Monitorowanie integralności plików w systemie Linux

Ważna jest ochrona wszystkich danych, ale szczególnie istotne jest zabezpieczenie kluczowych konfiguracji przechowywanych w systemie plików Linux. Dzięki naszemu rozwiązaniu do monitorowania integralności plików (FIM), narzędziu EventLog Analyzer, możesz zapewnić bezpieczeństwo danych.

Narzędzie EventLog Analyzer skanuje, analizuje i raportuje zmiany wprowadzane w plikach, folderach i katalogach systemu Linux, tworząc tym samym kluczową warstwę gwarantującą bezpieczeństwo plików i danych.

Wykrywanie zmian w czasie rzeczywistym

Narzędzie EventLog Analyzer nieprzerwanie monitoruje pliki, foldery i katalogi określone w profilu monitorowania oraz rejestruje wszelkie zmienione dane wraz z informacjami na temat zaangażowanych użytkowników i używanych procesów. Można monitorować całe struktury katalogów albo pojedyncze pliki i foldery pod kątem następujących zdarzeń:

Monitorowanie integralności plików w systemie Linux

  • tworzenie, usuwanie, zmiana nazwy plików, folderów i katalogów,
  • uzyskiwanie dostępu do plików i folderów,
  • zmiany atrybutów plików i folderów,
  • zmiana ustawień bezpieczeństwa plików, folderów lub katalogów, na przykład zmiany pozwoleń.

Wykrywanie nielegalnej działalności

Gdy intruz atakuje środowisko IT, można zidentyfikować, które pliki zostały zmienione. Dzięki takim informacjom można szybko uzyskać dostęp do usterki oraz zainicjować reakcję na incydenty.

Identyfikacja niezamierzonych zmian

Zmiany w plikach są często wprowadzane w sposób niezamierzony przez pracownika lub administratora. Czasami zmiany te są tak istotne, że zostają przeoczone. Innym razem mogą powodować naruszenia bezpieczeństwa albo utrudniać prowadzenie działalności. Monitorowanie integralności plików pozwala skoncentrować się na zmianach, aby je cofnąć lub podjąć inne czynności naprawcze.

Spełnienie wymogów zgodności

Za pomocą narzędzia EventLog Analyzer można w łatwy sposób kontrolować wszystkie zmiany oraz tworzyć raport zdarzeń, które dotyczą plików i katalogów, aby zapewnić zgodność z wymogami regulacyjnymi, takimi jak GDPR, GLBA, SOX, HIPAA czy PCI DSS.

Analiza logów, zarządzanie dziennikami i zgodnością IT dla SIEM.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here