Narzędzie do monitorowania, analizy i raportowania dzienników aplikacji

EventLog Analyzer to kompleksowe narzędzie do monitorowania i raportowania dziennika aplikacji, które gromadzi, analizuje i koreluje wszelkie dane z dziennika aplikacji oraz dostarcza szczegółowe informacje pozwalające wykonać odpowiednie akcje za pośrednictwem wstępnie zdefiniowanych raportów. Administratorzy i specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą wykorzystywać te raporty do identyfikacji nietypowych działań użytkowników, rozwiązywania problemów z aplikacjami i wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa.

Rozwiązanie monitoruje aplikacje serwerów internetowych, takich jak IIS i Apache, bazy danych MS SQL i Oracle, aplikacje DHCP i inne. Ponadto niestandardowy parser dziennika dostępny w tym narzędziu pozwala badać i analizować wszelkie niestandardowe lub wewnętrzne dane dziennika aplikacji. Konsola alertowania w czasie rzeczywistym dostarcza alerty w czasie rzeczywistym o wszelkich anomaliach w aplikacji, pomagając w ten sposób w zapobieganiu atakom na aplikację. EventLog Analyzer ma również wydajny mechanizm korelacji do wykrywania śladów ataków w urządzeniach sieciowych, na serwerach i w aplikacjach.

Raporty analizy dzienników serwera internetowego IIS W3C

IIS W3C Web Server Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer wykonuje efektywną analizę dziennika aplikacji serwera internetowego IIS, zawiera wstępnie zdefiniowane raporty z informacjami o błędach HTTP występujących na serwerze internetowym, atakach bezpieczeństwa, złośliwych żądaniach URL i wielu innych.

To narzędzie do analizy dziennika aplikacji i raportowania przesyła również alerty w czasie rzeczywistym w przypadku ataków polegających na wstrzyknięciu kodu SQL, ataków DDoS oraz ataków typu cross-site scripting na serwery internetowe IIS. Dowiedz się więcej »

Raporty analizy dzienników serwera FTP IIS W3C

IIS W3C FTP Server Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer zbiera, monitoruje i śledzi dzienniki serwera aplikacji FTP IIS. Dostarcza szczegółowe raporty dotyczące dostępu użytkownika do serwerów FTP IIS, przekazywania plików, pobierania, szczegółów transferu plików i nie tylko. To narzędzie do analizy dziennika aplikacji serwera FTP IIS i raportowania dostarczane jest również z wbudowaną konsolą alertów, która wysyła powiadomienia w czasie rzeczywistym o nieudanych próbach pobrania i krytycznych transferach plików. Dowiedz się więcej »

Raporty analizy dzienników MS SQL

MS SQL Logs Analysis Reports

EventLog Analyzer zapewnia bezpieczeństwo bazy danych MSSQL za pośrednictwem rozbudowanych wstępnie zdefiniowanych raportów i profilów alertów. Rozwiązanie dostarcza szczegółowe informacje o każdym krytycznym zdarzeniu w bazie danych wraz z aktywnością na serwerze bazy danych w postaci intuicyjnych raportów graficznych. Profile alertów wysyłają powiadomienia o zdarzeniach, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa bazy danych, takich jak nadużywanie uprawnień. Dowiedz się więcej »

Raporty serwera internetowego Apache

Apache Web Server Reports

Raporty dziennika serwera internetowego Apache dostarczają szczegółowe informacje na temat obsługi żądań wysyłanych przez klienta do serwera internetowego. Szczegółowe raporty dotyczące pomyślnie obsłużonych żądań, żądań z błędami klienta, żądań z błędami serwera oraz żądań powodujących przekierowanie. Raporty zawierają szczegóły klienta, takie jak adres IP, kod stanu obsługiwanego żądania, strona odsyłająca, agent użytkownika oraz liczba zdarzeń. Dowiedz się więcej »

Raporty analizy dzienników inspekcji Oracle Live

Oracle Live Audit Logs Analysis

EventLog Analyzer pomaga w uproszczeniu procesu zbierania, monitorowania, śledzenia i generowania raportów w oparciu o bieżące dzienniki Oracle. Dostępne są również gotowe, które nie wymagają dodatkowej konfiguracji i zawierają ważne statystyki dotyczące dzienników przedstawione w intuicyjnej formie graficznej. Pomaga to w zapobieganiu atakom, takim jak wstrzyknięcie kodu SQL i DoS. Dowiedz się więcej »

