Analizator dzienników IIS

Serwery Microsoft Internet Information Services (IIS), zarówno internetowe, jak i FTP, stały się niezbędne dla przedsiębiorstw. Jednak praca administratora zabezpieczeń IT nie kończy się na wdrożeniu serwerów IIS. Po wdrożeniu administratorzy muszą wdrożyć środki bezpieczeństwa w celu ochrony tych serwerów. Jednym ze sprawdzonych sposobów monitorowania bezpieczeństwa serwerów IIS jest zainstalowanie narzędzia do zarządzania dziennikami, które dostarcza gotowe rozwiązania pomocy w zakresie dzienników IIS.

EventLog Analyzer jest wszechstronnym narzędziem do zarządzania i inspekcji dzienników serwera Microsoft IIS, które dostarcza kluczowe informacje dotyczące działań na serwerach IIS. Oprogramowanie to zawiera gotowe rozwiązania pomocy w zakresie dzienników serwerów IIS, zarówno internetowych, jak i FTP, a także dostarcza szczegółowe raporty, które znacznie ułatwiają inspekcję.

Analiza dziennika serwera internetowego IIS: EventLog Analyzer zbiera, analizuje, przeprowadza inspekcje i monitoruje zdarzenia na serwerze internetowym IIS oraz dostarcza raporty o błędach, atakach, analizach użytkowania i wielu innych aspektach serwerów IIS.

  • Raporty o błędach: Raporty te zawierają listę błędów, których doświadczyli użytkownicy próbujący uzyskać dostęp do witryn internetowych hostowanych na serwerach internetowych IIS, takie jak: nieudane uwierzytelnienie użytkownika, nieprawidłowe żądanie HTTP, zbyt duża jednostka żądania HTTP oraz przekroczenie limitu czasu bramy. Pomagają one również w identyfikacji problemów, z którymi często stykają się użytkownicy, dzięki czemu można określić działania naprawcze, aby zapewnić użytkownikom bezproblemowe działanie.
  • Raporty o zabezpieczeniach: Raporty o atakach na serwer zawierają informacje o atakach wykrytych przez EventLog Analyzer na serwerach internetowych IIS, takie jak wstrzyknięcie kodu SQL i DDoS. EventLog Analyzer ma wbudowane profile alertów, które mogą powiadamiać w czasie rzeczywistym o wykryciu takich ataków. Otrzymujesz również ekskluzywne raporty dostarczające informacji o użytkownikach, którzy najczęściej korzystają z serwera wraz z trendami aktywności serwera.

Analiza dziennika serwera FTP IIS: Raporty EventLog Analyzer dotyczące serwerów FTP IIS pomagają w monitorowaniu, śledzeniu i optymalizacji aktywności użytkowników, dostarczając niezliczone raporty o ważnych logowaniach, pobranych plikach, wymianie danych bezpieczeństwa i podstawowych sekwencjach poleceń. Intuicyjny pulpit nawigacyjny oprogramowania do analizy dziennika IIS pozwala administratorom na bezproblemową analizę danych pierwotnych dziennika i wykrywanie miejsca pochodzenia każdej aktywności.

Inspekcja, zarządzanie i śledzenie serwerów IIS za pomocą EventLog Analyzer

  • Zbiera, przetwarza, zarządza, monitoruje i analizuje dzienniki serwera internetowego IIS oraz serwera FTP IIS.
  • Umożliwia import danych z dziennika za pomocą łatwego w użyciu interfejsu. Harmonogram dziennika w rozwiązaniu umożliwia okresowy import dzienników.
  • Przeprowadza inspekcję aktywności na serwerze obejmującej zmiany kont, generowane kody błędów, przekazywane i pobierane pliki oraz inne.
  • Monitoruje aktywność użytkowników, w tym logowania i wylogowania, aby natychmiast wykrywać wszelkie nietypowe zachowania użytkowników.
  • Wykrywa anomalie na serwerach IIS i natychmiast wysyła alerty w czasie rzeczywistym.
  • Dostarcza wstępnie przygotowane raporty inspekcji dotyczące serwerów internetowych i FTP IIS w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie zgodności z przepisami IT.
Inne funkcje

Zarządzanie dziennikiem systemu Windows

Centralnie zarządzaj danymi dziennika zdarzeń z urządzeń z systemem Windows, w tym stacji roboczych, serwerów i serwerów terminali, aby sprostać potrzebom w zakresie inspekcji. Zwalczaj ataki za pomocą alertów w czasie rzeczywistym i korelacji zdarzeń.

Zarządzanie dziennikiem systemu

Zbieraj i analizuj dane dziennika systemu z routerów, przełączników, zapór, systemu IDS/IPS, serwerów Linux/Unix i innych. Uzyskaj szczegółowe raporty dotyczące każdego zdarzenia związanego z bezpieczeństwem. Otrzymuj alerty w czasie rzeczywistym o anomaliach i naruszeniach.

Monitorowanie użytkowników uprzywilejowanych

Monitoruj i śledź działania uprzywilejowanego użytkownika w celu spełnienia wymagań PUMA. Uzyskaj gotowe raporty o krytycznych czynnościach, takich jak błędy logowania, przyczyny błędów logowania i wiele innych.

Zarządzanie zgodnością IT

Zachowaj zgodność z rygorystycznymi wymaganiami przepisów prawa, takimi jak PCI DSS, FISMA, HIPAA i innymi za pomocą wstępnie zdefiniowanych raportów oraz alertów. Dostosuj istniejące raporty lub twórz nowe raporty, aby sprostać wewnętrznym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa.

Analiza kryminalistyczna dziennika

Przeprowadź dogłębną analizę kryminalistyczną w celu odtworzenia ataków i zidentyfikowania głównej przyczyny incydentów. Zapisz zapytania wyszukiwania jako profil alertu, aby zapobiec przyszłym zagrożeniom.

SIEM

EventLog Analyzer pozwala na zarządzanie dziennikami, monitorowanie integralności plików i korelację zdarzeń w czasie rzeczywistym w ramach jednej konsoli, pomagając spełnić potrzeby w zakresie SIEM, zwalczać ataki i zapobiegać naruszeniom danych.

Potrzebujesz dodatkowych funkcji? Poinformuj nas
Chętnie wysłuchamy, jakie dodatkowe funkcje powinniśmy wdrożyć w EventLog Analyzer. Kliknij tutaj, aby kontynuować