Zarządzanie dziennikiem aplikacji i inspekcja

Waga zarządzania dziennikiem aplikacji

Teza, że aplikacje zarządzają firmami nie jest przesadzona. Aplikacje odpowiadają za całość aktywności użytkownika końcowego w organizacji, od codziennych zadań po złożone działania związane z logiką biznesową. W dziennikach aplikacji rejestrowane są wszystkie te zadania oraz można z nich czerpać całą wiedzę na temat tego, co się dzieje w organizacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z aplikacji, wydajności albo bezpieczeństwa, zarządzanie dziennikami jest na to najlepszym sposobem.

EventLog Analyzer: Scentralizowane narzędzie do zarządzania dziennikiem aplikacji

Spośród różnych komponentów infrastruktury organizacji to aplikacje generują najwięcej dzienników. Narzędzie EventLog Analyzer pozwala w czasie zbliżonym do rzeczywistego gromadzić i analizować informacje z wielu systemów do tworzenia dzienników aplikacji. Zautomatyzowane i scentralizowane zarządzanie dziennikami pomaga zrozumieć miliony jednostkowych zdarzeń związanych z aplikacjami. Narzędzie EventLog Analyzer to najbardziej wszechstronny pakiet do zarządzania dziennikami aplikacji, który pozwala personalizować, planować i rozsyłać raporty. Ma też potężną funkcję błyskawicznego wysyłania alertów oraz wyszukiwania dzienników.

Zarządzanie dziennikami aplikacji bazodanowych

Narzędzie EventLog Analyzer udostępnia wstępnie zdefiniowane raporty i alerty na potrzeby dwóch najczęściej używanych serwerów bazodanowych, Microsoft SQL Server oraz Oracle Database. Analiza aktywności serwera opiera się na podstawie informacji o różnych obiektach baz danych oraz zalogowaniach i wylogowaniach administratora. Analiza transakcji DDL i DML działa w celu zrozumienia schematów użytkowania. Identyfikacja prób ataków na bazy danych za pomocą raportów bezpieczeństwa pozwala użytkownikowi działać poprzez zabezpieczanie danych o kluczowym dla firmy znaczeniu.

Inspekcja aktywności serwerów sieciowych

Narzędzie EventLog Analyzer udostępnia wstępnie zdefiniowane raporty na temat serwerów internetowych Microsoft IIS oraz Apache web servers. Analiza informacji na temat korzystania z serwerów sieciowych wraz z raportami umożliwiającymi identyfikację najczęstszych gości, otworzonych stron, metod dostępu i innych elementów. Udoskonalenie wydajności serwera dzięki raportom o błędach, które pomagają rozpoznać błędy występujące na serwerze. Inspekcja różnych prób ataków na serwery sieciowe w celu identyfikacji punktów narażonych na ataki zewnętrznych atakujących.

Analiza wydajności serwera DHCP

Narzędzie EventLog Analyzer pozwala analizować dzienniki serwera aplikacji DHCP (zarówno dla systemu Linux, jak i Windows) oraz generować raporty na temat różnych etapów procesu DHCP, wraz z informacjami o adresach IP oraz MAC. Raporty te pomagają identyfikować problemy lub anomalie procesowe oraz zachować wydajność serwerów DHCP.

Zarządzanie innymi dziennikami serwerów aplikacji

Narzędzie EventLog Analyzer zapewnia również wbudowane wsparcie dla serwerów wydruku oraz serwerów terminali Microsoft. Inspekcja dzienników serwerów wydruku pozwala przeprowadzać kontrolę pod kątem kradzieży danych i wykorzystania zasobów. Kontrola dzienników serwerów terminali pozwala monitorować zdalne połączenia z siecią.

Niestandardowy analizator dziennika aplikacji

Dostępny w EventLog Analyzer wszechstronny analizator dzienników niestandardowych umożliwia gromadzenie dzienników z dowolnych źródeł, w tym niestandardowych aplikacji firmowych. Korzystanie z analizatora pozwala identyfikować i ekstrahować standardowe pola z plików dzienników niestandardowych. Można łatwo definiować schematy, aby ekstrahować również pola niestandardowe. W narzędziu EventLog Analyzer raporty są tworzone od razu po zaimportowaniu dzienników niestandardowych.

Narzędzie EventLog Analyzer obsługuje wszystkie czynności od analizy historycznych danych dziennika aplikacji po natychmiastowe powiadomienia dotyczące nowych zdarzeń. Dzięki prostym i łatwym w interpretacji raportom narzędzie EventLog Analyzer zapewnia wgląd w użyteczne i szczegółowe informacje na temat aktywności aplikacji w organizacji.

Postaw na bezproblemowe monitorowanie zdarzeń we wszystkich aplikacjach.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Klikając „Pobierz bezpłatną wersję próbną”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Zasadami ochrony prywatności.

Dziękujemy!

Trwa pobieranie i zostanie zakończone w ciągu kilku sekund!
Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, pobierz ręcznie tutaj