Raporty inspekcji zgodności

Eventlog Video

Zgodność z przepisami jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoją dziś organizacje. Przestrzeganie zasad inspekcji zgodności z przepisami jest obowiązkiem każdej organizacji. Wrażliwe dane przedsiębiorstwa są zawsze zagrożone, dlatego należy je zabezpieczyć przez ustanowienie procesów zabezpieczenia sieci i spełnienie wytycznych organów regulacyjnych. Dla organizacji kluczowe znaczenie ma przestrzeganie wytycznych dotyczących inspekcji zgodności z przepisami, ponieważ nieprzestrzeganie norm regulacyjnych może skutkować surowymi karami.

Aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące zgodności, organizacje są zobowiązane do podjęcia aktywnych działań w celu ustanowienia procesów zabezpieczenia sieci w celu wykrywania anomalii sieciowych, ataków i innych luk w zabezpieczeniach, które mogą zaszkodzić wrażliwym informacjom przedsiębiorstwa. Organizacje muszą spełnić wymagania audytora zgodności, sporządzając odpowiednie raporty zgodności, aby wykazać, że ich środki bezpieczeństwa zagwarantują ochronę sieci przed naruszeniem. Organy regulacyjne wymagają również od organizacji przechowywania danych dzienników ich urządzeń sieciowych i aplikacji przez długi czas, co pozwala audytorom na uwierzytelnianie incydentów bezpieczeństwa przez sprawdzanie dzienników inspekcji na podstawie danych z dzienników.

Uprość procesy zachowania zgodności IT i inspekcji regulacyjnych za pomocą narzędzia EventLog Analyzer

Dzięki EventLog Analyzer administratorzy mogą uzyskać lepszy wgląd w zagrożenia bezpieczeństwa i spełnić wymagania zgodności z przepisami przez monitorowanie i analizę danych dziennika ze wszystkich urządzeń sieciowych oraz aplikacji. To oprogramowanie do raportowania zgodności pozwala na generowanie wstępnie zdefiniowanych/gotowych raportów zgodności z PCI DSS, FISMA, GLBA, SOX, HIPAA, ISO 27001 itp. przez gromadzenie, analizę i archiwizację dzienników zdarzeń i dzienników systemowych Windows odebranych z infrastruktury sieciowej. EventLog Analyzer pozwala łatwo generować raporty zgodności przez monitorowanie sieci i danych poufnych w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie pomaga organizacjom zachować/archiwizować dane dziennika przez niestandardowy czas. Archiwizacja danych dzienników przez elastyczny czas pomaga administratorom w przeprowadzaniu analiz kryminalistycznych obejmujących zarchiwizowane dzienniki w celu spełnienia wymagań inspekcji zgodności, badania kradzieży danych i śledzenia intruzów w sieci.

EventLog Analyzer | zalety raportowania zgodności

  • Gotowe raporty zgodności z PCI DSS , FISMA, GLBA, SOX, HIPAA, ISO 27001& i nie tylko.
  • Raporty zgodności dotyczące zarówno dziennika zdarzeń systemu Windows, jak i dziennika zdarzeń systemu Linux/Unix.
  • Generowanie raportów zgodności z lokalizacji scentralizowanej
  • Raporty zgodności w wielu formatach — HTML, PDF lub CSV
  • Planowanie okresowego generowania raportów zgodności, i wysyłanie ich pocztą e-mail do wielu administratorów.

Out Of The Box Compliance Audit Reports - SOX, HIPAA, GLBA, PCI DSS and FISMA

 

Raporty zgodności z PCI DSS, FISMA, ISO 27001, HIPAA, SOX i GLBA

PCI DSS | Raport zgodności z normami bezpieczeństwa danych w branży kart płatniczych (Payment Card Industry Data Security Standards)

PCI DSS Compliance Audit Reports

Jeśli organizacja przechowuje, przesyła lub przetwarza dane kart kredytowych klientów, musi spełniać normy PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards).

Normy PCI DSS zostały opracowane, aby sprostać rosnącemu zagrożeniu dla danych osobowych właścicieli kart kredytowych. Obejmują one kradzieże informacji o karcie z organizacji, która je obsługuje, albo za pośrednictwem zewnętrznych ataków siłowych. Zgodność z PCI-DSS jest obowiązkowa dla wszystkich organizacji zajmujących się kartami kredytowymi, debetowymi i bankomatowymi zgodnie z definicją organizacji PCI Security Standards Council, w skład której wchodzą tacy giganci w branży jak Visa, Master Card i American Express.

Przeczytaj, jak EventLog Analyzer pomaga w osiągnięciu zgodności z PCI DSS

FISMA | Raport zgodności z federalną ustawą o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (Federal Information Security Management Act)

FISMA Compliance Audit Reports

Wszystkie agencje rządowe, wykonawcy rządowi i organizacje, które zajmują się obsługą i wymianą danych z systemami rządowymi, muszą przestrzegać wytycznych FISMA dotyczących zgodności. Organizacje muszą monitorować, przechowywać i archiwizować rekordy inspekcji wszystkich zdarzeń związanych z bezpieczeństwem zgodnie z ustawą FISMA (Federal Information Security Management Act).

Celem zgodności z ustawą FISMA jest zagwarantowanie, że departamenty i agencje federalne przestrzegają środków mających na celu zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem krytycznych danych.

