Narzędzie do zarządzania Syslog i dziennikami zdarzeń

Dane dziennika wygenerowanie przez Twój serwer Apache HTTP są źródłem bardzo cennych informacji. Korzystając z tych informacji można ocenić stopień wykorzystania serwera, wskazać obszary słabości oraz opracować metody poprawy struktury serwera oraz ogólnej wydajności. Inspekcje dzienników Apache mogą być przydatne między innymi w następujących przypadkach:

 • Identyfikacja i naprawa częstych błędów w celu poprawy środowiska użytkownika.
 • Monitorowanie nieprawidłowego lub podejrzanego działania, które można poddać dalszej analizie.
 • Zrozumienie kim są użytkownicy i w jaki sposób uzyskują dostęp do strony.
 • Udaremnianie ataków bezpieczeństwa na twoim serwerze.

Narzędzie do zarządzania Syslog i dziennikami zdarzeń" as "Analiza dziennika Apache HTTP Server

 • EventLog Analyzer może wykonywać inspekcje i analizować Twój serwer serwer sieci web Apache.
 • Alerty czasu rzeczywistego (przez SMS, e-mail) pozwalają administratorom zarządzać proaktywne bezpieczeństwem strony.
 • Wstępnie zdefiniowane raporty serwera Apache, obejmują wszystkie wymogi raportowania Apache i zorganizowane są w trzy grupy raportów (raporty Top, raporty błędów, raporty ataków) dla lepszego zrozumienia i dla łatwego dostępu.
 • Raporty składają się z zestawu trendów oraz raportów top N, które przedstawiają przegląd aktywności serwera i ukazują ciekawe schematy wykorzystania.
 • Raporty dostępne są jako tabele, listy i w formatach graficznych, wraz ze wsparciem różnego rodzaju wykresów.
 • Zasady korelacji pomagają zidentyfikować podejrzaną aktywność.
 • Pulpit nawigacyjny raportów pozwala administratorom na wyszczególnienie surowych danych.
 • Rozwiązanie to wspiera Apache w wersjach 1.3, 2.0, 2.2, 2.3.5.

Raporty top serwera web Apache

 • Zidentyfikuj najczęściej pojawiające się błędy i podejmij działania, aby je naprawić.
 • Zidentyfikuj najbardziej popularne strony na Twojej witrynie i dzięki temu uzyskaj wgląd w reakcje klienta.
 • Dowiedz się kto najczęściej odwiedza twoją stronę i w jaki sposób się o niej dowiedział.

Raporty błędów serwera web Apache

 • EventLog Analyzer zbiera informacje o zestawie błędów HTTP i wyświetla je w osobnym, wstępnie przygotowanym raporcie.
 • Łatwo sprawdzaj wystąpienie danego rodzaju błędu i poznaj przyczyny jego powstania korzystając z możliwości analizy śledczej dzienników.
 • Przeglądaj błędy po stronie klienta i serwera w celu zrozumienia, gdzie występuje większość błędów.

Raporty błędów serwera web Apache

 • Administratorzy witryn internetowych muszą zawsze poszukiwać pewnego rodzaju popularnych ataków takich jak SQL Injection czy złośliwe żądania URL.
 • EventLog Analyzer raportuje wystąpienie takich ataków i może niezwłocznie powiadomić administratorów o możliwym zagrożeniu.