serwera MS SQL

Monitorowanie aktywności bazy danych jest zadaniem kluczowym dla administratora, ponieważ śledzi on wszystkie zdarzenia i zmiany jakie miały miejsce w bazach danych. Zapewnia również integralność danych poufnych przechowywanych w bazie danych. Jednakże wykonywanie ręcznie inspekcji aktywności w bazach danych jest zadaniem trudnym i uciążliwym. Najlepszym sposobem na skuteczne osiągnięcie tego jest zastosowanie wydajnego rozwiązania, które upraszcza i automatyzuje monitorowanie aktywności i bazy danych. Rozwiązanie to powinno również zezwalać administratorom bazy danych na:

 • Monitorowanie wszystkich znaczących zdarzeń, takich jak logowania użytkowników, dostęp użytkowników uprzywilejowanych i aktywność użytkowników uprzywilejowanych.
 • Śledź transakcje baz danych i uzyskuj wyczerpujące informacje o autoryzowanych i nieautoryzowanych zmianach, z których można się dowiedzieć kto wykonywał działania, kiedy i skąd.
 • Niezwłocznie wykrywaj podstawową przyczynę wszystkich problemów operacyjnych i uzyskuj szczegółowe informacje dla skutecznego i łatwego rozwiązywania problemów.
 • Natychmiast identyfikuj nieautoryzowany dostęp do danych poufnych.

Inspekcje baz danych MS SQL dzięki EventLog Analyzer

ManageEngine EventLog Analyzer jest wydajnym narzędziem do monitorowania aktywności baz danych, które pomaga w monitorowaniu całej aktywności, dostępu i zmian w kontach bazy danych serwera MS SQL.

EventLog Analyzer jest również wyposażony w następujące funkcje:

 • Wsparcie dla serwera MS SQL 2005, 2008 2008 R2, 2012, wersji Enterprise i Datacenter.
 • Gotowe raporty, które udzielają gotowych informacji o inspekcjach zapytań DML i DDL.
 • Alerty czasu rzeczywistego o nieautoryzowanym dostępie do danych poufnych lub do samej bazy danych.
 • Wydajne zarządzanie kontami MS SQL serwer, w tym monitorowanie dowolnych zmian użytkowników uprzywilejowanych ze szczegółowymi raportami i natychmiastowymi alertami.
 • Intuicyjne raporty pulpitu nawigacyjnego pozwalają na przeszukiwanie surowego dziennika i wyświetlanie zawartość dziennika, w sposób, w jaki zbierany jest z urządzenia, co ułatwia w znalezieniu przyczyny problemu.

Raporty inspekcji DDL serwera MS SQL: Monitorowanie zmian DDL

 • Monitorowanie i śledzenie zmian mających miejsce w bazie danych na poziomie strukturalnym, takich jak zmiany w tabelach, widokach, procedurach, wyzwalaczach, schematach i wielu innych.
 • Przeglądaj intuicyjne raporty graficzne, uzyskuj szczegółowe informacje o tym kto dokonał zmiany, kiedy i skąd.
 • Uzyskaj powiadomienia e-mail lub SMS w czasie rzeczywistym o jakichkolwiek zmianach poziomu DDL.

Raporty inspekcji DML serwera MS SQL: Inspekcje aktywności DML

 • Inspekcja aktywności poziomu funkcjonalnego mających miejsce w Twojej bazie danych dzięki wstępnie zdefiniowanym raportom EventLog Analyzer.
 • Dowiedz się kiedy wykonane są zapytania funkcjonalne, kto je wykonał i skąd.
 • Niezwłocznie śledź wszystkie zmiany aktywności w Twoich danych poufnych, jak na przykład przeglądanie danych, aktualizacja, usuwanie lub tworzenie nowych wpisów.

Raporty zarządzania kontami serwera MS SQL: Zarządzanie kontami

Zarządzanie i monitorowanie kont serwerów bazy danych jest kluczowe w konfiguracjach autoryzacji dla zasobów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Twojej bazy danych. EventLog Analyzer upraszcza zarządzanie twoim kontem bazy danych dzięki alertom czasu rzeczywistego i wcześniej zdefiniowanym raportom. Dzięki temu rozwiązaniu, możesz:

 • Śledzić każdą zmianę wykonaną na dowolnym koncie z podziałem na użytkowników, logowania, wylogowania, hasła oraz wiele innych.
 • Dowiedz się kiedy konto uprzywilejowane jest tworzone, usuwane lub modyfikowane.
 • Inspekcja aktywności logowania i wylogowania oraz poznanie przyczyn nieudanego logowania.
 • Niezwłocznie dowiedz się o zmianie hasła dla kluczowego konta oraz wiele innych.

Raporty inspekcji serwera MS SQL: Inspekcje aktywności serwera

 • Dzięki bieżącym raportom EventLog Analyzer można szybko wykonać inspekcję aktywności serwera MS SQL jak np. uruchomienie, zamknięcie, logowanie, nieudane logowanie oraz wiele innych.
 • Uzyskaj dokładne raporty o kopiach zapasowych, przywracaniu i inspekcji bazy danych, specyfikacji inspekcji, uprawnień administratorów oraz wielu innych.
 • Dowiedz się o najczęstszych aktywnościach logowania w Twojej bazie danych i wizualizuj trendy schematów wszelkich nieudanych logowań.

Raporty zabezpieczeń serwera MS SQL: Łagodzenie skutków ataków bezpieczeństwa w bazie danych

EventLog Analyzer pozwala złagodzić zewnętrzne i wewnętrzne naruszenia zasad bezpieczeństwa przez dostarczanie szczegółowych raportów oraz alertów w czasie rzeczywistym na temat rożnych ataków bezpieczeństwa, które mogą mieć miejsce w Twojej bazie danych. Rozwiązanie to:

 • Zapewnia szczegółowe raporty o atakach SQL injection i denial of service, co pozwoli na przeprowadzenie szczegółowej analizy śledczej o tym jak doszło do ataków.
 • Wysyła alerty w czasie rzeczywistym o zdarzeniach w tym blokadach kont, nadużyciu uprawnień, nieautoryzowanym kopiowaniu danych wrażliwych, w ten sposób pomagając w natychmiastowym reagowaniu na naruszenia bezpieczeństwa.