Analiza aktywności użytkowników uprzywilejowanych

Konta użytkowników uprzywilejowanych oferują nieograniczony dostęp do wszystkich kluczowych serwerów, aplikacji oraz baz danych w przedsiębiorstwach, obejmując uprawnienia do tworzenia lub usuwania profili użytkowników czy możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników. Stanowi to znaczące wyzwanie bezpieczeństwa dla organizacji, ponieważ naruszenie konta użytkownika uprzywilejowanego może spowodować nienaprawialne szkody w organizacji.

Walka z zagrożeniami

Konta użytkowników uprzywilejowanych są kuszącym celem dla hackerów. Gdy hackerzy przechwytują konta, mogą one zostać wykorzystane do uzyskania dostępu do wszystkich kluczowych, biznesowych aplikacji i danych wrażliwych o charakterze zastrzeżonym. Ataki wewnętrzne występują, gdy niedbali albo nieuczciwi użytkownicy uprzywilejowani naruszają zasady zachowania zgodności. Aby zapobiegać takim zdarzeniom, konta użytkowników uprzywilejowanych należy poddawać inspekcji, aby uzyskać pełen 360-stopniowy ogląd ich działań.

Raporty inspekcji użytkownika uprzywilejowanego

Narzędzie EventLog Analyzer oferuje raporty inspekcji użytkownika uprzywilejowanego, które pomagają identyfikować zachowanie użytkownika mogące wskazywać naruszenie uprawnienia. Raporty te są bardzo pomocne na potrzeby analiz śledczych, ponieważ pozwalają śledzić ataki aż do poziomu luk w systemie zabezpieczeń, które je umożliwiły. Mówiąc w skrócie, raporty z inspekcji użytkownika uprzywilejowanego zapewniają potężne funkcje monitorowania i inspekcji użytkownika uprzywilejowanego, nie wpływając na produktywność biznesową.

Szczegółowe i przyjazne użytkownikowi raporty

Raporty inspekcji użytkownika uprzywilejowanego oferują pełen ogląd wszystkich działań użytkownika i są prezentowane w przyjaznej dla użytkownika formie, aby podkreślić zachowania odbiegające od standardowych schematów dostępu. Raporty można podzielić na dwa rodzaje:

  • Podgląd aktywności użytkownika: Graficzna prezentacja aktywności użytkownika na poszczególnych urządzeniach. W miarę potrzeby wyniki można filtrować wg urządzenia.
  • Raporty wg użytkownika: Opisują zdarzenia aktywności użytkownika dla konkretnego użytkownika lub grupy użytkowników. Pozwalają filtrować wg urządzenia, gdy jest to potrzebne.

Wszystkie z tych raportów są prezentowane graficznie, co pomaga poddawać inspekcji aktywności użytkowników. W miarę potrzeby mogą być również eksportowane w wielu formatach. Narzędzie EventLog Analyzer jest ponadto oferowane z myślą o wyświetlaniu surowych dzienników filtrowanych incydentów, na potrzeby analizowania dzienników inspekcji.

Zdobywaj wiedzę na temat działań użytkowników uprzywilejowanych.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Klikając „Pobierz bezpłatną wersję próbną”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Zasadami ochrony prywatności.

Dziękujemy!

Trwa pobieranie i zostanie zakończone w ciągu kilku sekund!
Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, pobierz ręcznie tutaj