnej domeny/jednostki organizacyjnej

Włączanie GPO/wyłączanie GPO

Create GPOs

Dzięki tej funkcji, administratorzy mogą włączać/wyłączać wszystkie wymagane GPO w dowolnej domenie, jednym natychmiastowym działaniem. Ponadto, w razie potrzeby, administratorzy mogą całkowicie lub częściowo włączyć lub wyłączyć GPO, to jest, włączyć/wyłączyć zarówno ustawienia konfiguracji komputera i konfiguracji użytkownika, lub też wyłącznie albo ustawienia konfiguracji użytkownika, albo komputera.

MStan obiektu zasad grupy (GPO)

W dowolnym momencie istotnym jest, aby administratorzy wiedzieli o wszystkich dostępnych GPO i znali ich stan (włączone/wyłączone). Wystarczy jedno kliknięcie, aby ADManager Plus przedstawił administratorom listę wszystkich dostępnych zasad grupy w domenie wraz ze statusem zasady grupy w całości, jak również ustawień konfiguracji użytkownika i komputera oddzielnie, w jednym skonsolidowanym widoku.

Manage GPOs
Manage GPO links
 

Zarządzanie łączami GPO

Edit GPO settings

Dla dowolnego kontenera, w dowolnym momencie może być podłączonych wiele zasad grupy. Przez dany okres, wraz ze zmieniającymi się potrzebami i wymaganiami liczba zasad grupy, które będą połączone z kontenerem może znacząco wzrosnąć. Zarządzanie łączami wszystkich GPO będzie problematyczne dla wszystkich administratorów. Zgodnie z zasadami lub wymaganiami, administratorzy będą musieli dodawać nowe łącza GPO lub usuwać istniejące łącza GPO, albo czasem włączać lub wyłączać łącza GPO. Dzięki ADManager Plus, administratorzy mogą, jednym szybkim działaniem, wybrać wiele łączy GPO dowolnego kontenera i przeprowadzić wymagane działanie zarządzające: natychmiastowo włączać łącza GPO, wyłączać łącza GPO, dodawać łącza GPO lub usuwać łącza GPO.

Wymuszanie GPO lub anulowanie wymuszania GPO

W dowolnej organizacji administratorzy będą czasem potrzebować wymuszania określonych ustawień ponad innymi, a najprostszym sposobem, w jaki można to przeprowadzić, jest wymuszenie tych ustawień przez zasady grupy. Czasami może być również wymagane anulowanie wymuszania zasad, które są już wymuszane. Dzięki opcji wymuszania/anulowania wymuszania GPO w ADManager Plus administratorzy mogą jednym działaniu wymusić wymagane GPO lub tez anulować wymuszanie określonych GPO.

Dzięki tej funkcji, administratorzy mogą zablokować lub odblokować dziedziczenie ustawień zasad grupy przez wymagane kontenery z obiektów nadrzędnych. Wszystko, co musi zrobić administrator to wybrać wymagany kontener i zablokować lub odblokować dziedziczenie jednym kliknięciem przycisku myszy. Aby wypróbować wszystkie te funkcje, pobierz za darmo próbną wersję tego narzędzia.

Łącza GPO

Aby efektywnie zarządzać wszystkimi zasadami grupy i z kolei ich usługami Active Directory, administratorzy muszą wiedzieć o wszystkich kontenerach, do których stosuje się dany GPO. Dzięki ADManager Plus, administratorzy mogą łatwo ustalić, do jakich domen, jednostek organizacyjnych oraz lokalizacji połączony jest dany GPO. Mogą też zobaczyć stan wszystkich łączy GPO oraz informację, czy jest on wymuszany czy też nie.

Zasady grupy (GPO) połączone do kontenera

By default, Group Policy settings are inherited from their parent objects. However, based on your need, you can choose the required container and block inheritance. You can also unblock inheritance whenever needed.

Delete GPOs and GPO links

Dzięki tej opcji, administratorzy mogą łatwo poznać pełną listę wszystkich GPO powiązanych z określoną domeną/jednostką organizacyjną/lokalizacją. Ponadto funkcje te pokazują stan wszystkich łączy GPO (włączone/wyłączone), stan ich wymuszania (wymuszane/nie wymuszane), jak również stanem samego GPO, to jest, czy jest on włączony/wyłączony w pełni lub częściowo (wyłącznie ustawienia konfiguracji komputera lub użytkownika).

ADManager Plus oferuje zestaw gotowych raportów, takich jak ostatnio utworzone obiekty GPO, kontenery dziedziczenia z blokadą obiektów GPO i inne, co ułatwia natychmiastowe uzyskanie informacji związanych z GPO. Pobierz ADManager Plus za darmo, aby przetestować wszystkie te funkcje samodzielnie.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here