Oprogramowanie do monitorowania, analizowania, raportowania i archiwizacji dziennika zdarzeń

Monitorowanie i raportowanie serwerów, systemów i urządzeń sieciowych Windows w całej sieci z uwzględnieniem wyzwań w zakresie zgodności i dokładności działania to duża odpowiedzialność. Twoim wymaganiem w takim scenariuszu pod presją byłoby aktywne narzędzie do monitorowania dziennika zdarzeń odpowiednie do szybko rozwijającego się świata IT, zawierające zaawansowane technologicznie, niezawodne rozwiązanie do zarządzania dziennikiem systemu Windows. Ponadto narzędzie, które jest zgodne ze wszystkimi wersjami dzienników zdarzeń:

 • Windows 10
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows 2000
 • Windows NT
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2003

W dobie przetwarzania w chmurze technologia cyberprzestępczości również się rozwinęła, a wysoka skala naruszeń bezpieczeństwa IT i cyberprzestępstw wymaga jeszcze bardziej zaawansowanego rozwiązania do monitorowania dzienników systemu Windows, które pozwoli zachować odpowiednie standardy bezpieczeństwa. Rozwiązanie do monitorowanie dziennika systemu Windows musi mieć następujące funkcje:

 • Uzyskiwanie pełnych informacji dotyczących zdarzeń w systemie Windows
 • Ciągłe monitorowanie działań w systemie Windows
 • Automatyczna organizacja danych dziennika zdarzeń
 • Pomoc we wzmacnianiu zasad zabezpieczeń
 • Zwiększenie wydajności IT przy jednoczesnym ograniczeniu przestojów
 • Spełnienie wymogów inspekcji zgodności

EventLog Analyzer dostarcza rozwiązania do monitorowania dziennika zdarzeń, które pomagają w zapewnieniu ciągłości działania nawet na stale rozwijającej się arenie IT. Wdrożenie programu EventLog Analyzer niesie ze sobą następujące korzyści:

 • Zgodność z przepisami prawa i przestrzeganie zasad firmy przez zachowanie wszystkich informacji dziennika zdarzeń wymaganych na potrzeby inspekcji
 • Kompilacja kilku dzienników zdarzeń w centralnej lokalizacji dla wygody i większego bezpieczeństwa
 • Zachowaj kontrolę nawet podczas nieobecności! Skonfigurowaną funkcję dynamicznego ostrzegania można dostosować, aby ostrzegała użytkowników o podejrzanych, złośliwych działaniach
 • Automatyczne archiwizowanie zdarzeń systemu Windows i wyświetlanie tych zdarzeń systemu Windows, które mają najwyższy priorytet dla administratorów zabezpieczeń
 • Analizowanie dzienników zdarzeń systemu Windows w celu poprawnej kategoryzacji zdarzeń, które mają być systematycznie organizowane w celu poprawienia widoku i generowania raportów
 • Zawęź wyniki wyszukiwania, dostosowując narzędzie do wyświetlania dzienników zdarzeń, które odpowiadają określonej istotności
 • Ciągłe monitorowanie bez konieczności ręcznej interwencji i uwagi
 • Wysoka skalowalność w celu uwzględnienia dużej liczby zdarzeń w systemie Windows

Rozwiązanie jest przeznaczone do wykonywania zestawu funkcji. System monitorowania dziennika zdarzeń EventLog Analyzer ma następujące funkcje:

 • Zbieranie dzienników zdarzeń
 • Normalizacja zdarzeń w systemie Windows
 • Agregacja dzienników zdarzeń
 • Archiwizacja dzienników zdarzeń
 • Analizowanie dzienników zdarzeń
 • Korelowanie dzienników zdarzeń
 • Generowanie wstępnie wbudowanych raportów,
 • Generowanie raportów zgodności z przepisami
 • Generowanie raportów trendów historycznych
 • Generowanie alertów dotyczących określonych zdarzeń w dzienniku systemu Windows
 • Pomoc w inspekcjach zgodności w ramach różnych aktów prawnych: Zgodność z HIPAA, Zgodność z GLBA, Zgodność z PCI-DSS, oraz Sarbanes-Oxley (SOX lub SARBOX)
 • Ograniczenie przestojów systemu
 • Zwiększenie wydajności sieci
 • Doskonalenie zasad zabezpieczeń

Pakiet ManageEngine zaprasza do skorzystania z bezpłatnej wersji próbnej programu EventLog Analyzer w celu wypróbowania i przetestowania wartości produktu. Wkrótce poznasz te funkcje i zrozumiesz, dlaczego EventLog Analyzer jest korzystnym rozwiązaniem do monitorowania dziennika zdarzeń.