Przeczytaj, jak EventLog Analyzer pomaga w osiągnięciu zgodności z FISMA

SOX | Raport zgodności z ustawą Sarbanesa-Oxleya

SOX Compliance Audit Reports

Ustawa SOX (Sarbanesa-Oxleya) wymaga od firm wdrożenia procesów i kontroli w celu ochrony danych finansowych. Wszystkie firmy muszą sporządzić raport SOX, który szczegółowo informuje audytorów o sposobie wewnętrznego zabezpieczania danych.

Przeczytaj, jak EventLog Analyzer pomaga w osiągnięciu zgodności z SOX

HIPAA | Raport zgodności z ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (Health Insurance Portability and Accountability Act)

HIPAA Compliance Audit Reports

Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) ma wpływ na organizacje opieki zdrowotnej, które elektronicznie wymieniają informacje o stanie zdrowia pacjentów. Przepisy HIPAA zostały ustanowione w celu ochrony integralności i bezpieczeństwa informacji o stanie zdrowia, w tym ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem informacji poufnych.

HIPAA stwierdza, że proces zarządzania bezpieczeństwem musi istnieć w celu ochrony przed „próbami nieautoryzowanego lub udanego dostępu, wykorzystania, ujawnienia, modyfikacji lub ingerencji w działanie systemu”. W przypadku naruszenia dokumentacji medycznej podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej niszczą swoją markę i ostatecznie płacą wysoką karę pieniężną.

Przeczytaj, jak EventLog Analyzer pomaga w osiągnięciu zgodności z HIPAA

GLBA | Raport zgodności z ustawą Gramm-Leach-Bliley Act

GLBA Compliance Audit Reports

Ustawa Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) zaleca, aby każda instytucja finansowa wprowadziła zasady i procesy mające na celu ochronę „niepublicznych danych osobowych” przed zagrożeniami.

Konieczne jest, aby istniał proces zarządzania bezpieczeństwem w celu ochrony przed próbami nieautoryzowanego lub udanego dostępu, wykorzystania, ujawnienia, modyfikacji lub ingerencji w dokumentację klienta. Innymi słowy, możliwość monitorowania, raportowania i ostrzegania o próbach lub udanym dostępie do systemów i aplikacji zawierających poufne informacje o klientach.

Przeczytaj, jak EventLog Analyzer pomaga w osiągnięciu zgodności z GLBA

ISO 27001 | Zgodność z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS)

ISO 27001 | Information Security Management System (ISMS) Compliance

ISO 27001 to międzynarodowa norma dotycząca zabezpieczania zasobów informacyjnych przed zagrożeniami. Jest to najbardziej znana norma określająca precyzyjne wymagania dotyczące całościowego zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Przeczytaj, jak EventLog Analyzer pomaga osiągnąć zgodność z normą ISO 27001

Funkcja dodana do tworzenia nowych raportów zgodności i dostosowywania raportów zgodności

Tworzenie nowego raportu zgodności

EventLog Analyzer zawiera funkcję tworzenia nowych raportów zgodności w ramach inspekcji.

Niestandardowe raporty zgodności

EventLog Analyzer pozwala dostosować istniejące raporty zgodności.

Inne funkcje

SIEM

EventLog Analyzer pozwala na zarządzanie dziennikami, monitorowanie integralności plików i korelację zdarzeń w czasie rzeczywistym w ramach jednej konsoli, pomagając spełnić potrzeby w zakresie SIEM, zwalczać ataki i zapobiegać naruszeniom danych.

Zarządzanie dziennikiem systemu

Zbieraj i analizuj dane dziennika systemu z routerów, przełączników, zapór, systemu IDS/IPS, serwerów Linux/Unix i innych. Uzyskaj szczegółowe raporty dotyczące każdego zdarzenia związanego z bezpieczeństwem. Otrzymuj alerty w czasie rzeczywistym o anomaliach i naruszeniach.

Monitorowanie integralności plików

Monitoruj krytyczne zmiany w poufnych plikach / folderach za pomocą alertów w czasie rzeczywistym. Uzyskaj szczegółowe informacje, takie jak „kto dokonał zmiany, co zostało zmienione, kiedy i skąd” za pomocą wstępnie zdefiniowanych raportów.

Zbieranie dzienników

Centralnie zbieraj dane dzienników z serwerów lub stacji roboczych z systemem Windows, serwerów Linux/Unix, urządzeń sieciowych, takich jak routery, przełączniki, zapory i aplikacje, korzystając z metod bez użycia agenta lub opartych na agencie.

Analiza Logów

Analizuj dane dziennika ze źródeł w sieci. Wykrywanie anomalii, śledzenie krytycznych zdarzeń bezpieczeństwa i monitorowanie zachowań użytkowników za pomocą predefiniowanych raportów, intuicyjnych pulpitów nawigacyjnych i natychmiastowych alertów.

Log forensics

Perform in-depth forensic analysis to backtrack attacks and identify the root cause of incidents. Save search queries as alert profile to mitigate future threats.

Potrzebujesz dodatkowych funkcji? Poinformuj nas
Chętnie wysłuchamy, jakie dodatkowe funkcje powinniśmy wdrożyć w EventLog Analyzer. Kliknij tutaj, aby kontynuować