Jak zautomatyzowany system reagowania na zdarzenia pozwala chronić przedsiębiorstwo

Podstawową rolą centrum operacji zabezpieczeń jest szybkie wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa i ograniczanie ataków. Czas potrzebny do wyrycia zdarzenia bezpieczeństwa i zareagowania na nie powinien być możliwie krótki, aby skrócić czas przez jaki atakujący może przeprowadzić atak. Dostępny w EventLog Analyzer system powiadamiania w czasie rzeczywistym, wraz ze zintegrowaną konsolą zarządzania zdarzeniami, pozwala błyskawicznie identyfikować i rozwiązywać przypadki naruszenia bezpieczeństwa w sieci, w tym ataki. Konfiguracja alertów w czasie rzeczywistym pod kątem wskaźników zagrożeń pozwala szybko zarządzać zdarzeniami w momencie, w którym występują.

Narzędzie EventLog Analyzer pozwala skutecznie rozwiązywać problemy poprzez automatyczne przypisywanie zgłoszeń do techników lub administratorów bezpośrednio po uruchomieniu alertu. Przypisywanie zgłoszeń technikom i administratorom, aby stworzyć odpowiedzialność w centrum bezpieczeństwa oraz śledzić postęp wszystkich nadchodzących zdarzeń.

Automatyczne przypisywanie zgłoszeń w odpowiedzi na powiadomienia o alertach

Tworzenie zgłoszeń na podstawie alertów i przypisywanie ich do właściwych administratorów na podstawie urządzenia lub grupy urządzeń, które były źródłem alertu. Można na przykład automatycznie przypisać zgłoszenie wybranemu administratorowi zabezpieczeń, gdy krytyczny zasób pozostający pod jego kontrolą, na przykład zapora, została naruszona. Używanie reguł przypisywania za pomocą narzędzia EventLog Analyzer sprawia, że żadne alerty nie pozostają niezauważone.

Konfiguracja zewnętrznego oprogramowania helpdesk w celu zapobiegania zagrożeniom

Większość organizacji korzysta z informatycznego oprogramowania helpdesk do centralnego zarządzania systemem IT. Nie licząc tworzenia zgłoszeń za pomocą samej konsoli EventLog Analyzer, narzędzie można też zintegrować z zewnętrznymi programami helpdesk — takimi jak BMC Remedy Service Desk, Jira Service Desk, Kayako, ServiceDesk Plus, ServiceNow czy Zendesk — aby automatycznie tworzyć zgłoszenia i przypisywać je do właściwych administratorów zabezpieczeń.

System alertów w czasie rzeczywistym oraz uproszczony mechanizm zarządzania zdarzeniami pozwalają wyświetlać i obsługiwać zdarzenia bezpieczeństwa za pomocą portfolio SIEM, aby pomóc w skutecznym ograniczaniu ataków bezpieczeństwa.