Inspekcje serwera DHCP w systemach Windows i Linux

Serwer Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) jest kluczowym elementem każdej infrastruktury sieciowej. Inspekcje wymiany klient-serwer, które mają miejsce podczas przydzielania adresów IP są bardzo przydatne dla administratorów sieci. Informacje o skutecznym lub nieudanym przydzieleniu dzierżawy, wyczerpaniu puli serwera IP oraz żądania wiadomości i ich odpowiednie potwierdzenia pomagają w zarządzaniu sieci. Dodatkowo administratorzy mogą śledzić informacje bezpieczeństwa takie jak wiadomości autoryzacji (tam gdzie to jest istotne) i wiadomości ostrzegawcze w celu implementacji środków bezpieczeństwa.

EventLog Analyzer dla serwerów DHCP

EventLog Analyzer może odczytywać i raportować dzienniki serwerów DHCP zarówno w systemach Linux jak i Windows. Zapewnia różne raporty, które upraszczają administrację sieciową. Raporty te wyszczególniają całą komunikację związaną z DHCP (wiadomości odnajdowania i oferty), aktywność (logowanie, autoryzacja i aktualizacje DNS) i zdarzenie z błędami. EventLog Analyzer również pokazuje przegląd raportów Top N w tym listę aktywnych klientów i adresów MAC.

Monitorowanie DHCP w systemie Windows

Monitorowanie DHCP w systemie Windows

 • Dedykowane raporty przedstawiają akcje o dzierżawie w tym: przyznanie, odnowienie lub odrzucenie.
 • Raporty serwerów DNS pokazują udane i nieudane aktualizacje serwerów, następujące po przydzielaniu adresów DCHP IP.
 • Raporty wyszczególniają połączenia serwera DHCP do domeny i autoryzacje wewnątrz domeny Active Directory.
 • Serwer DHCP działa z pulą adresów IP, które są przydzielane wewnątrz sieci. Raporty EventLog Analyzer opisują czy ta pula jest powiększana czy wyczerpana.
 • Niezależne raporty porządkują zdarzenia różnej wagi na krytyczne, błędy oraz ostrzeżenia.
 • Raporty Top N pomagają w identyfikacji najbardziej aktywnych klientów i adresów MAC.
 • Dostępne są również raporty o procesie logowania DHCP i ogólny przegląd wszystkich powyższych zdarzeń.

Monitorowanie DHCP w systemie Linux

Monitorowanie DHCP w systemie Linux

 • Każdy krok w wymianie wiadomości klient-serwer może być sprawdzony w osobnym raporcie.
 • Wszystkie wiadomości zawierające informacje są wymienione w pojedynczym raporcie.
 • Najbardziej aktywne adresy IP, adresy MAC, bramy i operacje wyświetlone są w raportach Top N.
 • Raport przeglądu podsumowuje wszystkie zdarzenia dziennika DHCP.