Narzędzie do zdalnego zarządzania usługą Active Directory

Monitorowanie, zarządzanie i raportowanie na temat każdego aspektu infrastruktury Windows Active Directory, a także zarządzanie zdalnymi pracownikami, wyłącznie za pomocą narzędzi natywnych, skryptów PowerShell itp. jest złożonym i żmudnym procesem. Może być nawet zniechęcające. Dla administratorów zachowanie pełnej kontroli nad usługą Active Directory oraz skuteczne zarządzanie zdalnymi pracownikami zawsze jest celem nadrzędnym, niezależnie od tego, czy pracują w biurze, w odległej lokalizacji lub z domu.

Problemy związane ze zdalnym zarządzaniem usługą Active Directory

W organizacjach, w których większość pracowników wykonuje swoje obowiązki z domu lub zdalnie, administratorzy i zespoły IT muszą borykać się z dodatkowymi wyzwaniami dotyczącymi skutecznego zarządzania zdalnymi pracownikami, obejmuje to:

 • Konfigurację uprawnień dotyczących dostępu do terminala lub zdalnego dla wymaganych użytkowników.
 • Stałe sprawdzanie uprawnień do zdalnego logowania i anulowanie ich dla niewłaściwych użytkowników.
 • Dodawanie większej liczby warstw bezpieczeństwa, aby umożliwić zdalne logowanie tylko uprawnionym użytkownikom.
 • Zarządzanie godzinami logowania personelu pracującego z domu.
 • Obsługę zgłoszeń dotyczących dodatkowego dostępu, haseł oraz blokad konta.
 • Tworzenie i stosowanie oddzielnego zestawu polityk dla pracowników zdalnych.
 • Monitorowanie działań zdalnych pracowników.

Kiedy również administratorzy pracują z domu lub zdalnie, administracja, zarządzanie i raportowanie w usłudze Active Directory, a także zarządzanie użytkownikami staje się większym i bardziej złożonym wyzwa niem, ponieważ muszą oni stosować zdalne zarządzanie Active Directory. Można to realizować za pomocą:

 • Podłączenia pulpitu zdalnego do serwera Active Directory lub kontrolera domeny.
 • Narzędzi administracji zdalnej serwera (RSAT).

Trudność z tymi funkcjami polega na tym, że aby ich używać, należy:

 • Mieć uprawnienia do zdalnego podłączenia się do kontrolera domeny i wykonania żądanych czynności.
 • Zainstalować wymagane przystawki RSA do obsługi.

Jednak całkowicie do użytkownika należy decyzja, czy chce męczyć się z natywnymi narzędziami AD, zdalnym programem PowerShell, narzędziami RSA, podłączeniami pulpitu zdalnego, czy też skorzystać z funkcjonalnego i wygodnego narzędzia ADManagerPlus, aby zarządzać usługą Active Directory, gdy przebywa poza biurem. Szczegółowo poznaj to narzędzie, korzystając z wersji próbnej do bezpłatnego pobrania.

Internetowa alternatywa dla zdalnego zarządzania usługą Active Directory

Funkcja internetowego zarządzania AD w ADManager Plus oferuje wydajną i prostą alternatywę dla zdalnego zarządzania usługą Active Directory oraz narzędzi RSAT do zarządzania pracownikami zdalnymi. Wystarczy połączenie internetowe i przeglądarka, aby narzędzie pozwoliło całkowicie zarządzać domenami Active Directory, Office 365, wieloma wersjami Exchange Server i tworzyć powiązane raporty, a także aby zarządzać i tożsamościami pracowników i dostępem, a wszystko za pomocą tylko jednej konsoli. Można to robić absolutnie z każdego miejsca i za pomocą każdego urządzenia bez konieczności instalowania innych programów na urządzeniu, którego chcemy używać.

Oto przykład tego, jak ADManager Plus ułatwia pracę w scenariuszu pracy zdalnej lub z domu.

Załóżmy, że organizacja postanawia zaoferować swoim pracownikom opcję pracy z domu. Żeeby ułatwić takim pracownikom płynne przejście na nowy model pracy, administratorzy muszą wprowadzić kilka zmian do kont użytkowników, na przykład:

 • Ułatwić zdalny dostęp.
 • Zmodyfikować godziny logowania, a następnie umożliwić logowanie z konkretnych komputerów.
 • Dodawać ich do grup właściwych dla pracowników zdalnych.
 • Umożliwić korzystanie z programów OWA lub OMA na potrzeby skrzynek pocztowych Exchange

Na szczęście z pomocą ADManager Plus administratorzy mogą zbiorczo wprowadzać te zmiany do wszystkich istotnych kont użytkowników, wykonując tylko jedno działanie. Z pomocą szablonów modyfikacji użytkownika, które pozwalają zmieniać wiele ustawień za jednym razem, a także opcji importu CSV, konfiguracja przebiega bardzo szybko.

Gdy administratorzy muszą opierać się na użytkownikach i komputerach konsoli Active Directory (ADUC) albo skryptach PowerShell w celu zdalnego zarządzania użytkownikiem lub jego uprawnieniami , proces jest czasochłonny, złożony i nużący.

Główne funkcje ADManager Plus

 • Zbiorcze zarządzanie usługą Active Directory: Inicjowanie obsługi, ponowne inicjowanie obsługi oraz wyłączanie obsługi użytkowników, grup, kontaktów oraz komputerów Active Directory w sposób zbiorczy.
 • Zarządzanie w oparciu o szablony kontami Active Directory.
 • Wstępnie przygotowane raporty Active Directory obejmujące wiele kategorii, takich jak raporty: użytkownika, komputerowe, o grupach, o kontaktach, o hasłach, o grupach dystrybucyjnych, NTFS, o zgodności itp.
 • Nieinwazyjne delegowanie zadań do działów pomocy technicznej w celu zdjęcia z użytkownika obowiązków i umożliwienia wykonywania zadań administracyjnych nawet technicznym laikom.
 • Personalizowany przepływ pracy do ustandaryzowania procesu wykonawczego wszystkich zadań związanych z usługą Active Directory.
 • Automatyzacja usługi Active Directory w celu pełnej automatyzacji kluczowych i powtarzalnych zadań, takich jak Zarządzanie cyklem życia użytkownika, Czyszczenie AD itp.
 • Zarządzanie na bieżąco kontami Active Directory obejmujące czynności takie jak odblokowywanie, włączanie/wyłączanie, przenoszenie, kasowanie i inne zadania, które można wykonywać z poziomu każdego raportu.
 • Zarządzanie przy użyciu jednej konsoli AD, Office 365 i wieloma wersjami pakietu MS Exchange Server (Exchange 2004, 2007, 2010 and 2013) oraz G Suite.
 • Tworzenie, zbiorcze modyfikowanie, migrowanie, włączanie/usuwanie skrzynek pocztowych.
 • Wstępnie przygotowane raporty charakterystyczne dla programu Exchange Server, takie jak Członkowie list dystrybucyjnych, użytkownicy z włączoną obsługą skrzynki pocztowej, grupy z obsługą poczty, użytkownicy z włączoną lub wyłączoną obsługą programów OWA/OMA, użytkownicy z włączoną/wyłączoną obsługą programu Active Sync itp.
 • Zaplanuj i eksportuj wiele raportów dotyczących usługi Active Directory oraz programu Exchange w dowolnym formacie, takim jak PDF, CSV, EXCEL, HTML itp.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here