Poniżej wymieniono niektóre z wielu identyfikatorów zdarzeń systemu Windows oraz identyfikatorów zdarzeń systemu Windows Vista rozpoznawanych przez EventLog Analyzer:

Identyfikator zdarzenia systemu Windows Identyfikator wydarzenia systemu Windows Vista Typ zdarzenia Opis
512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520
4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4614, 4615, 4616
Zdarzenia systemowe
Identyfikuje lokalne procesy systemowe, takie jak uruchamianie i wyłączanie systemu oraz zmiany czasu systemowego
517
4612
Wyczyszczone dzienniki inspekcji
Identyfikuje wszystkie zdarzenia związane z czyszczeniem dzienników inspekcji
528, 540
4624
Pomyślne logowania użytkowników
Identyfikuje wszystkie zdarzenia związane z logowaniem użytkowników
529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 539
4625
Niepowodzenia logowania
Identyfikuje wszystkie zdarzenia związane z nieudanym logowaniem użytkowników
538
4634
Pomyślne wylogowania użytkowników
Identyfikuje wszystkie zdarzenia związane z wylogowaniem użytkowników
560, 563,  565, 566
4656, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 5147
Dostęp do obiektów
Identyfikuje, kiedy dany obiekt (plik, katalog itp.) jest dostępny, typ dostępu (np. odczyt, zapis, usunięcie) oraz czy dostęp był udany/nieudany, a także kto wykonał akcję
612
4719
Zmiany zasad inspekcji
Identyfikuje wszystkie zmiany dokonane w zasadach inspekcji
624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 642, 644
4720, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4738, 4740
Zmiany kont użytkowników
Identyfikuje wszystkie zmiany dokonane na koncie użytkownika, takie jak utworzenie, usunięcie, zmiana hasła itp.
(631 to 641) and (643, 645 to 666)
4727 to 4737, 4739 to 4762
Zmiany grup użytkowników
Identyfikuje wszystkie zmiany dokonane w grupie użytkowników, takie jak dodanie lub usunięcie grupy globalnej lub lokalnej, dodanie lub usunięcie członków z grupy globalnej lub lokalnej itp.
672, 680
4768, 4776
Pomyślna weryfikacja konta użytkownika
Identyfikuje udane zdarzenia logowania konta użytkownika, które są generowane, gdy konto użytkownika domeny jest uwierzytelniane w kontrolerze domeny
675, 681
4771, 4777
Weryfikacja konta użytkownika zakończona niepowodzeniem
Identyfikuje nieudane zdarzenia logowania konta użytkownika, które są generowane, gdy konto użytkownika domeny jest uwierzytelniane w kontrolerze domeny
682, 683
4778, 4779
Stan sesji urządzenia
Identyfikuje ponowne połączenie lub rozłączenie sesji

EventLog Analyzer obsługuje również dzienniki otrzymane z innych systemów i urządzeń obsługiwanych przez syslog..

Za pomocą EventLog Analyzer można archiwizować lub przechowywać te dzienniki zdarzeń, a także generować raporty dotyczące dziennika zdarzeń w czasie rzeczywistym. Uzyskujesz natychmiastowy dostęp do szerokiej gamy raportów dotyczących zdarzeń generowanych przez urządzenia, użytkowników, procesy i grupy urządzeń. Można również uzyskać wstępnie zdefiniowane raporty zgodności, aby spełnić wymagania inspekcji HIPAA, GLBA, PCI i Sarbanes-Oxley.

Inne funkcje

Zarządzanie dziennikiem systemu

Zbieraj i analizuj dane dziennika systemu z routerów, przełączników, zapór, systemu IDS/IPS, serwerów Linux/Unix i innych. Uzyskaj szczegółowe raporty dotyczące każdego zdarzenia związanego z bezpieczeństwem. Otrzymuj alerty w czasie rzeczywistym o anomaliach i naruszeniach.

Analiza dziennika aplikacji

Analizuj dziennik aplikacji za pośrednictwem serwerów internetowych IIS i Apache, baz danych Oracle i MS SQL, aplikacji DHCP Windows i Linux oraz innych. Zapobiegaj atakom na aplikacje za pomocą raportów i alertów w czasie rzeczywistym.

Monitorowanie dziennika usługi Active Directory

Monitoruj wszystkie typy danych dziennika z infrastruktury Active Directory. Śledź incydenty związane z błędami w czasie rzeczywistym i twórz niestandardowe raporty w celu monitorowania konkretnych zdarzeń w usłudze Active Directory.

Monitorowanie dziennika IIS

Centralne monitorowanie i przeprowadzanie inspekcji dzienników serwera internetowego IIS. Zabezpiecz serwery IIS przez wykrywanie nietypowych zdarzeń za pomocą natychmiastowych alertów e-mail/SMS. Uzyskaj wstępnie zdefiniowane raporty o błędach i atakach na serwery.

Monitorowanie użytkowników uprzywilejowanych

Monitoruj i śledź działania uprzywilejowanego użytkownika w celu spełnienia wymagań PUMA. Uzyskaj gotowe raporty o krytycznych czynnościach, takich jak błędy logowania, przyczyny błędów logowania i wiele innych.

Zarządzanie zgodnością IT

Zachowaj zgodność z rygorystycznymi wymaganiami przepisów prawa, takimi jak PCI DSS, FISMA, HIPAA i innymi za pomocą wstępnie zdefiniowanych raportów oraz alertów. Dostosuj istniejące raporty lub twórz nowe raporty, aby sprostać wewnętrznym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa.

Potrzebujesz dodatkowych funkcji? Poinformuj nas
Chętnie wysłuchamy, jakie dodatkowe funkcje powinniśmy wdrożyć w EventLog Analyzer. Kliknij tutaj, aby kontynuować