Raporty serwera wydruku

Print Server Logs Report

EventLog Analyzer ułatwia zarządzanie dziennikiem serwera wydruku i zwiększa bezpieczeństwo, dając możliwość śledzenia i monitorowania każdego drukowanego dokumentu. Masz również możliwość śledzenia użytkowników i częstotliwości użytkowania. Pomaga to w generowaniu raportów dotyczących przykładowo najczęściej drukowanych dokumentów w oparciu o użytkowników i trendów aktywności drukarki. Dowiedz się więcej »

Raporty analizy dzienników serwera DHCP Windows

DHCP Windows Logs Analysis

Gotowe rozwiązania EventLog Analyzer do inspekcji serwera DHCP Windows Wstępnie zdefiniowane raporty są automatycznie generowane po dodaniu serwera DHCP do programu EventLog Analyzer, co skutecznie zmniejsza liczbę zadań związanych z inspekcją obszernych dzienników. Pomaga to również w generowaniu raportów w oparciu o najczęstszych klientów i częstotliwość błędu. Dowiedz się więcej »

Raporty analizy dzienników serwera DHCP Linux

DHCP Linux Logs Analysis Reports

Funkcja raportów dzienników serwera DHCP Linux dostępne w EventLog Analyzer dostarcza kompleksowe raporty, takie jak najczęstszy adres MAC, najczęściej używana brama i negatywne potwierdzenia, pozwalając śledzić i monitorować dzienniki generowane przez serwer DHCP Linux. Administratorzy będą mogli śledzić wszystkie zmiany, przeglądając intuicyjne raporty wszystkich zdarzeń generowanych przez serwer DHCP. Dowiedz się więcej »

Related videos
Inne funkcje

Zarządzanie dziennikiem systemu

Zbieraj i analizuj dane dziennika systemu z routerów, przełączników, zapór, systemu IDS/IPS, serwerów Linux/Unix i innych. Uzyskaj szczegółowe raporty dotyczące każdego zdarzenia związanego z bezpieczeństwem. Otrzymuj alerty w czasie rzeczywistym o anomaliach i naruszeniach.

Monitorowanie dziennika zdarzeń systemu Windows

Analizuj dane dziennika zdarzeń w celu wykrycia zdarzeń bezpieczeństwa, takich jak zmiany plików/folderów, zmiany w rejestrze i inne. Zbadaj szczegółowo ataki DDoS, Flood, Syn i Spoof za pomocą wstępnie zdefiniowanych raportów.

Zarządzanie zgodnością IT

Zachowaj zgodność z rygorystycznymi wymaganiami przepisów prawa, takimi jak PCI DSS, FISMA, HIPAA i innymi za pomocą wstępnie zdefiniowanych raportów oraz alertów. Dostosuj istniejące raporty lub twórz nowe raporty, aby sprostać wewnętrznym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa.

Monitorowanie dziennika usługi Active Directory

Monitoruj wszystkie typy danych dziennika z infrastruktury Active Directory. Śledź incydenty związane z błędami w czasie rzeczywistym i twórz niestandardowe raporty w celu monitorowania konkretnych zdarzeń w usłudze Active Directory.

Monitorowanie użytkowników uprzywilejowanych

Monitoruj i śledź działania uprzywilejowanego użytkownika w celu spełnienia wymagań PUMA. Uzyskaj gotowe raporty o krytycznych czynnościach, takich jak błędy logowania, przyczyny błędów logowania i wiele innych.

Zarządzanie serwerem wydruku

Monitoruj i przeprowadź inspekcję serwera wydruku, korzystając ze szczegółowych raportów dotyczących między innymi drukowanych dokumentów, prób drukowania dokumentów bez odpowiednich uprawnień i nieudanych zadań drukowania wraz z przyczynami.

Potrzebujesz dodatkowych funkcji? Poinformuj nas
Chętnie wysłuchamy, jakie dodatkowe funkcje powinniśmy wdrożyć w EventLog Analyzer. Kliknij tutaj, aby kontynuować