Wbudowany w EventLog Analyzer moduł przetwarzania kanału STIX/TAXII

video icon

W dzisiejszym ewoluującym krajobrazie zagrożeń, kluczem do skutecznego ograniczania zagrożeń jest ich wczesne wykrywanie. Dostęp do bieżących, globalnych informacji na temat zagrożeń jest niezbędnym elementem tego procesu, ale żadna organizacja nie posiada tego typu informacji. Protokoły STIX/TAXII powstały, aby wypełnić tę lukę, oferują globalnie obowiązujący standard pomagający znajdować i przekazywać informacje o zagrożeniach. Jedną z największych zalet platformy do analizy zagrożeń w EventLog Analyzer jest obsługa protokołów STIX/TAXII. Narzędzie EventLog Analyzer pozwala przetwarzać informacje pochodzące z kanałów STIX/TAXII i powiadamiać użytkownika, gdy z siecią łączą się adresy IP i URL, które znajdują się na globalnej czarnej liście.

Wykrywanie zagrożeń za pomocą narzędzia EventLog Analyzer

  • Dostęp do kompleksowej bazy wiedzy: EventLog Analyzer pozwala przetwarzać niektóre z najważniejszych kanałów informacji o zagrożeniach, które są oparte na protokołach STIX/TAXII.
  • Dynamiczne informacje o zagrożeniach: EventLog Analyzer automatycznie ekstrahuje najnowsze informacje z kanałów informacji o zagrożeniach, aby użytkownicy pozostawali na bieżąco.
  • Nie jest wymagana żadna konfiguracja: Narzędzie EventLog Analyzer zaczyna przetwarzać kanały informacji bezpośrednio po instalacji.

Wykrywanie złośliwych ataków

Gdy w sieci pojawia się złośliwy adres IP lub URL, EventLog Analyzer natychmiast powiadamia użytkownika o konieczności podjęcia działań naprawczych. W ten sposób można zapobiegać złośliwym próbom ataku ze strony serwerów z globalnej czarnej listy, skomplikowanym i uporczywym zagrożeniom, atakom typu „odmowa usługi” oraz próbom penetracji luk w zabezpieczeniach.

Zapobieganie kradzieży danych

Wiele rodzajów złośliwego oprogramowania wysyła instrukcję dla zainfekowanych systemów, aby przesyłały krytyczne dane do serwera sterowania i kontroli (C2C). Dzięki funkcji wykrywania złośliwych adresów URL w narzędziu EventLog Analyzer można natychmiast wykrywać ruch wychodzący do serwerów C2C. Można nawet używać nieszablonowych skryptów, aby odciąć kanał komunikacji przed przesłaniem danych, zapobiegając tym samym krytycznej utracie danych.

Platforma do analizy zagrożeń w EventLog Analyzer oferuje użytkownikom potężne rozwiązanie do identyfikacji intruzów i przypadków ataków na możliwie wczesnym etapie. Oddaje kontrolę w ręce użytkownika, pozwalając mu z wyprzedzeniem reagować na najnowsze zagrożenia cybernetyczne.